Jest nowy projekt rozporządzenia o wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Na razie trafi on do uzgodnień międzyresortowych i społecznych. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

Resort rolnictwa informuje: W związku z suszą w 2015 roku, która  w sposób szczególnie dotkliwy wystąpiła w uprawie kukurydzy zaistniała konieczność zmian wartości progowych KBW dla kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę, które to były wyznaczone na podstawie danych o plonach dla tej uprawy pochodzących z rejonów o dobrych glebach i o dużej retencji wodnej w projekcie rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie nowych wielkości progowych wyznaczających zagrożenie suszą dla upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę.

 

W przypadku upraw kukurydzy, buraka cukrowego oraz rzepaku i rzepiku na glebach I kategorii (podatne na suszę), nie są podane wartości krytyczne KBW. 

 

Kolejna rzecz, skrócenie okresu raportowania do 31 sierpnia dla roślin strączkowych (z 10 września). 

 

Następna zaproponowana zmiana  - usunięcie z okresu raportowania okresu od 11 VII do 10 IX, celem dokonania zgodności pomiędzy faktycznie występującymi okresami zagrożenia suszą. 

 

Jak podkreśla resort, KBW dla poszczególnych gatunków i grup roślin uprawnych oraz gleb są jednakowe dla wszystkich regionów. Dlatego właśnie nie ma potrzeby wyznaczania tych wartości z podziałem na województwa.

 

Susza rolnicza występuje, gdy obliczone wartości KBW dla gminy są niższe od wartości krytycznych klimatycznego bilansu wodnego przedstawionych w projekcie rozporządzenia. Przekroczenie wartości krytycznych KBW oznacza 20% obniżenie plonów w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. 

 

Źródło: minirol.gov.pl