Próbna matura 2021 z CKE. Język polski, poziom podstawowy. ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI CKE. Jakie tematy wypracowania na maturze z polskiego?

Sandra Janikowska
Sandra Janikowska
Próbna matura 2021 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpocznie się 3.03.2021 r. o godz. 9:00. ARKUSZE + ODPOWIEDZI
Próbna matura 2021 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpocznie się 3.03.2021 r. o godz. 9:00. ARKUSZE + ODPOWIEDZI Fot. Karolina Misztal
MATURA PRÓBNA POLSKI 2021 - ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Co pojawiło się na tegorocznym egzaminie z języka polskiego? W środę, 3 marca opublikowaliśmy arkusz CKE. W materiale pojawią się także odpowiedzi z egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zobacz także proponowane odpowiedzi oraz rozwiązania przygotowane przez CKE! Jakie na próbnej maturze pojawiły się temat? Oto najważniejsze informacje oraz szczegółowy harmonogram egzaminów próbnej matury 2021.

Matura próbna 2021 z polskiego. Tematy wypracowania i arkusze

WAŻNE! Matura z polskiego - rozwiązania i odpowiedzi z CKE

 • Temat 1. Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 • Temat 2. Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 • Temat 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. (Bolesław Leśmian, "Z lat dziecięcych")

Oto arkusz próbnej matury 2021 z polskiego:

Próbna matura 2021 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpocznie się 3.03.2021 r. o godz. 9:00. ARKUSZE + ODPOWIEDZI

Próbna matura 2021 z CKE. Język polski, poziom podstawowy. A...

MATURA PRÓBNA Z POLSKIEGO 2021
ODPOWIEDZI do egzaminu próbnego z polskiego zamieścimy w galerii poniżej:

KLIKNIJ W GALERIĘ I SPRAWDŹ!

Próbna matura 2021 z języka polskiego - poziom podstawowy odbędzie się w środę, 3 marca 2021.

Próbna matura 2021 język polski - podstawa. Arkusze i odpowi...

Próbna matura 2021. Język polski - poziom podstawowy

Tegoroczne próbne egzaminy maturalne rozpoczną się w środę, 3 marca i potrwają do wtorku, 16 marca. Wówczas Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne udostępnią szkołom materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Pod uwagę wzięto również fakt, że część uczniów ze względów zdrowotnych nie będzie mogła pojawić się w szkołach na próbnej maturze. Dla takich osób przygotowano inne rozwiązanie - arkusze zostaną udostępnione na stronie CKE.

Matura 2020 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpoczął się 8.06.2020 r. o godz. 9

Matura 2020: Język polski podstawowy: ODPOWIEDZI I ARKUSZ CK...

Z harmonogramu opublikowanego na stronie CKE wynika, że próbny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w środę, 3 marca o godz. 9:00.

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się zazwyczaj z 13-14 zadań. Egzamin ten można podzielić na 3 części, z których pierwsze dwie to zadania odnoszące się do podanych tekstów, a ostatnia - to praca pisemna. Ilość punktów, którą można uzyskać na maturze z polskiego to: 70 pkt.

Wśród najczęściej pojawiających się zadań należy wymienić:

 • Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń,
 • Rozstrzygnij,
 • Uzupełnij podane zdania,
 • Podaj autora i tytuł tekstu,
 • Wyjaśnij na czym polega...

Próbna matura 2021. Język polski - poziom podstawowy 3.03.2021. ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI

W środę, 3 marca o godzinie 9:00 tegoroczni maturzyści zmierzą się z próbnym egzaminem maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny z polskiego pojawi się na stronie CKE tuż po rozpoczęciu egzaminu. Opublikujemy go w tym miejscu razem z odpowiedziami.

Próbna matura 2021: język polski poziom podstawowy 3.03.2021 - ARKUSZE i ODPOWIEDZI

Próbna matura 2021 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpocznie się 3.03.2021 r. o godz. 9:00. ARKUSZE + ODPOWIEDZI

Próbna matura 2021 z CKE. Język polski, poziom podstawowy. A...

Próbna matura język polski. Zadania i tematy prac pisemnych z poprzednich lat

MATURA 2020 ROK:

Matura 2020 - j.polski poziom podstawowy. Egzamin rozpoczął się 8.06.2020 r. o godz. 9

Matura 2020: Język polski podstawowy: ODPOWIEDZI I ARKUSZ CK...

 1. Temat 1 - Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. (utwór: wiersz Anny Kamieńskiej pt. "Daremne")

MATURA 2019 ROK:

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 - odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z języka polskiego (podstawa) - pytania, odpowiedzi

MATURA 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 ODPOWI...

 1. Temat 1 - Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

MATURA 2018 ROK:

Matura 2018 - język polski, poziom podstawowy - arkusze i odpowiedzi

Matura 2018 język polski poziom podstawowy. Matura z języka ...

 1. Temat 1 - Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyćco najmniej 250 słów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj utwór Ernesta Brylla. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

MATURA 2017 ROK:

Matura 2017. ODPOWIEDZI - język polski poziom podstawowy [AR...

 1. Temat 1 - Praca – pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
 2. Temat 2 - Zinterpretuj utwór "Słyszę czas". Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

Próbna matura 2021. Harmonogram egzaminów

Poniżej zamieszczamy harmonogram egzaminów próbnej matury w 2021 roku:

3.03.2021 (środa)
godz. 9:00 - język polski poziom podstawowy
godz. 14:00 - język mniejszości narodowych poziom podstawowy
godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

4.03.2021 (czwartek)
godz. 9:00 - matematyka poziom podstawowy
godz. 14:00 - historia muzyki poziom rozszerzony
godz. 14:00 - filozofia poziom rozszerzony

5.03.2021 (piątek)
godz. 9:00 - język angielski poziom podstawowy
godz. 14:00 - historia sztuki poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język kaszubski poziom rozszerzony

8.03.2021 (poniedziałek)
godz. 9:00 - język angielski poziom rozszerzony
godz. 9:00 - język angielski poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język francuski poziom podstawowy
godz. 14:00 - język hiszpański poziom podstawowy
godz. 14:00 - język niemiecki poziom podstawowy
godz. 14:00 - język rosyjski poziom podstawowy
godz. 14:00 - język włoski poziom podstawowy

9.03.2021 (wtorek)
godz. 9:00 - język polski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język francuski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język francuski poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język rosyjski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język rosyjski poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język włoski poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język włoski poziom dwujęzyczny

10.03.2021 (środa)
godz. 9:00 - matematyka poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język hiszpański poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język hiszpański poziom dwujęzyczny
godz. 14:00 - język niemiecki poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język niemiecki poziom dwujęzyczny

11.03.2021 (czwartek)
godz. 9:00 - biologia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - informatyka poziom rozszerzony

12.03.2021 (piątek)
godz. 9:00 - chemia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

15.03.2021 (poniedziałek)
godz. 9:00 - historia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - fizyka poziom rozszerzony

16.03.2021 (wtorek)
godz. 9:00 - geografia poziom rozszerzony
godz. 14:00 - język mniejszości narodowych poziom rozszerzony

Matura 2021. Kiedy?

Tegoroczne matury mają się odbyć w terminie od 4 do 20 maja 2021 roku. Co ciekawe, w tym roku maturzyści będą mieli obowiązek do podejścia do egzaminów pisemnych, ustne po raz kolejny będą nieobowiązkowe. Z egzaminów ustnych będą mogli skorzystać uczniowie, którzy potrzebują wyniku z tych egzaminów przy rekrutacji na uczelnie zagraniczne.

Ile procent trzeba uzyskać, żeby zdać maturę?

Aby zdać egzamin, absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

[lista]
[*]język polski,
[*]matematyka,
[*]wybranego języka obcego nowożytnego

Z każdego z powyższych przedmiotów powinien otrzymać co najmniej 30% punktów, aby zdać egzamin dojrzałości.

ZOBACZ TAKŻE: Próbna matura 2021 z CKE. Kiedy próbny egzamin maturalny? Jak będzie wyglądał? Zasady próbnej matury. HARMONOGRAM matur próbnych

Wideo

Materiał oryginalny: Próbna matura 2021 z CKE. Język polski, poziom podstawowy. ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI CKE. Jakie tematy wypracowania na maturze z polskiego? - Dziennik Bałtycki

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie