Krzysztof Jurgiel zapowiada zmiany dotyczące zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich. Minister chce uproszczenia planów miejscowych, które pozwolą na uwolnienie części gruntów rolnych dla inwestycji. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Okazją do dyskusji było seminarium  „Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – potrzeby zmian”.

 


W 1994 roku przyjęto ustawę, która zmieniła zasady planowania w Polsce. Szef resortu zaznaczył, że te zmiany jako nieodpowiednie. - Wówczas były dwa plany: ogólny plan oraz plany szczegółowe i wtedy nie było tych problemów, które są obecnie, gdy potrzebny jest rozwój na obszarach wiejskich. Ostatnie 10-15 lat to dzika zabudowa na terenie wsi i miast, ponieważ niewydolność „aparatu planistycznego" oraz koszty powodują, że większość gmin czy miast korzysta z decyzji o tzw. warunkach zabudowy i zagospodarowania, co z punktu widzenia planowania jest niedobre - zaznaczył Krzyszof Jurgiel.

 

Biuro prasowe MRiRW podaje, że podjęte zostały działania w celu przygotowania propozycji zmian przepisów, tak by planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich, czyli także w zakresie miast do 20 tys. mieszkańców, nie stanowiło bariery w rozwoju tych miejscowości. Ponadto, aby  było prowadzone tak, by jak najmniej kłopotów mieli zarówno inwestorzy, jak i rolnicy. 

 

- Trzeba znaleźć sposób na to, by wprowadzić uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego - podkreślił Jurgiel. Minister poinformował, iż eksperci pracują nad rozwiązaniem umożliwiającym przekształcenie studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w uproszczone plany miejscowe. Według niego, to najlepsza metoda na tym etapie, by uwolnić szybciej część gruntów, które będą stanowiły zasób choćby do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

 

Głos zabrał również Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i budownictwa. Zapowiedział on opracowanie kodeksu urbanistyczno–budowlanego.

 

- Mam nadzieję, że do końca roku przy współudziale MRiRW, uda się projekt kodeksu opracować, tak abyśmy mogli chronologiczne realizować zarówno aspekty planistyczne jak również realizować  inwestycje sektora publicznego wszędzie tam gdzie jest to możliwe – poinformował wiceminister.

 

Podał również, że plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają ok. 28 proc . powierzchni terenów. To niespełna 1/3 powierzchni Polski.

 

Źródło: minirol.gov