Zrównoważony rozwój w praktyce. Czy duża fabryka może być bardziej eco?

Artykuł sponsorowany BAT
Troska o środowisko naturalne przestaje być trendem, a staje się stylem życia. Coraz więcej firm wpisuje ją do swoich długofalowych strategii, a kompleksowe podejście do prowadzenia projektów z uwzględnieniem aspektu ich wpływu na środowisko staje się, obok kryterium finansowego - jednym z najważniejszych wskaźników sukcesu. Światowy Dzień Recyclingu, który przypadał całkiem niedawno, 18 marca, był dobrą okazją, aby przyjrzeć się, jak duże firmy podchodzą do tego wyzwania.

Osiągnięcie tzw. neutralności środowiskowej zostało wpisane także w nową strategię koncernu British American Tobacco, który rozwija swoją działalność w Polsce od prawie trzech dekad. Warto wiedzieć, że znajdująca się w Augustowie fabryka należąca do BAT zaliczana jest do najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Dlaczego? Ponieważ to właśnie tutaj, przy ulicy Tytoniowej, odbywa się kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu, po wytworzenie gotowego produktu. Duży nacisk położono na innowacyjne rozwiązania: automatyzację przepływu danych z maszyn i ich agregację na każdym poziomie, systemy do skanowania materiałów mające zapewnić zgodną z normami poprawność produkcji, instalację maszyn najnowszej generacji oraz automatyczną paletyzację. Fabryka rocznie produkuje około 50 miliardów sztuk papierosów. Według najnowszych danych, inwestycje w augustowski zakład wyniosły ponad

3,4 mld złotych. Obecnie w Augustowie pracuje prawie 1,5 tys. osób, a tamtejsza fabryka produkuje wyroby tytoniowe, które następnie trafiają na ok. 50 rynków.

W jaki sposób zakład wspiera środowisko naturalne i jakie działania proekologiczne podejmuje? Pomaga hybrydowe podejście, np. Lean Green. Narzędzia metodologii Lean Management służą do identyfikacji potencjalnych strat, które są czynnikami negatywnie wpływającymi na środowisko. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na otoczenie.

Fabryka BAT w Augustowie już w 2017 roku zdobyła nagrodę w konkursie Fabryka Roku w kategorii Zielona fabryka. Oceniano m.in. efektywność energetyczną, ograniczenie strat w procesie produkcyjnym, gospodarkę odpadami oraz działania proekologiczne w społecznym otoczeniu zakładów. Ze świadomości wpływu na otoczenie wynika wiele inicjatyw mających na celu redukcję emisji CO2 do atmosfery, poprawę efektywności energetycznej czy ciągłe udoskonalanie gospodarki wodnej. Jako organizacja, firma BAT zobowiązała się do 30-procentowego zmniejszenia wydzielania CO2 do atmosfery do 2025 roku, by w roku 2030 ogłosić całkowitą neutralność węglową.

Kolejnym deklarowanym celem „środowiskowym” jest obniżenie poziomu zużycia wody o 30 proc. Dlatego w 2020 roku powstała centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w rurach fabryki woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na rezygnację z zakupu wody w plastikowych butelkach i zredukowanie odpadów o aż 1,5 tony.

W 2020 roku, mimo utrudnień związanych z pandemią, wszystkie projekty proekologiczne zostały zrealizowane zgodnie z planem. Finalizacja niektórych z nich została nawet przyspieszona. I tak - zużycie energii zmniejszono o ponad 10 tys. GJ, czyli tyle, ile średnio zużywa 10 tys. dużych lodówek w ciągu roku. Sukcesem jest również to, że 52 proc. prądu wykorzystywanego w fabryce stanowi energia ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku planowane jest ukończenie inwestycji, dzięki której zostanie zaoszczędzonych kolejne 13 tys. GJ energii w skali roku, a co za tym idzie, emisję CO2 zredukuje się o ponad 140 ton.

Mając na uwadze zwiększający się deficyt wody w środowisku naturalnym, BAT rozpoczął też inwestycję redukującą jej zużycie o kolejne 17 tys. metrów sześciennych w skali roku. To ilość zbliżona niemal do połowy objętości pobliskiego jeziora Necko. Mimo wspomnianych usprawnień, firma ciągle poszukuje nowych możliwości, np. w ciągu najbliższych pięciu lat chce redukcji zużycia wody o kolejne 20 proc. i energii o 10 proc.

Projekty proekologiczne realizowane są także w logistyce, co ma zmniejszyć emisję szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla czy tlenki azotu. W 2020 roku jeden z kluczowych projektów optymalizujących pozwolił na zmniejszenie wydzielania CO2 powstającego w łańcuchu dostaw o 3 proc. w odniesieniu do całkowitej skali transportu. Mniejsza liczba kursów w trzech głównych kierunkach dała spadek o 7 proc.

Jak zawsze, ważna jest nie tylko technologia, ale przede wszystkim – wola zmiany. I oczywiście sprawne działania optymalizacyjne, które są skoncentrowane nie tylko na wyniku finansowym, ale przede wszystkim - na bezpieczeństwie i wnikliwej analizie wpływu działalności produkcyjnej na środowisko naturalne. Bez tego trudno o lepsze jutro, a taką właśnie nazwę, „A Better Tomorrow”, nosi nowa strategia BAT.

Materiał oryginalny: Zrównoważony rozwój w praktyce. Czy duża fabryka może być bardziej eco? - Polska Times

Dodaj ogłoszenie