Życzenia na 30-lecie samorządności

Materiał informacyjny

30 lat temu braliśmy udział w pierwszych w pełni wolnych wyborach samorządowych. Była to dla naszych miast, gmin i powiatów ogromna szansa. Rozumieliśmy bowiem, że podstawą rozwoju „małych ojczyzn” oraz dobrobytu mieszkańców jest samodzielność w podejmowaniu decyzji i realizowaniu własnych wizji rozwoju. My, samorządowcy, jesteśmy bowiem najbliżej spraw i problemów naszych miejscowości oraz ich mieszkańców. Zostaliśmy przez nich obdarzeni ogromnym zaufaniem i przyjęliśmy na siebie poważne zobowiązanie. Po latach widać, że egzamin ten zdaliśmy celująco, a reforma samorządowa jest przez ekspertów uważana za jedną z najbardziej udanych zmian po transformacji ustrojowej.

27 maja to ważna data dla wszystkich, którzy tworzyli polską samorządność. Możemy być dumni z dynamicznego rozwoju naszych regionów, przynależności do europejskiej rodziny, której jesteśmy pełnoprawnymi członkami.

Dziś stoją przed nami nowe, poważne wyzwania. Jubileusz świętujemy w chwili poważnego kryzysu społeczno-ekonomicznego. W momencie, gdy trzeba także odważnie stawiać czoła próbom centralizacji i zawłaszczaniu lokalnych demokracji przez państwo. Przychodzi nam walczyć o to, co wypracowaliśmy przez minione trzy dekady. Jestem przekonany, że nie zaniedbamy tego obowiązku i nie damy się zawrócić z samorządowej drogi. Jesteśmy wspólnotą, która ma w sobie ogromną siłę.

Dlatego życzę wszystkim prezydentom, burmistrzom, wójtom oraz radnym – moim koleżankom oraz kolegom, by byli w stanie realizować swoje pomysły, koncepcje i marzenia. Wierzę, że jest w nas wystarczająco dużo determinacji, aby pokonać przeszkody i zapewnić naszym mieszkańcom najlepszą możliwą przyszłość.

Nie zmarnujmy dorobku jednego z najlepszych okresów w historii naszej Ojczyzny.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

Wideo

Dodaj ogłoszenie