Jak zapewnić chorym najlepszy sprzęt do poprawy warunków życia?

ARJO
W ciągu najbliższych dziesięciu lat, w odpowiedzi na nieuchronnie zbliżający się napływ osób starszych w systemie opieki, będą następować zmiany, które wynikają z demografii, technologii i presji finansowej. - Obserwujemy te zmiany na bieżąco i odpowiadamy na potrzeby człowieka oraz skupiamy się na jakości jego życia. W Arjo celem naszej pracy jest troska o ludzi – w codziennych obowiązkach skupiamy się na jakości życia pacjentów i ich opiekunów poprzez tworzenie bezpiecznych i godnych warunków opieki - mówią przedstawiciele firmy, zajmującej się dostarczaniem rozwiązań dla osób chorych i wymagających opieki.

Jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą urządzeń oraz rozwiązań medycznych. Pomagamy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i zmagających się z chorobami związanymi z wiekiem.

Dział Reklamacji i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych w Arjo współpracuje z krajami na całym świecie. Tworzy go zespół specjalistów dedykowanych do pracy ze wszystkimi produktami oferowanymi przez Arjo. Zespół rekrutuje się z wielu branż, od technicznej, przez biomedycynę, fizjoterapię i ekonomię.

- W codziennej pracy analizujemy sygnały i zgłoszenia przesyłane przez naszych współpracowników z całego świata. Poprzez prowadzenie śledztw, znajdowanie przyczyn źródłowych występowania reklamacji, a także współpracę przy wprowadzaniu usprawnień produktów, dbamy o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów i ich opiekunów, a tym samym satysfakcję naszych klientów – opowiadają o pracy członkowie Zespołu. - Mamy w sobie pasję, wśród setek zgłoszeń, które analizujemy codziennie, skupiamy się na rozwiązaniach, które mogą oznaczać realne zmiany dla naszych Klientów.

- Sygnały dotyczące awarii, sugestie, co warto usprawnić, co nowego dodać, by zwiększyć możliwości urządzeń, jakie części zostały wymienione podczas wizyty naszych techników, są poddawane szczegółowej analizie, tak aby Arjo mogło ciągle dążyć do optymalnego ulepszenia i realnego odczucia poprawy oferowanych produktów. Usterki, które są zgłaszane, dla szpitala, czy domu opieki, a przede wszystkim dla pacjenta, to przerwa w terapii, która może przynieść nieodwracalne skutki – stąd nacisk na szczegółową weryfikację i zdefiniowanie, który obszar czy element można poprawić, jest tak istotny – opowiada Kinga Stolińska, Dyrektor Działu Reklamacji i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych.

Zgłoszenia to nie tylko negatywne informacje, z czym zazwyczaj kojarzone są reklamacje. Zespół otrzymuje również bardzo pozytywne sygnały od Klientów, nawet listy, w których można przeczytać, że sprzęty Arjo ratują życie, że pacjenci dzięki nim odzyskują zdrowie, mimo że wcześniej niewiele wskazywało, że to się uda. „Wszyscy mamy więc świadomość wagi naszych starań oraz jakości i funkcjonalności oferowanych produktów – dodają członkowie Zespołu.

Arjo wychodzi również naprzeciw trendom związanym np. z demencją starczą, gdzie kluczem skutecznej opieki jest zapewnienie pacjentowi wyciszenia, relaksu, ciepła i poczucia bezpieczeństwa. Często demencja mylona jest z naturalnym procesem starzenia się, w wyniku którego człowiek traci zdolność koncentracji i zapamiętywania. Stąd ważna jest poprawna diagnoza i jak najszybsze rozpoczęcie procesu leczenia. Opieka nad osobami chorymi jest trudna i wymagająca, to bardzo często ciężka sytuacja dla całej rodziny , czy opiekunów, dlatego oferta Arjo obejmuje specjalnie urządzenia, które pomagają w sprawowaniu opieki nad chorymi , poprawiając komfort i zapewniając godność osobistą pacjenta i opiekuna. Zrozumienie oznak i objawów współczesnych chorób jest zasadniczym kluczem do właściwego sprawowania opieki nad chorymi.

Z zadowoleniem można zanotować rosnące zainteresowanie polskiej służby zdrowia oferowanymi przez Arjo rozwiązaniami. W Poznaniu sprzęt Arjo ma np. szpital św. Wojciecha, szpital przy ul. Lutyckiej, urządzenia zamawiane są też w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Dzięki naszej pracy mamy możliwość na bieżąco informować współpracujące z nami działy firmy w jaki sposób rozwiązania, które zostały wprowadzone w życie, są oceniane przez użytkowników w innych krajach. Często omawiane w szerszym gronie przypadki pozwalają spojrzeć na zagadnienie z innej strony, z której istnienia czasami jako producent sprzętu medycznego nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Pracujemy na wnioskach wyciągniętych na podstawie naszych własnych śledztw oraz tych przekazanych przez nasze jednostki sprzedażowe – weryfikujemy je, analizując rozwiązania oferowane w szpitalach oraz w domach opieki – mówią członkowie Zespołu, opisując codzienną pracę. - I zawsze pamiętamy dla kogo to robimy, bo my sami, albo nasi bliscy, możemy kiedyś zachorować i znaleźć się w sytuacji, w której od sprzętu medycznego będzie zależeć nasze życie i powrót do zdrowia.

Pracownicy Działu Reklamacji i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych podkreślają, że, mimo codziennych wyzwań, konkretnych planów, wskaźników, którymi mierzona jest efektywność pracy, po prostu ją lubią - pomagają ludziom, wiedząc, że ich starania owocują zadowoleniem pacjentów i ich opiekunów na całym świecie.

Polska szczepionka prawie gotowa

Wideo