MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2019. Sprawdź, co wiesz o polityce. Rozwiąż test z WOS [TEST, KLUCZ ODPOWIEDZI]

Katarzyna Sklepik, Anastazja Bezduszna
Matura 2019 z wiedzy o społeczeństwie odbędzie sie 10 maja. Egzamin rozpocznie się o godzinie 14. Maturzyści na rozwiązanie arkusza będą mieli 180 minut.

Matura 2019 z WOS to obok biologii i geografii najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy przez maturzystów.

TEST Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE II

ZADANIE 1
Podkreśl skróty czterech nazw organizacji międzynarodowych, których członkiem jest lub była Polska.
A. APEC
B. CEFTA
C. NATO
D. OPA
E. ASEAN
F. NAFTA
G. OBWE
H. UE

ZADANIE 2
Wymienione niżej prawa człowieka podziel na generacje, wpisując w wyznaczonym miejscu odpowiednie oznaczenia: prawa pierwszej generacji (1), prawa drugiej generacji (2), prawa trzeciej generacji (3):
A. prawo do życia,
B. prawo do pracy,
C. prawo do czystego powietrza,
D. prawo do wypoczynku,
E. prawo nietykalności osobistej.

ZADANIE 3
Do danej dziedziny prawa przyporządkuj rodzaj sprawy.
A. Prawo karne
B. Prawo cywilne
C. Prawo pracy
1. Kierownik sklepu odmówił sprzedaży towaru z oznaczoną ceną, wystawionego na widok publiczny.
2. Pracownik firmy budowlanej od kilku miesięcy nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywaną pracę.
3. Obywatel dokonał rozboju z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia
4. Obywatel polski nie może podjąć studiów na uczelni amerykańskiej, ponieważ nie uzyskał wizy wjazdowej.

ZADANIE 4
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych obywatel Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje po ukończeniu
A. 10 lat.
B. 13 lat.
C. 16 lat.
D. 18 lat.

ZADANIE 5
Dobierz do opisanych sytuacji odpowiednią formę protestu społecznego.

A. Pielęgniarki Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego skierowały do wojewody pismo ze stanowczym żądaniem rozwiązania problemów finansowych szpitala. Zwracały przy tym uwagę zarówno na trudną sytuację pielęgniarek, jak i pacjentów. Zażądały od wojewody zajęcia stanowiska w danej sprawie.
Źródło: na podstawie: www.wiadomości.onet.pl
B. Grupa studentów niepublicznych szkół wyższych zgromadziła się przed budynkiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby zaprotestować przeciwko prawie dwukrotnym podwyżkom czesnego, w jednej z najbardziej prestiżowych prywatnych uczelni w Warszawie. Studenci przynieśli ze sobą transparenty z wypisanymi hasłami.
Źródło: na podstawie: www.wiadomości.wp.pl
C. Górnicy niezadowoleni z projektu Rady Ministrów dotyczącego likwidacji niektórych kopalni i prywatyzacji branży węglowej, zdecydowali w referendum o przerwaniu pracy i przystąpili do głodówki. Na bramie wejściowej do jednej z kopalni pojawiło się hasło„Koniec polskiego górnictwa”.
Źródło: na podstawie: www.dziennik.pl
D. Członkowie Rady Osiedla „Nowa Ziemia” zwołali jego mieszkańców, aby zaprotestować przeciwko budowie supermarketu w pobliżu ich domków jednorodzinnych Przynieśli ze sobą flagi i transparenty. Chcieli zwrócić uwagę władz miasta na interesy społeczności lokalnej.
Źródło: na podstawie: www.polskalokalna.pl

1. list do radnego
2. petycja
3. wiec
4. pikieta
5. strajk

ZADANIE 6
W zadaniu zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej
A. Ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwala Senat większością kwalifikowaną 2/3 głosów, po uchwaleniu jej przez Sejm bezwzględną większością głosów przy odpowiednim quorum.
B. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
C. W Polsce Senat ma prawo do kontroli działalności Rady Ministrów.

ZADANIE 7
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje skargi dotyczące naruszenia
A. Karty Praw Podstawowych.
B. Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
C. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
D. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

ZADANIE 8
Poniższej przedstawiono wydarzenia składające się na proces integracji Polski z Unią Europejską. Ponumeruj je liczbami 1 – 5 według kolejności chronologicznej. Przy najwcześniejszym wydarzeniu wpisz 1.
A. Podpisanie Układu Stowarzyszeniowego
B. Przeprowadzenie referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej
C. Podpisanie Traktatu Akcesyjnego
D. Złożenie wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej
E. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych

ZADANIE 9
Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska odpowiednich polskich polityków.
A. Polski historyk, wieloletni działacz Unii Wolności, minister spraw zagranicznych w latach 1997–2000, poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego OBWE.
B. Dziennikarz i historyk, więzień obozu w Auschwitz, minister spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Honorowy obywatel Izraela.
C. Profesor nauk technicznych. Działacz Akcji Wyborczej Solidarność. Premier rządu w latach 1997–2001. Poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2009 jego przewodniczący.

ZADANIE 10
Do wymienionych organów władzy w Polsce dobierz zgodne z ich kompetencjami akty prawne.

Organy władzy:
A. Minister Edukacji Narodowej
B. Minister Pracy i Polityki Społecznej
C. Minister Sprawiedliwości
D. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Akty prawne:
1. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) w szkołach publicznych.
2. Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.
3. Rozporządzenie w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne.
4. Rozporządzenie w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.
5. Rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

ZADANIE 11
W zadaniu zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

Prawa i wolności człowieka
A. Prawa człowieka pierwszej generacji mają charakter indywidualny, czyli dotyczą jednostki.
B. Prawa człowieka po raz pierwszy znalazły odzwierciedlenie w konstytucji francuskiej z 1791 r.
C. Wszystkie prawa człowieka mają charakter niezbywalny, czyli nie można się ich zrzec na czyjąś korzyść.
D. Prawa człowieka są powszechne, czyli przysługują w równym stopniu wszystkim ludziom.

ZADANIE 12
Podane niżej zdania zakwalifikuj jako prawdziwe lub fałszywe.
A. Rozwój nowoczesnych środków masowego przekazu doprowadził do narodzin tzw. demokracji telewizyjnej.
B. Fasadowość demokracji polega na tym, że wyborcy mają tylko wrażenie, że decydują o tym, kto obsadza urzędy publiczne.
C. Dzięki sondażom przedwyborczym partie polityczne podejmują decyzje, którzy politycy powinni być usunięci z życia publicznego.
D. Wśród wielu zalet demokracji można wymienić prawo wglądu władz państwowych w życie każdego obywatela.

ZADANIE 13
Sędziowie w Polsce są
A. niezawiśli, apolityczni, nieusuwalni.
B. niezawiśli, nieomylni, apolityczni.
C. niezawiśli, apolityczni, usuwalni.
D. niezawiśli, apolityczni, nominowani

ZADANIE 14
Do poszczególnych charakterystyk dopisz pełne polskie nazwy organizacji regionalnych działających w Azji i Europie.

1. Organizacja powstała w 1992 roku, na podstawie układu o współpracy gospodarczej. Jej celem miało być utworzenie do 2001 r. na obszarze sygnatariuszy strefy wolnego handlu przez zniesienie stawek celnych i innych ograniczeń we wzajemnym obrocie artykułami przemysłowymi (układ nie dotyczył produktów rolnych). W 2004 roku z tej organizacji wystąpiły Polska, Węgry, Słowacja, Czechy i Słowenia.
2. Międzynarodowa organizacja utworzona przez Ukrainę, Gruzję, Mołdawię i Azerbejdżan w 2006 roku w Kijowie. Powstała z przekształcenia porozumienia czterech państw. Jej celem jest demokratyzacja, ochrona praw człowieka i rozwój ekonomiczny państw członkowskich oraz zapobieganie konfliktom w rejonie Azji Centralnej i Kaukazu.
3. Międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała w 1960 roku. Celem tej organizacji jest likwidacja ograniczeń we wzajemnych obrotach handlowych i utworzenie strefy wolnego handlu. Początkowo rozwijała się bardzo dynamicznie, jednak w miarę rozszerzania się UE jej znaczenie zanika. Obecnie jej członkami są tylko Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

ZADANIE 15
Wymień trzy typy legitymizacji władzy nazwane przez Maxa Webera typami idealnego panowania.

od 12 lat
Wideo

echodnia.eu Dom rodzinny Ponurego czeka na gości

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski