Egzamin gimnazjalny 2014 z CKE. Język polski [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

KS
Egzamin gimnazjalny 2014 w Gimnazjum nr 50 w Poznaniu
Egzamin gimnazjalny 2014 w Gimnazjum nr 50 w Poznaniu Paweł Miecznik
Udostępnij:
W środę rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2014 z CKE. Uczniowie rozwiązywali dwa testy z części humanistycznej - pierwszy z historii i wiedzy o społeczeństwie, drugi z języka polskiego.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014. WSZYSTKIE PRZEDMIOTY ZNAJDZIESZ TUTAJ:

Egzamin gimnazjalny 2014. Odpowiedzi znajdziesz tutaj:

Egzamin gimnazjalny 2014. Język polski [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]
Egzamin gimnazjalny 2014. Historia i WOS [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - ARKUSZ - JĘZYK POLSKI

TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–6.
MÓJ ZAUŁEK
Mieszkanie, które wynajmuję w centrum Lagos (1), jest ciągle okradane. Co prawda mógłbym sobie wybrać Ikoyi – bezpieczną i luksusową dzielnicę nigeryjskich bogaczy, Europejczyków i dyplomatów, ale jest to miejsce zbyt sztuczne, ekskluzywne, zamknięte i pilnie strzeżone. A ja chcę żyć w mieście afrykańskim, przy ulicy afrykańskiej, w afrykańskim domu. Jak inaczej mogę poznać to miasto? Ten kontynent?
W moim zaułku rzadko zadomowi się ktoś na dłużej. Ludzie, którzy się tu przewijają, to wieczni koczownicy miasta, wędrowcy błądzący w chaotycznych i zakurzonych labiryntach ulic. Wynoszą się szybko i znikają bez śladu, ponieważ nic właściwie nie mieli. Wszystko w ich życiu jest tymczasowe, płynne i kruche. Jest i nie jest. Nawet jeśli jest – to na jak długo? Ta wieczna niepewność sprawia, że sąsiedzi z mojego zaułka żyją w ciągłym zagrożeniu, w niesłabnącym strachu. Rzucili wiejską biedę i przywędrowali do miasta w nadziei, że będzie im lepiej. Kto znalazł tu swojego kuzyna, mógł liczyć, że ten go wesprze, że umożliwi mu jaki taki start. Ale wielu z tych wczorajszych wieśniaków nie znalazło nikogo z bliskich, żadnego współplemieńca. Często nawet nie rozumieli języka, który słyszeli na ulicy, nie wiedzieli, jak się rozpytać o cokolwiek. Żywioł miasta wchłonął ich, stał się ich jedynym światem, już nazajutrz nie umieli się z niego wydostać.
Zaczęli budować sobie jakiś dach nad głową, jakiś kąt, jakieś miejsce własne. Ponieważ ci przybysze nie mieli pieniędzy, bo właśnie udali się do miasta, aby je zarobić (tradycyjna wieś afrykańska nie znała pojęcia pieniądza), mogli tylko szukać dla siebie miejsca w dzielnicach slumsów (2). To niezwykły widok – budowa takiej dzielnicy. Najczęściej władze miasta wyznaczają na ten cel tereny najgorsze – bagna, grzęzawiska albo nagie pustynne piaski. Na takich gruntach ktoś stawia pierwszy szałas. Obok – ktoś drugi. Potem – następny. Tak spontanicznie powstaje ulica. Naprzeciw niej posuwa się inna ulica. Kiedy spotkają się – utworzą skrzyżowanie. Teraz te ulice zaczną rozchodzić się, kluczyć, rozgałęziać. Tak powstanie dzielnica. Na razie ludzie zdobywają materiał. Nie sposób dojść – skąd? Wykopują spod ziemi? Ściągają z obłoków? W każdym razie to pewne, że ta rzesza bez grosza niczego nie kupuje. Na głowach, na plecach, pod pachą znoszą kawałki blachy, desek, dykty, plastiku, tektury, karoserii, skrzynek i to wszystko składają, montują, zbijają i zlepiają w coś pośredniego między budą i szałasem, którego ściany układają się w spontaniczny arcybarwny, slumsowy kolaż (3). Żeby było na czym spać, bo często podłoga to grząskie bagno albo ostre kamienie, wykładają owo pomieszczenie trawą słoniową, liśćmi bananowymi, rafią (4) czy słomą ryżową. Te dzielnice, te monstrualne afrykańskie papier-mâché (5), są zrobione naprawdę z byle czego i to one, a nie Manhattan (6) czy paryska Défence (7), są najwyższym wytworem ludzkiej wyobraźni, pomysłowości i fantazji. Całe miasta postawione bez jednej cegły, metalowego pręta, metra kwadratowego szyby!

Na podstawie: Ryszard Kapuściński, Heban, Warszawa 1999.

1 Lagos – największe miasto w Nigerii.
2 Slumsy – w wielkim mieście dzielnica zamieszkana przez najuboższych.
3 Kolaż – kompozycja plastyczna z różnych materiałów i tworzyw (np. druków, fotografii, piasku, słomy).
4 Rafia – włókno otrzymywane z liści palmowych.
5 Papier-mâché – masa papierowa z domieszką kleju, gipsu i krochmalu używana do wyrobu opakowań, dekoracji, zabawek itp.
6 Manhattan – najdroższa dzielnica Nowego Jorku.
7 La Défence – nowoczesna dzielnica Paryża.

ZADANIE 1
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autor nie zdecydował się zamieszkać w Ikoyi, ponieważ
A. nie mógłby tam poznać prawdziwej kultury afrykańskiej.
B. nie chciał, aby jego mieszkanie było ciągle okradane.
C. uważał, że jest to dla niego miejsce niezbyt bezpieczne.
D. nie byłoby go stać na mieszkanie w luksusowej dzielnicy.

ZADANIE 2
Które stwierdzenie, dotyczące mieszkańców zaułka, jest sprzeczne z tekstem? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Czują się zagubieni w miejskim żywiole.
B. Nie są w stanie przewidzieć swojej przyszłości.
C. Przybycie do miasta daje im gwarancję poprawy losu.
D. Pomoc bliskiej osoby może ułatwić im osiedlenie się w mieście.

ZADANIE 3
Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–3.

Opisując w trzecim akapicie budowę slumsów, reportażysta używa przede wszystkim czasu

A teraźniejszego, aby 3. podkreślić dynamizm i ciągłość powstawania dzielnicy.

ZADANIE 4
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tekst MÓJ ZAUŁEK jest przykładem reportażu, ponieważ autor
A. odtwarza przebieg opisywanych zdarzeń, cytując relacje uczestników.
B. formułuje na podstawie faktów tezę, którą potem uzasadnia argumentami.
C. opisuje sytuacje, których był naocznym świadkiem lub uczestnikiem.
D. poddaje w nim szczegółowej analizie sytuację gospodarczą i polityczną kraju.

ZADANIE 5
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji pytań w pierwszym akapicie tekstu są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N – jeśli jest fałszywa.

1. Podkreślają przekonanie autora o słuszności wyboru miejsca zamieszkania. TAK
2. Nadają wypowiedzi zabarwienie emocjonalne. NIE

ZADANIE 6
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W wypowiedzeniu kończącym tekst – Całe miasta postawione bez jednej cegły, metalowego pręta, metra kwadratowego szyby! – autor wyraża
A. podziw dla ludzkiej zaradności.
B. troskę o bezpieczeństwo lokatorów.
C. niewiarę w wytrzymałość konstrukcji.
D. współczucie dla mieszkańców slumsów.

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.–11.

ORZEŁ I SOWA
Na jednym drzewie orzeł gdy z sową nocował, Że tylko w nocy widzi, bardzo jej żałował. Dziękowała mu sowa za politowanie1. Wtem, uprzedzając jeszcze zorza i świtanie, Wkradł się strzelec pod drzewo; sowa to postrzegła I do orła natychmiast z przestrogą pobiegła. Uszli śmierci; a wtenczas rzekł orzeł do sowy: „Gdybyś nie była ślepą, nie byłbym ja zdrowy”.
Ignacy Krasicki, Bajki, Kraków 1975.

1 Politowanie – współczucie, litość, często z odcieniem lekceważenia lub pobłażliwości.

ZADANIE 7
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zachowanie sowy wobec orła świadczy o jej
A. małostkowości.
B. wytrwałości.
C. wyniosłości.
D. szlachetności.

ZADANIE 8
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zdarzenie ze strzelcem spowodowało, że
A. stosunki między ptakami się nie zmieniły.
B. opinia orła o sowie się potwierdziła.
C. relacje między ptakami się pogorszyły.
D. zdolności sowy zostały docenione przez orła.

ZADANIE 9
Które powiedzenie zawiera myśl podobną do morału wynikającego z bajki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci.
B. Bywa, że i w słabości czasem siła tkwi.
C. Poznać po mowie, co kto ma w głowie.
D. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

ZADANIE 10
Oceń poprawność stwierdzeń zamieszczonych w tabeli.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Tylko stwierdzenie 1. jest poprawne.
B. Tylko stwierdzenia 1. i 2. są poprawne.
C. Tylko stwierdzenie 2. jest poprawne.
D. Tylko stwierdzenia 3. i 4. są poprawne.

ZADANIE 11
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji wyrazów użytych w bajce ORZEŁ I SOWA są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N – jeśli jest fałszywa.
1. Wtem – zapowiada nagły zwrot w akcji. TAK
2. Natychmiast – sygnalizuje szybkie następowanie po sobie zdarzeń.TAK

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 12.–17.

ŻYCIE WŚRÓD KSIĄŻEK
Zawsze żyłem w książkach, dla książek, przez książki i wśród książek. W ostatnich latach mogę także żyć z książek. To dzięki nim po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że istnieją jakieś inne światy poza moim własnym; dzięki nim po raz pierwszy wyobraziłem sobie, jak by to było, gdybym był kimś innym. Być może szczęśliwy traf polegał na tym, że przez pierwszych dziesięć lat mojego życia nie było konkurencji w postaci telewizji, a kiedy w końcu odbiornik pojawił się w domu, dostęp do niego był ściśle reglamentowany (1) przez rodziców. Oboje byli nauczycielami, więc panował u nas bezwarunkowy szacunek dla książek i ich zawartości. Dorastałem w przekonaniu, że we wszystkich domach są książki, że to jest normalne.
Jako nastolatek zacząłem postrzegać książki nie tylko jako użyteczne źródło informacji, nauki i przyjemności. Przede wszystkim czułem radość z ich posiadania. Dlatego swoje ukochane książki podpisywałem i oklejałem przezroczystą folią. Niektóre z nich do dziś stoją u mnie na półce.
Przez kolejne dziesięciolecia byłem niestrudzonym łowcą książek. Było to w czasach, kiedy każde przyzwoite miasto miało przynajmniej jeden antykwariat (2). Od wejścia czułem się w nim jak w domu. W tych miejscach znano wartość książek, wpisywały się tu one w nieprzerwany bieg kultury. Chyba nawet wolałem antykwariaty od każdej księgarni. Nazywano je pogardliwie magazynami książek używanych, ale ciągłość użycia była tu częścią uroku. Oto książka wyjaśnia świat jednej osobie, a potem następnej i tak dalej, przez pokolenia. Wiele różnych dłoni trzymało tę samą książkę, by czerpać z niej czasem tę samą, a czasem inną mądrość. Stare książki okazywały swój wiek; tak jak starzy ludzie mają plamki wątrobowe na skórze, tak one miały zażółcenia na kartkach. I miło pachniały. Dużo mniej pewnie czułem się tam, gdzie pachniało drogimi oprawami.
Duch kolekcjonera osłabł nieco we mnie, kiedy opublikowałem pierwszą powieść. Zacząłem nawet sprzedawać książki, co dawniej wydawało mi się zupełnie nie do pomyślenia. Wciąż jednak kupuję książki znacznie szybciej, niż je czytam. Nadal też jestem przywiązany do fizycznie istniejących książek i fizycznie istniejących księgarni.
Czytanie to umiejętność, którą ma większość, i sztuka, którą uprawia mniejszość. A przecież nic nie może zastąpić ścisłej, zawiłej, subtelnej więzi nieobecnego autora i obecnego czytelnika wprawionego w zachwyt. Nie sądzę więc, aby pojawiające się ostatnio masowo elektroniczne czytniki (3) kiedykolwiek całkowicie zastąpiły ogół fizycznie istniejących książek – nawet jeśli wygrają pod względem ilościowym. Każda książka, którą się bierze do rąk, wygląda inaczej, jest inna w dotyku. Wszystkie pliki na czytnik są takie same.
Pewien pisarz powiedział kiedyś: Niektórzy uważają, że życie to jest to; a ja jednak wolę czytanie. Ja natomiast uważam, że życia i czytania nie da się rozdzielić. Kiedy czytamy wspaniałą książkę, nie uciekamy od życia, ale głębiej się w nie zanurzamy. Tak naprawdę pogłębiamy rozumienie jego niuansów (4), jego paradoksów (5), radości, bólu i prawdy. Życie i czytanie trwają w symbiozie. A jedynym doskonałym symbolem tego poważnego zadania, jakim okazuje się odkrywanie świata poprzez wyobraźnię i odkrywanie samego siebie, jest drukowana książka.

Na podstawie: Julian Barnes, Życie wśród książek, czyli udręki bibliofila, tłum. Magda Heydel, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 września 2012.

1 Reglamentowany – regulowany, ograniczany.
2 Antykwariat – sklep, w którym można sprzedać lub kupić używane książki.
3 Elektroniczny czytnik książek (czytnik e-booków, e-czytnik) – przenośne urządzenie umożliwiające czytanie książek w wersji elektronicznej.
4 Niuans – drobna, subtelna różnica, ledwie dostrzegalna zmiana.
5 Paradoks – sprzeczność z tym, co jest oczywiste lub takie się wydaje.

ZADANIE 12.
Która informacja dotycząca dzieciństwa bohatera tekstu jest fałszywa
1. Rodzice nauczyli go szacunku do książek.
2. Jego rodzina utrzymywała się ze sprzedaży książek. FAŁSZ
3. Ograniczony dostęp do telewizji przyczynił się do rozwoju jego zainteresowań literaturą.

ZADANIE 13.
Wskaż właściwe uzupełnienie zdania podanego poniżej. Wpisz literę A, B albo C.
A. marnymi namiastkami księgarni
B. skarbnicami starych książek
C. muzealnymi ekspozycjami starodruków

Z treści trzeciego akapitu wynika, że antykwariaty były dla Juliana Barnesa B. skarbnicami starych książek

ZADANIE 14.
To dzięki nim [książkom] po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że istnieją jakieś inne światy poza moim własnym; dzięki nim po raz pierwszy wyobraziłem sobie, jak by to było, gdybym był kimś innym.

Wskaż wypowiedź, która zawiera podobną myśl, co przytoczony powyżej fragment tekstu.
A. Kto czyta, żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany.
B. Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji.
C. Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy o czymś innym.
D. Z książkami jest tak jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie, a reszta po prostu ginie w tłumie.

ZADANIE 15.
Na podstawie tekstu oceń prawdziwość zdań dotyczących poglądów autora na temat przyszłości e-czytników i książek tradycyjnych. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.
1. Niedługo na świecie może być więcej elektronicznych czytników niż książek papierowych.
2. Elektroniczny czytnik książek nie zastąpi zapachu papieru i szelestu przerzucanych kartek.
3. Wkrótce wszyscy będą czytać książki, korzystając wyłącznie z elektronicznych czytników książek. FAŁSZ

ZADANIE 16.
Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–3.

W zdaniu Nazywano je pogardliwie magazynami książek używanych, ale ciągłość użycia była tu częścią uroku podkreślony wyraz jest

B. zaimkiem użytym w celu 1.zastąpienia rzeczownika antykwariaty.

ZADANIE 17.
Które zdjęcie wybrałabyś/wybrałbyś jako ilustrację do tekstu ŻYCIE WŚRÓD KSIĄŻEK? Uzasadnij swój wybór. W argumentacji odwołaj się do tekstu. Nie cytuj sformułowań z arkusza i nie oceniaj walorów artystycznych zdjęć.

ODPOWIEDŹ - ZDJĘCIE 2
np. Julian Barnes często mówił o tym, jak ważne w jego życiu były książki. Już od dziecka lubił przebywać w otooczeniu książek, fascynował go ich zapach, dotyk papieru, a także ciekawe histore, które mógł znaleźć na ich kartach. Były częścią jego dzieciństwa, pozwoliły mu się rozwinąć.

ZADANIE 18.
Uzupełnij artykuł hasłowy tak, aby powstał związek frazeologiczny, którego znaczenie jest zgodne z podanym objaśnieniem. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Czytać __________ – domyślać się tego, co nie jest napisane lub nie zostało powiedziane wprost, wyraźnie.
A. jednym tchem
B. od deski do deski
C. wszystko jak leci
D. między wierszami

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 19.–21.

W SPORCIE SIĘ NIE „ZWYCIĘŻA”, TYLKO „OGRYWA”
Nic już w Polsce nie jest trudne, skomplikowane, niełatwe – wszystko jest ciężkie. A to jest przecież rażący potocyzm, nie mówiąc już o tym, że zabija najcudowniejszą cudowność języka, jaką jest wariantywność (1), przemienność form! Nawet niektórzy doktoranci polonistyki zaczynają pisać o ciężkich problemach badawczych…
Bogdan Tomaszewski (2) zwraca uwagę na to, że jego młodsi koledzy używają słowa „ograć”. Wszyscy wszystkich ogrywają. Już nikt w języku sportowym prasy, radia, telewizji, internetu nie pokonuje, nie zwycięża, nie wygrywa z kimś. A przecież słowo „ograć”, podobnie jak przywołane wcześniej „ciężko”, należy do języka potocznego. Ponadto wprowadza pewien znaczeniowy element nieuczciwości, krętactwa, machlojki.
Potocyzacja postępuje też w oficjalnych sytuacjach komunikacyjnych. Choćby słowo „impreza” – dziś wszystko jest imprezą. Byłem już na niejednej uroczystej inauguracji roku akademickiego, po której magnificencja (3) zapraszał na podobną imprezę w roku przyszłym. O pewnym pogrzebie przeczytałem, że była to bardzo udana impreza…
Na podstawie: Jan Miodek, Najki z Samotraki – czyli prof. Miodek o polszczyźnie młodzieży, http://opole.gazeta.pl

1 Wariantywność – występowanie wariantów, odmian, wersji.
2 Bogdan Tomaszewski – dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, autor książek o tematyce sportowej.
3 Magnificencja – tytuł przysługujący rektorom szkół wyższych.

ZADANIE 19.
W którym słowniku sprawdzisz, jaki przymiotnik jest poprawnym uzupełnieniem zwrotu mieć: ... orzech do zgryzienia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. W słowniku ortograficznym.
B. W słowniku antonimów.
C. W słowniku frazeologicznym.
D. W słowniku terminów literackich.

ZADANIE 20.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziennikarze sportowi w swoich relacjach nie powinni używać wyrazu ograć w znaczeniu ‘zwyciężyć’, ponieważ oznacza on również
A. ‘pogrążyć’.
B. ‘oszukać’.
C. ‘rozgromić’.
D. ‘zwalczyć’.

ZADANIE 21.
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W oficjalnej sytuacji komunikacyjnej imprezą nazwiemy
A. rozpoczęcie roku szkolnego.
B. odsłonięcie pomnika.
C. festiwal muzyczny.
D. zaprzysiężenie prezydenta.

ZADANIE 22.
Ciekawość – ułatwia czy utrudnia życie? Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz swoje stanowisko. Argumenty zilustruj przykładami z literatury.

TU ZNAJDZIESZ EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014:


ARKUSZE I ODPOWIEDZI Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
GŁOS WIELKOPOLSKI - EDUKACJA: TERMINY EGZAMINÓW, PRZECIEKI, TESTY PRÓBNE, ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014:

JĘZYK POLSKI I HISTORIA, MATEMATYKA I PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE, JĘZYKI OBCE: ANGIELSKI, NIEMIECKI

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 30

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

a
ale ale
W tekście jest wyraźny sarkazm patrz: autor mówi że to język potoczny którego się nie powinno a wręcz nie można oficjalnie używać w szczególności z ust dyrektorów i osób obejmujących ważne stanowiska
n
niestety nie
Niestety rówieśniczko/rówieśniku nie masz racji w bajkach występuje alegoryczność czyli dana cecha ludzka jest reprezentowana przez rzecz/ zwierzę np. sowa - mądrość, osioł- uparty itd.
33
jak dla mnie to odp C
a
ania
3 złe odpowiedzi to dużo według Was?
A
Aulka
Też tak zrobiłam. I Twoje uzasadnienie do tego zdjęcia jest nie poprawne (tak tylko uważam), ponieważ autor napisał, że mimo iż e-booków przybywa to ludzie i tak nie zamienią książek na e-czytniki. I to pasuje też do tego ponieważ tak będzie wyglądać życie wśród książek. Będzie dużo e-booków i myślę też, że to pasuje do tego zadania.
a
anonim
Czy tylko ja mam zastrzeżenia co do odpowiedzi z zadania 10?
h
hujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
a ja mam 100% z zamknietych i z rozprawki bede miala 10/10 bo babcia pracuje w cke i mialam wycieki pozdrawiam wiktorie dawaj szluge
x
xdx
Alan śmierdzi
X
XxX
A w 17 zadaniu nie trzeba było wybrać byle jakiego zdjęcia, tylko dobrze je uzasadnić ?
Jak ktoś wybrał to z ebookiem, to chyba mógł uzasadnić w ten sposób, że ludzie coraz częściej sięgają po ebooki, a nie zwyczajne książki, ale każda książka jest wyjątkowa i dlatego ebook nigdy nie zaspokoi prawdziwych koneserów książek.
W kluczu odpowiedzi jest tylko jedna ? A jak uzasadniłem dobrze tylko wybrałem złą odpowiedź to 0 pkt bo mam inne zdanie niż ktoś kto układał test ? Bez sensu...
l
lol
100% z zamkinietych kuurwa
K
Konrad
Chodziło mi o to, że narrator wyśmiewa nazywanie rozpoczęcia roku impreza i zwraca uwagę, że są na to lepsze określenia.
K
Konrad
Chodzi mi o to że narrator wyśmiewa nazywanie rozpoczęcia roku imprezą i zwraca uwagę, że jest na to lepsze słowo.
K
Konrad
No właśnie. Zacytowany przez ciebie fragment właśnie udowadnia że rozpoczęcie roku szkolnego to NIE jest impreza. Narrator podkreśla że to INAUGURACJA a nie IMPREZA.
N
Natex
tekst *
N
Natex
ale tam jest , że ten test obejmuje zadania 19-21 włącznie z 21 !
Więcej informacji na stronie głównej Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie