Od 1 czerwca do 29 lipca na terenie całego kraju prowadzone będą ankietowe badania w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Badania będą prowadzone w gospodarstwach rolnych należących do osób fizycznych. Chdzi o badanie struktury gospodarstw, o badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, o badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. W konkretnym gospodarstwie może być przeprowadzane jedno badanie, mogą wszystkie za jednym zamachem.

Pytania mogą dotyczyć sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów konkretnych upraw, sposobów nawadniania upraw, pogłowia zwierząt gospodarskich, wyposażenia gospodarstwa w ciągniki i sprzęt rolniczy, zużycia nawozów, aktywności ekonomicznej rolnika.

 


Polub Strefę AGRO Pomorskie na Facebooku!

Wszystkie odpowiedzi będą odnotowywane jako anonimowe, całkowicie poufne. Zgromadzone w trakcie badań informacje mogą być wykorzystane wyłącznie do celów badań statystycznych i odpowiednich analiz. Przepisy ustawy o statystyce publicznej zabraniają wykorzystania tych danych do jakichkolwiek innych celów.

Konkretne badania mogą być prowadzone w trojaki sposób. Ankieterzy mogą pojawić się osobiście w konkretnym gospodarstwie, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Tak, by dla nikogo badanie to nie było niespodzianką.

Ankieter może zebrać dane za pośrednictwem łącza internetowego. Możliwe jest również przeprowadzenie badania telefonicznie. Organizatorzy badania zachęcają zwłaszcza do korzystania z internetu, wtedy bowiem istnieje kilka dni czasu na wypełnienie kwestionariusza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można będzie sprawdzić tożsamość ankietera pod numerem specjalnej infolinii telefonicznej - 22 279 9999.

 

Piotr Piesik