Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

  Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

  KS, AB, KAEF

  Głos Wielkopolski

  Aktualizacja:

  Głos Wielkopolski

  Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]
  1/42
  przejdź do galerii

  Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] ©CKE

  Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - znajdziecie tu wszystko, co powinniście wiedzieć o dzisiejszym egzaminie maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym.

  Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]


  Jak oceniacie dzisiejszy egzamin maturalny? Zadania były łatwe czy też sprawiły Wam trudności? Komentujcie! A po godzinie 14 sprawdźcie u nas swoje odpowiedzi.

  Matura 2016 - harmonogram


  Sprawdź też: Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona i wszystkie inne przedmioty [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

  Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona - ODPOWIEDZI:
  Odpowiedzi pojawią się tutaj około godziny 14, kiedy CKE opublikuje arkusze z dzisiejszej matury. Sprawdźcie z nami, jak Wam poszło!

  Zadanie 1.
  Poniżej wymieniono niektóre właściwości fizykochemiczne wody.
  A. duże napięcie powierzchniowe;
  B. duże ciepło parowania;
  C. maksymalna gęstość w temperaturze 4 °C.
  Uzupełnij zdania (1.–3.) tak, aby były prawdziwe – wpisz na początku zdania oznaczenie literowe wybranej właściwości wody (A–C), a następnie dokończ zdanie: wyjaśnij, w jaki sposób dana właściwość warunkuje funkcjonowanie wymienionych organizmów.
  1. ……….... umożliwia poruszanie się niektórych gatunków owadów po powierzchni wody, ponieważ …………………..
  2. ………… umożliwia przetrwanie ryb słodkowodnych podczas zimy przy dnie zamarzających zbiorników, ponieważ …………….
  3. …………. umożliwia pozbywanie się nadmiaru ciepła z organizmu człowieka podczas pocenia się, ponieważ …………….

  Odpowiedź:
  A - ponieważ napięcie powierzchniowe występuje na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, cieczą lub gazem. To powoduje, że powierzchnia ta jest sprężysta jak błona
  C - ponieważ są zmiennocieplne / zamarzająca woda na mniejszą gęstość, przez co lód gromadzi się przy powierzchni zbiornika, pozostawiając niezamarzniętą wodę pod nim
  B - wydzielanie potu przez skórę jest procesem niezbędnym po zachowania prawidłowej ciepłoty ciała. Gdy organizm jest przegrzany, pocenie pomaga mu się schłodzić

  Zadanie 2.
  Jednym z najważniejszych enzymów mitochondrialnych jest syntaza ATP: kompleks białek, dzięki któremu w procesie fosforylacji oksydacyjnej powstaje ATP.
  Na schemacie przedstawiono mitochondrium oraz lokalizację materiału genetycznego zawierającego informację o budowie podjednostek syntazy ATP, a także miejsca ich syntezy i składania.

  Zadanie 2.1. (0–1)
  Na przykładzie wytwarzania syntazy ATP uzasadnij, że mitochondria są organellami półautonomicznymi.

  Odpowiedź: Półautonomiczność mitochondium potwierdza to, że synteza ATP składa się z cząsteczek białek powstałych z informacji genetycznej zlokalizowanych w jądrze komórkowym i w DNA mitochondrium.

  Zadanie 2.2.
  Zaznacz wśród wymienionych elementów budowy mitochondrium ten, w którym występuje aktywna syntaza ATP.

  A. błona zewnętrzna
  B. przestrzeń międzybłonowa
  C. błona wewnętrzna
  D. matriks (macierz)

  Zadanie 2.3.
  Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

  Przez kanał utworzony z podjednostek syntazy ATP (elektrony / protony) powracają
  do (matriks / przestrzeni międzybłonowej). Ich przepływ przez kanał syntazy ATP sprawia,
  że możliwe jest przyłączenie reszty fosforanowej do (ATP / ADP).

  1 3 4 5 ... 13 »

  Czytaj treści premium w Głosie Wielkopolskim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najczęściej czytane

  STUDNIÓWKA 2016

  Wybierz szkołę:

  Przejdź do:

  Najczęściej komentowane