Gmina Wysoka i tradycja dożynek: Najpierw wicie wieńca. Święto Plonów to wielkie wydarzenie

RED
Prace nad wieńcem dożynkowym rozpoczynają się na polu, bo najpierw trzeba przecież zebrać materiał - Czajcze.
Prace nad wieńcem dożynkowym rozpoczynają się na polu, bo najpierw trzeba przecież zebrać materiał - Czajcze.
Udostępnij:

Dożynki są wyrazem podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę na roli, bo dzięki temu co roku w dzień dożynek otrzymujemy jakże ważne zapewnienie, że mamy chleb, którego wystarczy dla nas wszystkich. Jest to doniosła uroczystość, która w bardzo dużym stopniu integruje lokalną społeczność, gdzie dzieci, młodzież i ludzie starsi są tutaj razem, żeby podziękować za dar plonów ziemi.

Organizacja dożynek przyczyniła się do wzrostu poczucia lokalnej tożsamości, do zwiększenia aktywności lokalnej gminy Wysoka, uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym.

Czy wiesz, że...

Obchody dożynek - tak jak przed wiekami, tak i teraz - rozpoczyna wicie wieńca. Wieniec dożynkowy nazywany bywał „plonem”, bo też i uosabiał wszystkie zebrane plony oraz urodzaj.

Obecnie przygotowywaniem wieńca najczęściej zajmują się kobiety. Prace rozpoczynają na długo przed Świętem Plonów, to wówczas spośród łanów zbóż wybierają najpiękniejsze kłosy...

W roku 2019 jury uznało, że najpiękniejszy wieniec wykonało sołectwo Czajcze. Na drugim miejscu uplasowało się sołectwo Wysoka Mała, na trzecim - Stare.

Pokolenie Z Dobry, ale szybki klient

Wideo