W tym roku polscy rolnicy posiali o 30% więcej jarych zbóż niż w poprzednim sezonie. Zmusiła ich do tego pogoda, a właściwie wymrożenia. Powierzchnia rzepaku zmniejszyła się o ok. 19%.

Z najnowszych, wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że powierzchnia, jaką rolnicy w kraju obsiali zbożami podstawowymi i mieszankami zbożowymi to 7,2 mln hektarów, czyli o 6% więcej niż w 2015. Jare zasiewy zajmują 3,0 mln ha. O 75% więcej niż rok temu jest jarej pszenicy - 0,5 mln ha, o 48% powiększył się w odniesieniu do wcześniejszego sezonu areał jarych mieszanek zbożowych, które obejmują w 2016 ok. 1,1 mln ha. 


Ocenia się, że do połowy maja zaorano i zakwalifikowano do zaorania łącznie ok. 400 tys. ha powierzchni zasianej zbóż ozimych (9%) (w roku 2015 – 0,3%)

 

"Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były wysokie i sięgały dla: jęczmienia ozimego 22%, pszenicy ozimej 12%, pszenżyta ozimego 8%, mieszanek zbożowych ozimych 5% i żyta 1%. Dość duże straty odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego - wyniosły one ponad 16% areału zasianego jesienią 2015 r.", czytamy w raporcie GUS. 

 

W całym kraju rolnicy zaorali lub zakwalifikowali do zaorania ok. 400 tys. ha zbóż ozimych, w tym najwięcej pszenicy - ok. 245 tys. ha (w 2015 r. – 2,3 tys. ha), żyta ok. 12 tys. ha (w 2015 r. – 0,9 tys. ha), jęczmienia ozimego ok. 52 tys. ha (w 2015 r. – 7,4 tys. ha), pszenżyta ozimego ok. 85 tys. ha (w 2015 r. – 1,7 tys. ha). Zima spowodowała znaczne ubytki w rzepaku i rzepiku, którego do zaorania przeznaczono ok. 136 tys. ha, czyli 16% powierzchni zasianej (w 2015 r. – 5,7 tys. ha).


Największe straty zimowe i wiosenne w zasiewach odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim.

 

"Wiosenna wegetacja w 2016 roku podobnie jak w roku ubiegłym rozpoczęła się dość wcześnie. Niekorzystnym czynnikiem były jednak wiosenne chłody (szczególnie nocne spadki temperatury) oraz brak dostatecznej ilości wody w glebie. (...) W bieżącym roku nie zanotowano wiosennych przymrozków na większą skalę, chociaż lokalnie występowały. Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja br. był gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego", raportuje Departament Rolnictwa GUS. Rzepak zajmuje w tym roku ok. 0,8 mln ha, 19% mniej niż w 2015.

Kondycja upraw ozimych na terenie całej Polski jest zdecydowanie gorsza od ubiegłorocznej, potwierdzają to badania polowe przeprowadzone przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec lutego 2016. Do strat w oziminach doprowadziły: 


  • niskie temperatury przy braku okrywy śnieżnej i wysmalania roślin na skutek silnych wiatrów,

  • obniżona mrozoodporność na skutek słabego wyrośnięcia roślin jesienią na dość licznych plantacjach,

  • zbyt mała obsada roślin na 1 m2,

  • występowanie dość dużych dobowych wahań temperatury na przedwiośniu, które osłabiały system korzeniowy roślin ozimych.

 


GUS szacuje, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie ok. 320 tys. ha., zaś powierzchnia uprawy buraków cukrowych pozostanie na poziomie roku ubiegłego.

Źródło: GUS