Już 31 marca rusza kolejna edycja programu “Premia dla młodych rolników”. Z wnioskami o pomoc w tej formie mogą występować osoby, które nie ukończyły 40 lat i mają wykształcenie rolnicze.

Młodzi rolnicy skorzystają z premii, jeżeli rozpoczęli  urządzanie gospodarstwa rolnego nie wcześniej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku i posiadają gospodarstwo, w którym powierzchnia użytków rolnych jest równa co najmniej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej,  i nie większa niż 300 ha.

 

Ważne jest, by  młody rolnik nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru i nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej. Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: w wysokości 80 proc. po 9 miesiącach od dnia wydania decyzji wraz z jej warunkami oraz 20 proc. po zakończeniu realizacji biznesplanu.

 


Więcej: Młody rolniku, chcesz 100 tys. zł? Sprawdź wymagania w 2016