Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Lipinki

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  Sołectwo Pagorzyna – obejmujące północną część sołectwa, granicę południową wyznacza rów melioracyjny nr ew. 734/1, następnie droga powiatowa relacji Lipinki – Pagorzyna – Radość, a następnie drogą gminną relacji Wójtowa – Pagorzyna (koło remizy), granicę północną stanowi granica sołectwa Harklowa (gmina Skołyszyn), granicę północno – wschodnią stanowi granica sołectwa Osobnica (gmina Jasło), granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Pagórek (gmina Dębowiec)

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Wojciech Bubniak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  62 (38,75%)

  Jan Józef Wachel

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  40 (25,00%)

  Agnieszka Małgorzata Jakieła

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  58 (36,25%)

  Okręg 2

  Sołectwo Pagorzyna – obejmujące południową część sołectwa, granicę północną wyznacza droga gminna relacji Wójtowa – Pagorzyna następnie droga powiatowa Radość – Pagorzyna – Lipinki, a następnie rów melioracyjny o nr ew. 734/1, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Pagórek (gmina Dębowiec), granicę południową stanowi granica sołectwa Bednarskie, granicę zachodnią stanowi granica sołectw Lipinki i Wójtowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jan Skałba

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  86 (40,76%)

  Agnieszka Anna Kusiak-Lichoń

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  45 (21,33%)

  Justyna Joanna Myśliwiec

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  80 (37,91%)

  Okręg 3

  Sołectwo Lipinki – obejmujące północno – zachodnią część sołectwa, graniczy od zachodu z sołectwem Kryg i Libusza, od północy z sołectwem Wójtowa do drogi powiatowej relacji Wójtowa – Lipinki, dalej do potoku Libuszanka, do drogi gminnej „Do Kędziora”, dalej do drogi powiatowej Rozdziele – Libusza, a następnie drogą gminną nr ew. 1907, 1905/5 do granicy z sołectwem Kryg

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Krzysztof Marek Deda

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  188 (63,30%)

  Łukasz Bieniek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  97 (32,66%)

  Damian Michał Pabis

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  12 (4,04%)

  Okręg 4

  Sołectwo Lipinki – obejmujące północno – wschodnią część sołectwa, od północy graniczy z sołectwem Wójtowa, od północnego – wschodu graniczy z sołectwem Pagorzyna, od wschodu graniczy z sołectwem Bednarskie do drogi gminnej „Wójcikówka” następnie potokiem Jasionka do drogi powiatowej Radość – Lipinki, do potoku Libuszanka, zachodnią granicę stanowi potok Libuszanka do drogi powiatowej Lipinki – Harklowa do granicy z sołectwem Wójtowa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Sebastian Ślusarz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  56 (22,49%)

  Tomasz Piotr Świerzowski

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  133 (53,41%)

  Adam Tomasz Bartuś

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  60 (24,10%)

  Okręg 5

  Sołectwo Lipinki – obejmujące centralną i południową część sołectwa, od północy granicą jest droga powiatowa relacji Lipinki – Radość do potoku Jasionka, następnie do drogi gminnej „Wójcikówka” do granicy z sołectwem Bednarskie, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Bednarskie, południową granicę stanowi sołectwo Rozdziele, zachodnią granicę stanowi potok Libuszanka

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Tadeusz Stanisław Jurusik

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  114 (42,07%)

  Jakub Marek Babiś

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  110 (40,59%)

  Magdalena Maria Knapik

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  47 (17,34%)

  Okręg 6

  Sołectwo Lipinki – obejmujące południowo – zachodnią część sołectwa, od północy granicę stanowi droga nr ew. 1907, 1905/5 następnie drogą powiatową relacji Libusza – Rozdziele, a dalej drogą gminną „Do Kędziora” do potoku Libuszanka, wschodnią granicę stanowi potok Libuszanka, dalej granicę południową wyznacza granica z sołectwem Rozdziele, a granicę zachodnią wyznacza granica z sołectwem Kryg

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jan Paweł Ślusarz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  133 (48,36%)

  Ewelina Anna Kowalska

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  23 (8,36%)

  Mariusz Andrzej Romaniak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  42 (15,27%)

  Daniel Pyznar

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  77 (28,00%)

  Okręg 7

  Sołectwo Rozdziele

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Monika Anna Tylawska

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  43 (42,57%)

  Sylwia Daniela Lang-Bieniek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  9 (8,91%)

  Lidia Tylawska

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  49 (48,51%)

  Okręg 8

  Sołectwo Kryg – obejmujące północną część sołectwa , granicę południową stanowi droga gminna „Jedle I, Koło Cmentarza" do potoku „Krygowianka”, a następnie potokiem Krygowianka w kierunku północnym do drogi gminnej nr ew. 1491 i dalej do drogi powiatowej relacji Libusza – Kryg następnie drogą „Do Kamińskiego” i rowem melioracyjnym nr ew. 1530 do granicy z sołectwem Lipinki

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Józef Tadeusz Walczyk

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  142 (72,82%)

  Anna Ewa Oleszkowicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  53 (27,18%)

  Okręg 9

  Sołectwo Kryg – obejmujące część centralną i wschodnią sołectwa, od zachodu granicę stanowi potok „Krygowianka” do drogi gminnej nr ew. 1491, drogą powiatową Libusza – Kryg, do drogi gminnej „Do Kamińskiego” i rowem melioracyjnym nr ew. 1530 do granicy z sołectwem Lipinki, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Lipinki do drogi wojewódzkiej Dukla – Gorlice

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Piotr Marcin Mika

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  62 (25,41%)

  Katarzyna Danuta Przybyłowicz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  83 (34,02%)

  Dariusz Wszołek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  6 (2,46%)

  Piotr Wojciech Migacz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  93 (38,11%)

  Okręg 10

  Sołectwo Kryg – obejmujące zachodnią część sołectwa, granicę od strony północnej stanowi droga gminna "Jedle I, Koło Cmentarza" do potoku „Krygowianka” dalej do drogi wojewódzkiej relacji Dukla – Gorlice, do potoku Petrol, wschodnią granicę stanowi potok Petrol i dalej do granicy z sołectwem Męcina Mała (gmina Sękowa) obok nieruchomości oznaczonej nr 137, granicę zachodnią stanowią granice sołectw Dominikowice i Kobylanka (gmina Gorlice)

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Jerzy Krzysztof Cygan

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  113 (45,56%)

  Paweł Piotr Woźniak

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  36 (14,52%)

  Daniel Roman Kręcisz

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  30 (12,10%)

  Edyta Anna Karp

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  69 (27,82%)

  Okręg 11

  Sołectwo Kryg – obejmujące południowo – wschodnią część sołectwa, od północy granicę stanowi droga wojewódzka relacji Gorlice – Dukla, granicę wschodnią wyznacza granica sołectwa Rozdziele, granicę południową stanowi granica sołectwa Męcina Wielka (gmina Sękowa), granicę zachodnią wyznacza potok Petrol, dalej do granicy z sołectwem Męcina Mała wraz z nieruchomością oznaczoną nr 137

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Waldemar Jan Malinowski

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  102 (56,67%)

  Maciej Tomasz Mosoń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  40 (22,22%)

  Lidia Magdalena Ćwiertniewicz

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  38 (21,11%)

  Okręg 12

  Sołectwo Wójtowa – obejmujące północną część sołectwa, do drogi gminnej „koło Gawlaka” dalej do drogi gminnej „Przez Wieś”, następnie drogą "Kiełtykówka", dalej do drogi gminnej „Przez Wieś”, dalej rowem melioracyjnym nr ew. 950, 1052, 940 do drogi powiatowej relacji Harklowa – Wójtowa, dalej drogą gminną „Do Lejki” do granicy sołectwa

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Bogdan Paweł Czeluśniak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  0 (0,00%)

  Okręg 13

  Sołectwo Wójtowa – obejmujące centralną i wschodnią część sołectwa, po obu stronach drogi powiatowej Wójtowa – Harklowa, granicę północną stanowi rów melioracyjny nr ew. 950, 1052, 940, następnie droga powiatowa Harklowa – Wójtowa oraz droga gminna „Do Lejki”, granicę wschodnią stanowi granica z sołectwem Pagorzyna do drogi gminnej relacji Wójtowa – Pagorzyna dalej drogą powiatową relacji Lipinki – Wójtowa – Harklowa do ronda dalej drogą gminną „Przez Wieś” do rowu melioracyjnego nr ew. 950

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Regina Ewa Mosoń

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  74 (42,53%)

  Ewa Celina Świerz

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  11 (6,32%)

  Bogusława Helena Czeluśniak

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  54 (31,03%)

  Jacek Adam Budziak

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  35 (20,11%)

  Okręg 14

  Sołectwo Wójtowa – obejmujące południową i zachodnią część sołectwa, od północy granicę okręgu stanowi droga gminna Wójtowa – Granice – Sośniny, wschodnią granicę stanowi droga gminna „Koło Gawlaka” dalej droga gminna „Przez Wieś”, droga gminna "Kiełtykówka", droga gminna „Przez Wieś” do ronda, dalej granicę stanowi droga powiatowa relacji Harklowa – Wójtowa – Lipinki, dalej droga gminna relacji Wójtowa – Pagorzyna, od wschodu granica sołectwa Pagorzyna, od południa granica sołectwa Lipinki, od zachodu granica sołectwa Libusza (gmina Biecz)

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Józef Leon Cionek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  152 (62,30%)

  Edyta Balbina Czech

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

  92 (37,70%)

  Okręg 15

  Sołectwa: Bednarka – Centrum, Bednarskie

  Pokaż więcej

  kandydatliczba głosów

  Kazimierz Jerzy Więcek

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

  89 (47,85%)

  Marian Jerzy Szkaradek

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  43 (23,12%)

  Witold Włodzimierz Bochenek

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  54 (29,03%)