Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek zakupu energii elektrycznej przez „dużą energetykę” po określonej cenie.

Na przykład cena wytworzonej energii dla mikroinstalacji wykorzystującej energię promieniowania słonecznego o mocy do 3  kW ma wynosić 0,75 zł za 1 kWh, natomiast o mocy powyżej 3 kW do 10 kW - 0,65 zł za 1 kWh.

Ceny te  mają obowiązywać od 1 lipca i mają być gwarantowane przez okres 15 lat - liczone od momentu oddania do użytkowania danej instalacji. 

Rolnicy mogą również skorzystać z programu „Pro-sument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Pilotowany jest on przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę z NWOŚiGW podpisał m.in. Bank Ochrony Środowiska. 


Na budowę mikroinstalacji do wytwarzania prądu czy energii cieplnej będzie można uzyskać preferencyjny kredyt z dotacją, pokrywający nawet 100 proc. kosztów inwestycji.

Można tak sfinansować m.in. zakup kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych. 

Rolnicy, którzy zdecydują się na budowę mikroinstalacji, w tym roku będą mieli szansę na skorzystanie z tzw. stawek gwarantowanych.