Za 1 hl mleka płacono w kwietniu w skupie 102,35 zł, za ziemniaki - 64,93 zł/dt, a żywiec wieprzowy - 4,10 zł/kg. Targowiska? Średnia cena żywca wołowego wyniosła 6,37 zł/kg, a wieprzowego - 4,20 zł/kg. W porównaniu z marcem, zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym odnotowano spadek cen większości produktów rolnych. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Główny Urząd Statystyczny podaje, że wzrosły ceny pszenżyta, owsa i żywca wołowego, na targowiskach zaś - ziemniaków, żywca wieprzowego, prosiąt do dalszego chowu. W perspektywie rocznej, na obu rynkach poleciały w dół ceny produktów rolnych (za wyjątkiem żyta, owsa i ziemniaków, pszenżyta w skupie oraz pszenicy na targowiskach).

 

 

Przeczytaj także: Sprawdź ceny skupu zbóż w połowie maja

 

 

Targowiskowe ceny zwierząt gospodarskich w kwietniu:

krowa dojna - 3027 zł/szt  (w marcu 3256)

jałówka roczna - 1976 zł/szt  (w marcu 1925)

prosię na chów - 145,61 zł/szt  (w marcu 145,61)

 

Źródło: GUS