Europejskie stowarzyszenie COCREAL przewiduje, że zbiory rzepaku w 2016 w UE zmniejszą się do 21,6 mln ton (o 1%), wpływa na to spadek areału uprawy z 6,46 mln ha do 6,39 mln ha i średnich plonów z 3,38 t/ha do 3,37 t/ha.

 

Spośród największych producentów rzepaku w Europie, we Francji i Niemczech prognozuje się wzrost zbiorów, zaś w Polsce i Wielkiej Brytanii spadek. Nasz kraj w tym sezonie ma wyprodukować 2,51 mln t, zamiast 2,67 mln t. Rolnicy jeszcze na początku kwietnia likwidowali plantacje, które jednak nie przetrwały zimy lub zostały zaatakowane przez śmietkę. 

 

"Na rynku krajowym przeciętna cena skupu rzepaku w marcu 2016 r.

wyniosła wg notowań MRiRW 1673 zł/t i była zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale w porównaniu z marcem poprzedniego roku była o 8,4% wyższa", raportują Ewa Rosiak i Magdalena Bodył z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w kwietniowym Rynku Rolnym.

 


W styczniu 2016 r. krajowy przerób rzepaku był mniejszy niż w grudniu poprzedniego roku i znacznie mniejszy niż w tym samym miesiącu przed rokiem. 

 

W styczniu 2016 r. surowców i produktów oleistych zarówno przywieziono i wywieziono z Polski mniej niż w grudniu 2015 roku. Wyjątkiem był wzrost wywozu olejów roślinnych.


  • Eksport: 39,1 tys. ton nasion oleistych, w tym 36,6 tys. ton rzepaku (o 47% mniej niż w styczniu 2015 r.), 43,2 tys. ton olejów roślinnych, w tym 42,3 tys. ton oleju rzepakowego (o 25% więcej), 45,9 tys. ton śrut oleistych, w tym 43,6 tys. ton śruty rzepakowej (o 35% mniej) i 9,7 tys. ton margaryn (o 17% mniej).

 


  • Import: 278,7 tys. ton śrut oleistych (o 16% mniej niż w styczniu 2015 r.), 37,2 tys. ton olejów roślinnych (o 1% mniej), w tym 3,4 tys. ton oleju rzepakowego (o 2% mniej), 17,4 tys. ton nasion oleistych (o 1% mniej), w tym 2,2 tys. ton rzepaku (dwukrotnie więcej ) oraz 5,5 tys. ton margaryn (o 16% mniej).

 

Źródło: Rynek Rolny (kwiecień 2016)