ARiMR ogłosiła termin ostatniego w tym roku naboru wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych.

"Cykliczne ogłaszanie naborów umożliwiło ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach. Rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków o pomoc we wrześniu, październiku czy listopadzie, mogą zrobić to jeszcze w grudniu", wyjaśnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7 - 29 grudnia 2017 r. będzie można dostarczać do ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

Środki pochodzą z działania "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" z PROW 2014 - 2020.

Formularze składamy w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysyłamy pocztą do oddziału regionalnego.

Jakie klęski żywiołowe uprawniają do ubiegania się o wsparcie?

  • powódź,
  • deszcz nawalny,
  • susza,
  • przymrozki wiosenne,
  • ujemne skutki przezimowania,
  • obsunięcie się ziemi,
  • lawina,
  • grad,
  • huragan,
  • uderzenie pioruna.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. Szczegółowe informacje o wymaganiach, zasadach na stronie ARiMR.