Do ARiMR jeszcze spływają wnioski zakończonych naborów na 2 działania z PROW 2014-2020. Według najnowszych danych (z 5 maja) ponad 21 tysięcy rolników chce pomocy na modernizację gospodarstw, zaś ponad 3 tysiące osób stara się o premie dla młodych rolników.

 

W tegorocznym naborze, który trwał od 31 marca do 29 kwietnia wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii złożyło w ARiMR 3215 młodych rolników. Te dane nie są zapewne ostateczne, ponieważ część zainteresowanych, mogła wysłać swoje wnioski o pomoc za pośrednictwem poczty i mnie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR, wyjaśnia Agencja. W ramach całego PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.Wnioskowana kwota wynikająca z wniosków, które do tej pory zaksięgowano w Agencji to 321,5 mln.

 

Wnioski o pomoc w tegorocznym naborze na "Modernizację gospodarstw rolnych" złożyło 21 228 rolników. Ubiegają się oni o przyznanie wsparcia w wysokości ponad 4 mld zł.

 

Co teraz? Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. To nie koniec warunków - "w przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie".


W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. W sumie będzie ich 22.