Rekrutacja do przedszkoli 2020 - Komorniki, Kórnik, Luboń, Suchy Las, Swarzędz: Sprawdź zasady, terminy, kryteria rekrutacji

Zuzanna Domańska
Jakie warunki należy spełniać, by zapisać dziecko do przedszkola w powiecie poznańskim? Sprawdź zasady rekrutacji 2020 do przedszkoli.
Jakie warunki należy spełniać, by zapisać dziecko do przedszkola w powiecie poznańskim? Sprawdź zasady rekrutacji 2020 do przedszkoli. zdjęcie ilustracyjne/Piotr Sawczuk
W lutym rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w powiecie poznańskim na rok szkolny 2020/2021. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zapisać dziecko do przedszkola? Sprawdź harmonogramy i kryteria rekrutacji w przedszkolach powiatu poznańskiego. Przygotowaliśmy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla gmin: Komorniki, Kórnik, Luboń, Suchy Las oraz Swarzędz.

Od lutego można zapisywać dzieci do przedszkoli w powiecie poznańskim. Poznaj terminy oraz kryteria rekrutacji w poszczególnych gminach.

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Suchy Las

Harmonogram rekrutacji

 • Do 14 lutego:
  Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
 • Do 20 marca:
  Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • Do 27 marca:
  Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • Do 30 marca:
  Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
 • Do 3 kwietnia:
  Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola
 • 9 kwietnia:
  Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 • Do 10 kwietnia:
  Wniosek rodziców do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
 • Do 15 kwietnia:
  Odpowiedź komisji rekrutacyjnej – uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
 • Do 21 kwietnia:
  Odwołanie rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola
 • Do 27 kwietnia:
  Odpowiedź dyrektora na odwołanie

Sprawdź też:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 • Do 30 kwietnia:
  Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • Do 8 maja:
  Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
 • 15 maja:
  Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
 • Do 20 maja:
  Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola
 • 21 maja:
  Wywieszenie list kandydatów przyjętych.

O szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w poszczególnych placówkach.

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Komorniki

Harmonogram rekrutacji

 • Od 2 do 13 marca:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Od 16 do 20 marca:
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 23 marca, o godzinie 12:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 23 do 27 marca:
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 30 marca, o godzinie 12.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Sprawdź też:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 • Od 5 do 8 maja:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Od 11 do 13 maja:
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 14 maja, o godzinie 12.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 14 do 18 maja:
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 19 maja, o godzinie 12.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Kryteria obowiązujące w rekrutacji

Oto kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021. Za każdy z tych warunków można otrzymać 50 punktów.

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe

 • Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt
 • Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 8 pkt
 • Posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 6 pkt
 • Wybór przedszkola wg. preferencji
  za I preferencję - 8 pkt
  za II preferencję - 3 pkt
  za III preferencję - 1 pkt
 • Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny - 2 pkt
 • W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia - 1 pkt

Sprawdź też:

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Kórnik

Harmonogram rekrutacji

 • Od 24 lutego do 12 marca:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Do 16 marca:
  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 7 kwietnia o godzinie 15.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Od 8 do 20 kwietnia:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 24 kwietnia o godzinie 15.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 • Od 25 do 29 maja:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 • 19 czerwca, o godzinie 15:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 • Od 22 do 26 czerwca:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 • 30 czerwca, o godzinie 15:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

O szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w poszczególnych placówkach

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Luboń

Harmonogram rekrutacji

 • Od 2 do 13 marca:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 30 marca:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 30 marca do 3 kwietnia:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 9 kwietnia:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 • 4 maja:
  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 • Od 4 do 11 maja:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 18 maja:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 18 do 22 maja:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 29 maja:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

O szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w poszczególnych placówkach

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Swarzędz

Harmonogram rekrutacji

 • Od 16 do 30 marca:
  Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
 • 20 kwietnia o godzinie 15:00:
  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 20 do 28 kwietnia:
  Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
 • 30 kwietnia, o godzinie 9:
  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
  Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Kryteria obowiązujące w rekrutacji

Przygotowano listę kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Za każde z nich dziecko otrzyma 60 punktów.

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe:

 • Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) - za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. - 1 pkt (max. 6 pkt)
 • Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym - kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 15 pkt
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór - 10 pkt
 • Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat - kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 1 pkt za każdy rok (max. 5 pkt)
 • Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 5 pkt
 • Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt

Sprawdź też:

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3