W Luksemburgu zebrała się dziś (11.4) rada ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa. Jak minister Krzysztof Jurgiel odnosi się do propozycji Komisji Europejskiej przedstawionych w marcu? Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas! Polska popiera:

 •   Ewentualne wprowadzenie nowego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny

 •   Powołanie Obserwatorium Rynku Mięsa (wołowina i wieprzowina)

 •   Natychmiastowe zwiększenie budżetu promocję sektoru mleka i wieprzowiny 

 •   W zakresie negocjacji handlowych zobowiązanie do zróżnicowanego traktowania produktów wrażliwych

 •   Dalsze zaangażowanie Komisji we współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w celu opracowania właściwych instrumentów finansowych

 •   Kredyty eksportowe

 •   Dalsze działania ukierunkowane na zniesienie barier fitosanitarnych (Rosja)

 •   Rozważanie wydłużenia nadzwyczajnych środków dla sektora owoców i warzyw do 30 czerwca 2017

 •   Przegląd pakietu mlecznego jesienią 2016

 •   Spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie mleka   

 •   Dopłaty do prywatnego przechowywania dla produktów mlecznych

 

Stanowiska innych propozycji:


 • Dobrowolne zarządzanie podażą przez organizacje producentów, ich zrzeszenia oraz organizacje międzybranżowe i spółdzielnie

Polska stoi na stanowisku, że zaproponowany przez KE instrument dobrowolnego zarządzania podażą mleka, powinien być uzupełniony o wsparcie finansowe z budżetu unijnego


 •   Podwojenie limitów ilościowych dla masła i OMP (dla OMP ze 109 tys. ton do 218 tys. ton oraz dla masła z 50 tys. ton do 100 tys. ton)

 Apelujemy o jak najszybsze przygotowanie projektu, gdyż w przypadku OMP wyczerpany już został dotychczasowy limit 109 tys. ton. •   Ewentualne wprowadzenie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie systemu wycofań


Opinia Polski jest następująca: Wysokość stawek pomocy za wycofanie na cele inne niż bezpłatna dystrybucja powinny być równe dla organizacji producentów i producentów. Za celowe uważamy podwyższenie stawek wsparcia udzielanego w ramach mechanizmu. •   Tymczasowy wzrost pomocy państwa która umożliwiłaby p.cz. zapewnienie maks. 15 tys. euro na rolnika na rok bez zastosowania żadnego krajowego pułapu, dla gospodarstw „zamrażających” lub zmniejszających produkcję


 Wyżej wymienione środki powinny pochodzić z budżetu UE. •   Elastyczność w zakresie wcześniejszej wypłaty zaliczek w ramach płatności bezpośrednich   


Ułatwieniem dla rolników będzie wydłużenie o miesiąc możliwości składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz przyspieszenie wypłat zaliczek w ramach płatności bezpośrednich z podniesieniem progu do 75% i terminu od końca sierpnia

 

Źródło informacji: Biuro prasowe ministerstwa rolnictwa