Próbna matura 2021: język angielski poziom rozszerzony. ARKUSZE i ODPOWIEDZI CKE. Czy egzamin z angielskiego sprawi trudność zdającym?

Sandra Janikowska
Sandra Janikowska
PRÓBNA MATURA 2021 Z ANGIELSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI >>>;nf
PRÓBNA MATURA 2021 Z ANGIELSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI >>>;nf CKE
PRÓBNA MATURA 2021 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY - ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. W najbliższy poniedziałek, 8 marca odbędzie się egzamin dojrzałości z angielskiego na poziomie zaawansowanym. Opublikowaliśmy arkusz CKE i odpowiedzi z egzaminu z angielskiego, przygotowane przez CKE. Z jakimi tematami wypracowań i zadań ze słuchu musieli zmierzyć się maturzyści na próbnym egzaminie maturalnym?

Próbna matura 2021. Język angielski - poziom rozszerzony

Próbne egzaminy maturalne rozpoczęły się w środę, 3 marca i potrwają do wtorku, 16 marca 2021 roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępnia szkołom materiały niezbędne do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach.

Trwa głosowanie...

Czy matura próbna z agnielskiego na poziomie rozszerzonym była trudna?

Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek, 8 marca o godz. 9:00.

PRÓBNA MATURA 2021 Z ANGIELSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI >>>;nf

Próbna matura 2021: język angielski poziom rozszerzony. ARKU...

Nagranie MP3

Matura próbna angielski rozszerzony. Tematy wypracowań: rozprawka i artykuł

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.
Zaznacz temat wybrany przez Ciebie, zakreślając jego numer.

 • 1. Czy teatr może być dziś atrakcyjny dla młodzieży? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, uwzględniając argumenty odnoszące się do repertuaru i dostępności tej formy kultury.
 • 2. W Twojej miejscowości odbyła się kampania „Smart Stop”, która miała zwrócić uwagę na problem, jakim jest korzystanie z telefonów komórkowych przez uczestników ruchu drogowego. Napisz artykuł do gazety internetowej, w którym zrelacjonujesz przebieg tej kampanii oraz przedstawisz swoją opinię dotyczącą jej skuteczności.
Matura próbna z języka angielskiego 2020. ARKUSZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA NASTĘPNEJ STRONIEZOBACZ: Arkusz i odpowiedzi z matury z języka angielskiego w serwisie EDUKACJA

Matura próbna 2021 angielski odpowiedzi podstawa. Arkusz pyt...

Próbna matura 2021. Język angielski - poziom rozszerzony 8.03.2021. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI

W poniedziałek, 8 marca o godzinie 9:00 tegoroczni maturzyści mierzyli się z próbnym egzaminem maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusz egzaminacyjny z angielskiego pojawi się na stronie CKE tuż po rozpoczęciu egzaminu.

Próbna matura 2021: język angielski poziom rozszerzony 8.03.2021 - ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI

PRÓBNA MATURA 2021 Z ANGIELSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI >>>;nf

Próbna matura 2021: język angielski poziom rozszerzony. ARKU...

Próbny egzamin maturalny z rozszerzonego angielskiego

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składa się zazwyczaj z 10 zadań. Egzamin ten można podzielić na 3 części, z których pierwsza to zadania ze słuchu, druga - pytania odnośnie tekstu, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z polskiego to: 50 pkt.

Na teście z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym najczęściej pojawiają się następujące zadania:

 • Do podanych zdań dopasuj właściwy tekst
 • Przeczytaj tekst. Wpisz w lukę odpowiednią literę, którą oznaczono brakujące zdanie
 • Przeczytaj tekst. Wybierz odpowiedzi zgodne z treścią tekstu
 • Uzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie
 • Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki w ten sposób, aby uzyskać logiczny i poprawny gramatycznie tekst

Na egzamin z angielskiego składa się również praca pisemna, która winna liczyć od 200 do 250 słów. Do wyboru uczniowie mają dwa tematy.

Matura 2021. Zadania i tematy prac pisemnych z ubiegłych lat

MATURA 2020

Matura 2020 angielski rozszerzenie. Odpowiedzi, ARKUSZ CKE. ...

 1. Temat 1 - Niektóre firmy umożliwiają pracownikom zabieranie psa do pracy. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.
 2. Temat 2 - Obejrzałeś(-aś) ostatnio finał programu typu talent show. Uważasz, że osoba, która wygrała w wyniku głosowania widzów, wcale nie była najlepsza. Napisz artykuł, w którym uzasadnisz, dlaczego występ zwycięzcy nie zasługiwał na wygraną, i zaproponujesz inny sposób wyłaniania zwycięzcy w tego typu programach.

MATURA 2019

Matura 2019. JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony 8.05.2019 od...

 1. Temat 1 - Coraz więcej firm umożliwia swoim pracownikom wykonywanie pracy zawodowej w domu, zamiast w siedzibie firmy. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania.
 2. Temat 2 - Zwiedziłeś(-aś) wystawę fotograficzną, która dotyczyła problemu zaśmiecania środowiska naturalnego plastikiem. Napisz artykuł na temat tej wystawy. W swoim artykule opisz zdjęcie z wystawy, które wywarło na Tobie największe wrażenie, i wyraź swoją opinię na temat skuteczności takich wystaw w walce z tym problemem.

MATURA 2018

Matura 2018 język angielski poziom rozszerzony- arkusze CKE, odpowiedzi

Matura 2018 język angielski poziom rozszerzony. Matura z jęz...

 1. Temat 1 - Coraz częściej pojawiają się propozycje wprowadzenia zakazu wjazdu samochodów do centrów miast. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony wprowadzenia takiego zakazu.
 2. Temat 2 - Bieganie stało się bardzo popularne wśród osób dbających o swoją kondycję. Napisz artykuł, w którym omówisz przyczyny popularności tej formy aktywności fizycznej i zrelacjonujesz ciekawą imprezę dla biegaczy, w której brałeś(-aś) udział.

MATURA 2017

Matura 2017. Angielski rozszerzony [ARKUSZ CKE]1.1 B1.2 C1.3 B2.1.D2.2.C2.3 E2.4 A

Matura 2017. ODPOWIEDZI - język angielski poziom rozszerzony...

 1. Temat 1 - Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony występowania dzieci w programach telewizyjnych typu talent show.
 2. Temat 2 - Wiele osób nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas górskich wycieczek. Napisz artykuł, w którym zrelacjonujesz niebezpieczną sytuację, która wynikłaz lekkomyślnego zachowania turystów, i przedstawisz swój pomysł kampanii promującej odpowiedzialne zachowanie w górach.

Próbna matura 2021. Harmonogram egzaminów

Poniżej zamieszczamy harmonogram egzaminów próbnej matury w 2021 roku:

3.03.2021 (środa)
godz. 9:00 - język polski poziom podstawowy
godz. 14:00 - język mniejszości narodowych poziom podstawowy
godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

4.03.2021 (czwartek)
godz. 9:00 - matematyka poziom podstawowy
godz. 14:00 - historia muzyki poziom rozszerzony
godz. 14:00 - filozofia poziom rozszerzony

5.03.2021 (piątek)
godz. 9:00 - język angielski poziom podstawowy
godz. 14:00 - historia sztuki poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język kaszubski poziom rozszerzony

8.03.2021 (poniedziałek)
godz. 9:00 - język angielski poziom rozszerzony
godz. 9:00 - język angielski poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język francuski poziom podstawowy
godz. 14:00 - język hiszpański poziom podstawowy
godz. 14:00 - język niemiecki poziom podstawowy
godz. 14:00 - język rosyjski poziom podstawowy
godz. 14:00 - język włoski poziom podstawowy

9.03.2021 (wtorek)
godz. 9:00 - język polski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język francuski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język francuski poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język rosyjski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język rosyjski poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język włoski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język włoski poziom dwujęzyczny

10.03.2021 (środa)
godz. 9:00 - matematyka poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język hiszpański poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język hiszpański poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język niemiecki poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język niemiecki poziom dwujęzyczny

11.03.2021 (czwartek)
godz. 9:00 - biologia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - informatyka poziom rozszerzony

12.03.2021 (piątek)
godz. 9:00 - chemia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

15.03.2021 (poniedziałek)
godz. 9:00 - historia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - fizyka poziom rozszerzony

16.03.2021 (wtorek)
godz. 9:00 - geografia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język mniejszości narodowych poziom rozszerzony

Matura 2021. Kiedy?

Tegoroczne matury mają się odbyć w terminie od 4 do 20 maja 2021 roku. W tym roku maturzyści będą musieli podejść do egzaminów pisemnych, ustne po raz kolejny będą nieobowiązkowe. Z egzaminów ustnych będą mogli skorzystać uczniowie, którzy potrzebują wyniku z tych egzaminów przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Harmonogram tegorocznych egzaminów maturalnych znajduje się tutaj.

Ile procent trzeba uzyskać, żeby zdać maturę?

Aby zdać egzamin dojrzałości, absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • wybranego języka obcego nowożytnego

Z każdego z powyższych przedmiotów powinien otrzymać co najmniej 30% punktów, aby zdać maturę.

WAŻNE! W 2021 roku maturzyści nie będą musieli zdawać obowiązkowo przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

ZOBACZ TAKŻE: Próbna matura 2021 z CKE. Kiedy próbny egzamin maturalny? Jak będzie wyglądał? Zasady próbnej matury. HARMONOGRAM matur próbnych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Próbna matura 2021: język angielski poziom rozszerzony. ARKUSZE i ODPOWIEDZI CKE. Czy egzamin z angielskiego sprawi trudność zdającym? - Dziennik Bałtycki

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie