Dzięki współpracy szkół i biznesu, dzieci mają uczyć się ekonomii i przedsiębiorczości. Jeśli projekt, zainicjowany podczas spotkania przedsiębiorców i przedstawicieli chodzieskich szkół dojdzie do skutku, to można powiedzieć, że w powiecie będzie miała miejsce oddolna „reforma” edukacji! Najpierw musi jednak powstać zespół roboczy, który doprecyzuje szczegóły i opracuje podstawowe założenia całego przedsięwzięcia.

Jego głównym celem ma być wyposażenie dzieci i młodzieży w  niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. - Oświatowa podstawa programowa ma  pod tym względem raczej niewiele do zaoferowania, natomiast bez tego typu informacji i umiejętności dzisiejszym młodym ludziom trudno będzie  sobie poradzić w dorosłym życiu - przekonywali uczestnicy spotkania.

Zatrzymać młodych w Chodzieży
W naradzie wzięli udział członkowie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego oraz przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczestniczył w niej także burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Rozpoczęto od przypomnienia działań, które Chodzieski Klub Gospodarczy kierował w  przeszłości do młodych mieszkańców naszego powiatu. Był to m.in. konkurs „Biznes w  oczach młodzieży”, który odbywał się w Chodzieskim Domu Kultury i którego uczestnicy rywalizowali ze sobą o nagrody.

- Organizowaliśmy także konkurs „Twój pierwszy biznes”. Wydawało się zaskakujące, że niektórzy uczestnicy już w bardzo młodym wieku mieli ściśle sprecyzowane plany życiowe. Niestety, najczęściej bywa tak, że za ukierunkowanymi jednostkami cała reszta ich kolegów podąża zupełnie „na ślepo”.  Widać duże parcie na wykształcenie ogólne, przy jednoczesnym przekonaniu, że np. ślusarz czy hydraulik to brudne, nieciekawe zawody - a to są przecież specjalistyczne  i coraz bardziej niszowe prace - tłumaczył prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego Roman Pietruszka.

„Do odpowiedzi” wywołano także byłego prezesa Mariusza Słowińskiego. Według niego to błędy w  systemie edukacji sprawiają, iż  w całej Europie panuje obecnie wysokie bezrobocie wśród osób młodych. -  Od kilkunastu  kształcimy kolejne pokolenia bez zwracania uwagi na potrzeby rynku pracy. Przez to powstała klasa prekariuszy - osób pozbawionych gwarancji zatrudnienia, żyjących w niestabilnej sytuacji i  wierzących, że jedynym rozwiązaniem jest wyjazd do   dużego miasta albo za  granicę - mówił M. Słowiński.

Według niego, by zatrzymać młodych w Chodzieży trzeba pokazać im, że mają tu szansę na karierę zawodową i godne życie.

Inni uczestnicy spotkania - w tym burmistrz Jacek Gursz - zwracali z kolei uwagę na  to, że szkoły powinny już od najmłodszych lat przekazywać uczniom podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i prawa.  Dlatego też z inicjatywy Urzędu Miejskiego i Chodzieskiego Klubu Gospodarczego,  do  placówek oświatowych w mieście i gminie trafiły książki pt. „Świat pieniądza”, przedstawiające te informacje w przystępnej, komiksowej formie.

- Często trafiają do mnie dorosłe już osoby, które takiej podstawowej wiedzy nie posiadają. Bierze się  stąd wiele ludzkich dramatów, bo życie bywa bardzo brutalne - mówił burmistrz.


- Szkolne podstawy programowe nie przygotowują do życia, ale do zdawania testów - ubolewał Jacek Gursz.

Przedstawiciele szkół zgodzili się z tym poglądem, ale - jak zaznaczył dyrektor Miejskiego Gimnazjum Jarosław Frankowski - nauczyciele nie mają  wpływu na kształt programów  nauczania.

- Są zajęcia z doradztwa zawodowego, jest pomoc psychologiczna, ale to zbyt mało. To firmy muszą wyjść z inicjatywą i pokazać młodzieży perspektywy - np. w formie przyszłego stażu albo pracy. W przeciwnym razie młodzi nam z Chodzieży „wyfruną” - mówił Jarosław Frankowski.

Powstanie grupa robocza
Ustalono, że należy powołać grupę roboczą, która zbierze i dopracuje zgłoszone dotychczas pomysły w sprawie  zacieśnienia współpracy między szkołami a biznesem. Pierwsze działania w ramach  projektu mogłyby ruszyć już w kolejnym roku szkolnym. Aby tak się stało, konieczne będzie jednak jeszcze jedno wspólne  spotkanie. Jak mówił Roman Pietruszka, prawdopodobnie zostanie ono zwołane w czerwcu. 

STREFA BIZNESU NA FACEBOOKU. POLUB NAS!