W poniedziałek i wtorek radcy prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych wybiorą członków organów samorządu zawodowego na kolejne trzy lata. Spośród ponad 3 tys. członków radcy wyłonią delegatów, ktorzy w II turze wyborów wyłonią między innymi Radę Izby (w tym dziekana i wicedziekanów), Sąd Dyscyplinarny, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, a także Komisję Rewizyjną.

W poniedziałek (23 maja) o godz. 17 (I termin) i 17.30 (II) termin w centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwerstyetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37 a odbędzie się zebranie radców, których nazwiska zaczynają się na litery od A do Maj (włącznie), we wtorek (24 maja) o godz. o godz. 17 (I termin) i 17.30 (II termin)  w centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwerstyetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37a  zbiorą się radcy, których nazwiska zaczynają się na litery od Mak do Ż. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych zrzesza radców z Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, śremskiego. średzkiego i wrzesińskiego. Przynależność do niej i opłacanie składek jest obowiązkowe.

Organy Izby odpowiadają między innymi za prowadzenie aplikacji radcowskich, czuwanie nad przestrzeganiem prawa i zasad etyki przez radców, szkolenia zawodowe itp.

Obcenie radcy prawni mogą reprezentować zarówno osoby fizyczne, jak i firmy we wszystkich typach spraw. Od 1 lipca 2015 roku mogą być również występować jako pełnomocnicy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radcy wystęują w sądach w togach z niebieskimi lamówkami i żabotem.

Członkowie organów Izby pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem. Wynosi ono od kilkuset do nawet 8 tysięcy złotych miesięcznie.