Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 umożliwia uzyskanie premii dla młodych rolników, a także dofinansowania na modernizację gospodarstw rolnych, inwestycje, czy zalesiania. Znamy już harmonogram naboru wniosków o poszczególne dotacje na 2019 rok.

O harmonogramie składania wniosków na projekty finansowane ze środków PROW mówił w poniedziałek, 7 stycznia Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa podczas wspólnej konferencji z prezes ARiMR Marią Fajger i wiceministrem rolnictwa Ryszardem Zarudzkim.

Z harmonogramu wynika, że wnioski o dotacje dla młodych rolników w tym roku będzie można składać już w lutym. W marcu będzie można się ubiegać o pieniądze z obszarów A, B, C.

W lutym i maju będzie można składać natomiast wnioski o pieniądze na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych. Minister rolnictwa zapowiedział także że Polska nie straci żadnych pieniędzy, które są dostępne w ramach PROW 2014-2020.

Mogą cieszyć się także młodzi rolnicy, bo z zapowiedzi ministra Ardanowskiego wynika, że w 2019 roku będą wyższe dotacja dla młodych rolników i na przedsięwzięcia biznesowe na wsi. Dotacja dla młodych rolników mają wzrosnąć od 100 do 150 tysięcy złotych. Wzrosną także kwoty na tzw. biznes na wsi i tak w przypadku samozatrudnienia kwota wzrośnie ze 100 do 150 tysięcy złotych oraz do 200 tysięcy za dodatkowe miejsce pracy oraz 250 tysięcy za dodatkowe 2 lub więcej miejsc pracy.

Harmonogram planowanych w 2019 roku naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020:

 • Premie dla młodych rolników - maj 2019
 • Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór obszar a, b, c - marzec 2019 - rozszerzenie - możliwość zakupu maszyn i urządzeń
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - bez ASF - czerwiec 2019
 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kwiecień 2019, październik 2019
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - marzec 2019
 • Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój - 31 stycznia - 1 marca 2019; pomoc przyznawana w formie refundacji do 50% kosztów
 • Rozwój przedsiębiorczości - usług rolniczych - wrzesień 2019
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw - ASF - czerwiec 2019
 • Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa - wrzesień 2019
 • Inwestycje zapobiegające zniszczenia potencjału produkcji rolnej - wrzesień 2019
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - listopad 2019 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych - rolnicy - styczeń 2019
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - ASF - sierpień 2019
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - bez ASF - wrzesień 2019
 • Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych - wrzesień 2019
 • Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - 1 czerwca - 31 lipca 2019
 • Zalesianie gruntów rolnych (premie zalesieniowe) - 1 czerwca - 15 lipca 2019

Źródło - Koscian.NaszeMiasto.pl: Harmonogram naboru wniosków dla rolników z PROW w roku 2019

Zobacz też:

"Polska wieś rozwija się i staje się coraz zasobniejsza". Prezydent na Narodowej Wystawie Rolniczej - zobacz wideo:

źródło: TVN24