Wyniki wyborów 2018 do rady powiatu - świecki

  Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

  – kandydat otrzymał mandat

  Okręg 1

  gmina ŚWIECIE

  Pokaż więcej

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Ryszard Henryk Pacek
   906 (7,46%)
  2. 4 Rafał Dominik Nowacki
   93 (0,77%)
  3. 5 Dawid Spichalski
   145 (1,19%)
  4. 3 Lucyna Maria Kuźniacka
   272 (2,24%)
  5. 6 Iwona Maria Zgórka
   68 (0,56%)
  6. 7 Jerzy Kapuściński
   227 (1,87%)
  7. 9 Adam Knapik
   786 (6,47%)
  8. 8 Bożena Nowakowska
   179 (1,47%)
  9. 1 Joanna Kuś
   525 (4,32%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Grzegorz Bogusław Goral
   816 (6,72%)
  2. 4 Cecylia Katarzyna Stasińska
   156 (1,28%)
  3. 6 Helena Jadwiga Benduska
   142 (1,17%)
  4. 5 Henryk Tarczykowski
   146 (1,20%)
  5. 8 Marek Kazimierz Sikorski
   663 (5,46%)
  6. 7 Urszula Kalinowska
   183 (1,51%)
  7. 2 Justyna Barbara Ruszkiewicz
   371 (3,05%)
  8. 3 Roman Antoni Obczyński
   121 (1,00%)

  KOMITET WYBORCZY OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 7 Mirosława Andrzelina Antoniewicz
   72 (0,59%)
  2. 4 Małgorzata Iwańska
   321 (2,64%)
  3. 6 Katarzyna Krzymińska
   284 (2,34%)
  4. 2 Waldemar Fura
   689 (5,67%)
  5. 3 Roman Brunon Witt
   1 104 (9,09%)
  6. 1 Barbara Janina Studzińska
   1 055 (8,68%)
  7. 5 Arkadiusz Kujawski
   291 (2,40%)
  8. 8 Lucyna Rybka
   532 (4,38%)
  9. 9 Wiesław Keller
   224 (1,84%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Janusz Ryszard Adamczyk
   91 (0,75%)
  2. 2 Anna Świerczyńska
   197 (1,62%)
  3. 1 Marcin Leszek Podgórski
   385 (3,17%)
  4. 6 Krystyna Barbara Zbielska
   62 (0,51%)
  5. 5 Malwina Alicja Dwojacka
   210 (1,73%)
  6. 7 Marcin Krzysztof Borucki
   213 (1,75%)
  7. 4 Wojciech Zbigniew Gibas
   168 (1,38%)
  8. 8 Agata Anna Kotwica
   188 (1,55%)
  9. 9 Dariusz Stanisław Niciejewski
   264 (2,17%)

  Okręg 2

  gminy: DRAGACZ, NOWE, WARLUBIE

  Pokaż więcej

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Andrzej Jarosław Danielewski
   406 (5,51%)
  2. 3 Maria Jolanta Jankowiak
   338 (4,59%)
  3. 4 Joanna Maria Kreńska
   73 (0,99%)
  4. 2 Brunon Stefan Han
   584 (7,93%)
  5. 5 Maria Ewa Cumbrowska
   205 (2,78%)
  6. 7 Leszek Stanisław Żołądź
   107 (1,45%)
  7. 6 Kamil Gburczyk
   202 (2,74%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Katarzyna Anna Kaczmarek-Sławińska
   913 (12,40%)
  2. 5 Anna Justyna Hodorowska
   108 (1,47%)
  3. 2 Elżbieta Bukowska
   145 (1,97%)
  4. 7 Sławomir Kazimierz Majewski
   138 (1,87%)
  5. 3 Marek Mazurek
   402 (5,46%)
  6. 4 Mariusz Aleksander Kosikowski
   217 (2,95%)
  7. 6 Dariusz Jan Zięba
   84 (1,14%)

  KOMITET WYBORCZY OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Urszula Kempińska-Czerwińska
   775 (10,53%)
  2. 1 Andrzej Ryszard Łażewski
   351 (4,77%)
  3. 4 Danuta Maria Leśniak
   112 (1,52%)
  4. 5 Agnieszka Krystyna Kobylarz
   75 (1,02%)
  5. 3 Marek Lech Pernak
   64 (0,87%)
  6. 6 Mateusz Czerwiński
   28 (0,38%)
  7. 7 Wojciech Adam Kamiński
   32 (0,43%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Zbigniew Piotr Kapusta
   377 (5,12%)
  2. 3 Arkadiusz Pstrong
   252 (3,42%)
  3. 5 Natalia Sobolewska
   107 (1,45%)
  4. 4 Lidia Katarzyna Dobrowolska
   75 (1,02%)
  5. 6 Magdalena Kaczmarek
   117 (1,59%)
  6. 2 Radosław Piotr Liczkowski
   299 (4,06%)
  7. 7 Mieczysław Władysław Jeż
   98 (1,33%)

  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA WARLUBIE

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Halina Teresa Dittmann
   188 (2,55%)
  2. 1 Wiesław Tadeusz Menard
   450 (6,11%)
  3. 2 Bogusław Piotr Ogan
   41 (0,56%)

  Okręg 3

  gminy: DRZYCIM, LNIANO, OSIE, JEŻEWO

  Pokaż więcej

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 7 Tomasz Wołoszuk
   250 (3,08%)
  2. 5 Magdalena Daroń
   91 (1,12%)
  3. 3 Krzysztof Nowiński
   291 (3,58%)
  4. 2 Tadeusz Gajewski
   408 (5,03%)
  5. 1 Angelika Bożena Macura
   681 (8,39%)
  6. 4 Roman Antoni Komorowski
   70 (0,86%)
  7. 6 Karolina Magdalena Pyssa
   85 (1,05%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Krzysztof Kazimierz Świerczyński
   362 (4,46%)
  2. 1 Szczepan Janusz Nowakowski
   698 (8,60%)
  3. 5 Maria Jolanta Ejankowska
   57 (0,70%)
  4. 7 Tadeusz Fiedurek
   447 (5,51%)
  5. 3 Dariusz Jan Wolski
   457 (5,63%)
  6. 6 Katarzyna Warzyńska
   184 (2,27%)
  7. 4 Agnieszka Maria Nowicka
   158 (1,95%)

  KOMITET WYBORCZY OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Hanna Irena Koczyńska
   149 (1,84%)
  2. 1 Andrzej Mirosław Kowalski
   601 (7,40%)
  3. 2 Jerzy Lemańczyk
   447 (5,51%)
  4. 3 Józef Jerzy Gawrych
   489 (6,02%)
  5. 6 Natalia Partyka
   253 (3,12%)
  6. 5 Alina Maria Siewert
   76 (0,94%)
  7. 7 Sławomir Krzysztof Wnuk
   406 (5,00%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 4 Joanna Marzena Grodzicka
   21 (0,26%)
  2. 1 Wiesław Bagniewski
   597 (7,35%)
  3. 5 Janina Barbara Nagórska
   105 (1,29%)
  4. 2 Józef Belt
   335 (4,13%)
  5. 3 Marek Skrobiszewski
   217 (2,67%)
  6. 6 Iwona Śmigielska
   75 (0,92%)
  7. 7 Wioletta Łaszewska
   109 (1,34%)

  Okręg 4

  gminy: BUKOWIEC, PRUSZCZ, ŚWIEKATOWO

  Pokaż więcej

  KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

  kandydatliczba głosów

  1. 1 Łukasz Dawid Kempiński
   264 (3,84%)
  2. 2 Adam Marek Gatner
   482 (7,01%)
  3. 4 Agnieszka Cielepak
   40 (0,58%)
  4. 3 Iwona Manys
   512 (7,44%)
  5. 5 Renata Bławat
   92 (1,34%)

  KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Andrzej Rola
   247 (3,59%)
  2. 6 Krystian Marczak
   222 (3,23%)
  3. 3 Bogdan Eryk Smuda
   83 (1,21%)
  4. 1 Stanisława Kuffel
   523 (7,60%)
  5. 5 Agnieszka Anna Różycka
   188 (2,73%)
  6. 4 Małgorzata Jacenta Jaszkowska
   95 (1,38%)

  KOMITET WYBORCZY OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 2 Grzegorz Jan Tomaszewski
   575 (8,36%)
  2. 3 Piotr Czop
   362 (5,26%)
  3. 1 Sławomir Kazimierz Partyka
   490 (7,12%)
  4. 4 Honorata Kiszka
   79 (1,15%)
  5. 5 Krystyna Kuta
   57 (0,83%)
  6. 6 Hanna Urszula Jaremba
   77 (1,12%)

  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

  kandydatliczba głosów

  1. 3 Izabela Dorota Orzechowska
   97 (1,41%)
  2. 5 Magdalena Anna Tabasz
   82 (1,19%)
  3. 1 Franciszek Koszowski
   1 531 (22,26%)
  4. 2 Grzegorz Kazimierz Chmielewski
   649 (9,43%)
  5. 4 Gabriela Maria Mróz
   63 (0,92%)
  6. 6 Marian Chruszczewski
   69 (1,00%)