Samorządy, przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły liczyć na środki w ramach PROW 2014-2020. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Ustawa wprowadza możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu tworzenie grup producentów i organizacji producentów, w ramach PROW 2014–2020. 

 

Przeczytaj również: Ostatnie dni na wnioski o dopłaty bezpośrednie 2016

Wprowadzane zmiany mają ujednolicić zasady dotyczące przekazywania środków agencji płatniczej na finansowanie WPR w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia (06.06).

 

Źrodło: prezydent.pl