W Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią większość rynku - są też największym pracodawcą i dostarczają najwięcej wkładu w PKB naszego kraju. Takie firmy to podstawa nowoczesnej polskiej gospodarki.

Tymczasem według badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, polscy przedsiębiorcy codziennie muszą radzić sobie z wieloma problemami hamującymi rozwój ich firmy. Zdaniem większości z nich, największe trudności wynikają z przepisów prawnych, natomiast ponad połowa twierdzi, że komplikację stanowi też współpraca z urzędami. Wielu dostrzega też problemy związane z podejmowaniem działań innowacyjnych, które wynikają z niewystarczającego doświadczenia przedsiębiorców.

Dużym atutem małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu gnieźnieńskiego jest fakt, że w Gnieźnie funkcjonuje rozbudowany i elastyczny system szkolnictwa technicznego oraz zawodowego.

Obecnie kształcenie obejmuje m. in. kierunki: ekonomiczne, informatyczne, gastronomiczne, turystyczne, budowlane. – Nasze małe i średnie przedsiębiorstwa pozyskują większość pracowników. Nie tyle, co w sferze budżetowej i instytucjach państwowych, ale właśnie większość ludzi jest zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki temu, są one potencjałem dla naszego rynku pracy – przyznaje Kamila Urbańska, kierownik Biura Cechu Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

W jaki sposób lepiej i skuteczniej prowadzić swoją firmę? Jak działać przy różnej skali budżetu przedsiębiorstwa i jak zwiększać jego zasięg? Jak wreszcie radzić sobie z problemami, przed którymi staje praktycznie każdy mały i średni przedsiębiorca w Polsce? Te i inne tematy zostaną poruszone podczas bezpłatnego szkolenia Dzień dobry Biznes, które odbędzie się 18 września od 9:00 w Gnieźnie, w Hotelu Ibis Styles Stare Miasto, przy ul. Chrobrego 20. Może w nim wziąć udział każdy przedsiębiorca prowadzący małą lub średnią firmę, rejestrując się na stronie www.dziendobrybiznes.pl. Spotkanie podzielone będzie na części tematyczne, z których każdą poprowadzą specjaliści m.in. w dziedzinie marketingu internetowego i lojalizacji klientów, budowania wizerunku pracodawcy, ekonomiści czy przedstawiciele wiodących na rynku przedsiębiorstw. ekonomiści czy przedstawiciele wiodących na rynku przedsiębiorstw.

Bezpłatne spotkania z przedsiębiorcami w całej Polsce organizuje PKO Bank Polski we współpracy z Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Szkolenia zostały objęte patronatem naszego dziennika.