Już tylko kilka dni zostało rolnikom na złożenie w ARiMR wniosków o płatności bezpośrednie za 2016 rok. Wielu gospodarzy jeszcze tego nie zrobiło.

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 6 czerwca do jej biur wpłynęło 1,1 mln formularzy. W roku 2015 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,355 mln rolników. Analogicznie do ubiegłego roku, tak i tym razem Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie o miesiąc terminu naboru wniosków. Ten wydłużony czas kończy się 15 czerwca. Co prawda gospodarze będą mogli składać jeszcze dokumenty do 11 lipca, ale za każdy roboczy dzień spóźnienia dopłata będzie pomniejszona o 1%.


Do 6 czerwca do biur ARiMR trafiło 1 106 191 wniosków, w ubiegłorocznym naborze - 1 355 589.

 

Biura powiatowe ARiMR będą pracowały dłużej. - Aby ułatwić pozostałym rolnik złożenie wniosków w terminie gwarantującym otrzymanie dopłat w pełniej wysokości, biura powiatowe ARiMR będą pracowały od 8 do 15 czerwca dłużej, od godz. 7.30 do 18. Dodatkowo ostatniego dnia naboru - 15 czerwca, placówki Agencji będą czynne do obsłużenia ostatniego rolnika - zapowiada biuro prasowe.

Agencja wypłaca jeszcze środki na dopłaty za poprzedni rok. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało wczoraj, że "obecnie do rozpatrzenia pozostało jeszcze 14 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. W szczególności są to postepowania, w których z uwagi na stwierdzony konflikt kontroli krzyżowych zaistniała konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, złożone zostały tzw. wnioski transferowe oraz sprawy rolników, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu (w szczególności metodą FOTO). W toku obsługi pozostaje jeszcze ok 120 wniosków, w których powierzchnia zadeklarowanych działek rolnych wynosi ponad 500 ha", podało ministerstwo poniedziałek 6 czerwca podczas posiedzenia kierownictwa resortu. 


Wg stanu na dzień 6 czerwca 2016 r. decyzje w sprawie przyznania płatności zostały wydane dla 1 341 603 rolników, co stanowi 99% składających wnioski o przyznanie płatności.

 


  • Kwota naliczona wg stanu na dzień 6.06.2016 r. wynosi ponad 14,001 mld zł, co stanowi ok. 97,3% planowanej do wypłaty kwoty płatności. Płatności zostały naliczone dla 1 344 676 rolników, tj. 99,2% składających wnioski.

  • Do 8 czerwca 2016 roku zostanie wypłacona 13,047 mld zł, co stanowi 90,6% planowanej do wypłaty kwoty płatności.

 

Płatności ONW


  • Kwota naliczona wynosi 1,292 mld zł co stanowi 99,3% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla 739,7 tys. rolników tj. 98,8% wnioskujących o tą płatność.

  • Wg stanu na dzień 4.06.2016 roku wypłacona kwota wynosi 1,231 mld zł, co stanowi 94,6% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla ponad 715 tys. rolników, tj. 95,4% wnioskujących o tą płatność.

  • Do 9 czerwca 2016 roku wypłacona kwota wyniesie 1,262 mld zł, co stanowi 97,0% planowanej do wypłaty kwoty płatności.

Płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), płatność ekologiczna (PROW 2014-2020).


  • Kwota naliczona wynosi 731,309 mln zł co stanowi 53,3% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla ponad 65 tys. rolników, tj. 65,6% wnioskujących o te płatności.

  • Wg stanu na dzień 4.06.2016 roku wypłacona kwota wynosi 510,444 mln zł, co stanowi 37,2% planowanej do wypłaty kwoty płatności dla ponad 43 tys. rolników, tj. 43,4% wnioskujących o tą płatność.

  • Do 9 czerwca 2016 roku wypłacona kwota wyniesie 640,673 mln zł, co stanowi 46,7% planowanej do wypłaty kwoty płatności.