Znamy stawkę pomocy dla producentów trzody chlewnej (w ramach tzw. tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych). Jak podaje prezes Agencji Rynku Rolnego, na sztukę świni przysługuje rolnikowi dokładnie 20,10879 zł. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas! ARR informuje:

Zgodnie z § 7.2 ww. rozporządzenia wysokość wsparcia przysługującego do świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta ubiegającego się o wsparcie lub którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie zgodnie z zapisami § 7.2 pkt 2 (a, b) wynosi 40,21758 zł na sztukę świni.

 

Pomiędzy producentów mleka i świń rozdysponowano prawie 29 mln euro, które przyznała Unia Europejska.

 

Przeczytaj również: Agencja podała wysokość wsparcia dla producentów mleka