Hodowcy trzody z niepokojem śledzą kolejne doniesienia o przypadkach ASF.

"Sytuacja jest bardzo poważna i zagraża całej branży polskiej produkcji trzody chlewnej i gospodarki narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca pracy), w związku z tym podjęcie natychmiastowych, radykalnych działań jest jak najbardziej uzasadnione", przekonuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W komunikacie z piątku (24 listopada) zarząd KRIR informuje, że zwrócił się do Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie pilnych działań mających na celu całkowitą depopulację dzików do poziomu 0,1 szt./km² w całym kraju – w postaci zaangażowania wojska do przeprowadzenia natychmiastowego odstrzału dzików.

Powodem takie działania są kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Polski, a przede wszystkim wystąpienie wirusa po zachodniej stronie Wisły.

W piśmie do najwyższych władz rolniczy samorząd zaznaczał, że "pomimo podjętych środków zabezpieczających, nie udało się powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa i po przekroczeniu granicy Wisły zagraża on coraz większej liczbie gospodarstw, niebezpiecznie zbliżając się do tych obszarów, gdzie usytuowane są duże, przemysłowe hodowle świń".

Mapa z 25 listopada:

wetgiw.gov.pl