Ale agencje dalej mają znaczenie ponieważ są bardzo dobrym zabezpieczeniem dla zarządzających, którzy kupując jakieś aktywa, akcje lub obligacje, mające właśnie pieczątki agencji, czyli rating, w pewnym sensie czują się rozgrzeszeni, bo jak coś się stanie, to zawsze mogą powiedzieć "to nie moja wina" przecież rating był dobry.