Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wyznacza standardy

Materiał informacyjny
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 to jedyna placówka w Poznaniu, która skupia przedszkole, szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. Szkoła mieści się na Krzesinach, przy ul. Tarnowskiej, co stanowi jej atut, gdyż lokalizacja ta jest atrakcyjna dla mieszkańców Poznania (skąd uczniowie dojeżdżają trzema liniami MPK), jak również Borówca, Kamionek, Szczytnik, Koninka i Kórnika, do których autobusy regularnie odjeżdżają z przystanku przed szkołą.

Szkoła słynie z poziomu nauczania języka angielskiego. Absolwenci szkoły podstawowej, którzy zostają przyjęci do XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi doskonalą swoje umiejętności językowe od poziomu, na którym zakończyli wcześniejszą edukację. Dzięki temu nasi licealiści osiągają tytuły finalistów i laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego, zdobywają najwyższe rezultaty podchodząc do certyfikatu IELTS (uprawniającego do studiowania na zagranicznych uczelniach), a także osiągają wyniki matur plasujące ich w czołówce miasta Poznania z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, w szczególności z: języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, historii, chemii, geografii czy informatyki. Uczniowie wszystkich oddziałów XVI LO realizują 6 godzin języka angielskiego w tygodniu przez cały okres nauki w liceum oraz 2 godziny wybranego przez ucznia drugiego języka obcego spośród następujących: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński, rosyjski.

W rankingu Edukacyjnej Wartości Dodanej, który bada przyrost wiedzy ucznia w trakcie nauki w szkole XVI LO zajęło pierwsze miejsce w Poznaniu (za „Gazetą Wyborczą” z dnia 6 grudnia 2019). Nauczyciele szkoły to wykwalifikowani specjaliści, będący egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Podnoszą oni kwalifikacje na kursach, studiach podyplomowych i konferencjach metodycznych. Są również twórcami autorskich programów nauczania. W klasach dwujęzycznych część zajęć prowadzą native speakerzy z USA.

Atutem naszego zespołu szkół są wymiany międzynarodowe (z Belgią, Izraelem, Niemcami i Włochami), a także wyjazdy edukacyjne (do Hiszpanii i Irlandii), podczas których uczniowie sprawdzają i doskonalą swoje umiejętności językowe.

Klasy licealne objęte są patronatami wydziałów UAM w Poznaniu takich jak: Wydział Anglistyki, Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Historyczny, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Od roku szkolnego 2020/2021 funkcjonować będzie także klasa akademicka pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie 4 oddziałów dwujęzycznych: humanistycznego, biologiczno-chemicznego, matematyczno-geograficzno-informatycznego oraz matematyczno-fizyczno-geograficznego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.zso2.pl.Dodaj ogłoszenie