Rekrutacja do przedszkoli 2020 - Komorniki, Kórnik, Luboń, Suchy Las, Swarzędz: Sprawdź zasady, terminy, kryteria rekrutacji

Zuzanna Domańska
Jakie warunki należy spełniać, by zapisać dziecko do przedszkola w powiecie poznańskim? Sprawdź zasady rekrutacji 2020 do przedszkoli.
Jakie warunki należy spełniać, by zapisać dziecko do przedszkola w powiecie poznańskim? Sprawdź zasady rekrutacji 2020 do przedszkoli. zdjęcie ilustracyjne/Piotr Sawczuk
W lutym rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w powiecie poznańskim na rok szkolny 2020/2021. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby zapisać dziecko do przedszkola? Sprawdź harmonogramy i kryteria rekrutacji w przedszkolach powiatu poznańskiego. Przygotowaliśmy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla gmin: Komorniki, Kórnik, Luboń, Suchy Las oraz Swarzędz.

Od lutego można zapisywać dzieci do przedszkoli w powiecie poznańskim. Poznaj terminy oraz kryteria rekrutacji w poszczególnych gminach.

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Suchy Las

Harmonogram rekrutacji

 • Do 14 lutego:
  Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
 • Do 20 marca:
  Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • Do 27 marca:
  Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • Do 30 marca:
  Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
 • Do 3 kwietnia:
  Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola
 • 9 kwietnia:
  Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 • Do 10 kwietnia:
  Wniosek rodziców do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
 • Do 15 kwietnia:
  Odpowiedź komisji rekrutacyjnej – uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
 • Do 21 kwietnia:
  Odwołanie rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola
 • Do 27 kwietnia:
  Odpowiedź dyrektora na odwołanie

Sprawdź też:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 • Do 30 kwietnia:
  Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
 • Do 8 maja:
  Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
 • 15 maja:
  Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
 • Do 20 maja:
  Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola
 • 21 maja:
  Wywieszenie list kandydatów przyjętych.

O szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w poszczególnych placówkach.

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Komorniki

Harmonogram rekrutacji

 • Od 2 do 13 marca:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Od 16 do 20 marca:
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 23 marca, o godzinie 12:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 23 do 27 marca:
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 30 marca, o godzinie 12.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Sprawdź też:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 • Od 5 do 8 maja:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Od 11 do 13 maja:
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 14 maja, o godzinie 12.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • Od 14 do 18 maja:
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 19 maja, o godzinie 12.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Kryteria obowiązujące w rekrutacji

Oto kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021. Za każdy z tych warunków można otrzymać 50 punktów.

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe

 • Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt
 • Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 8 pkt
 • Posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 6 pkt
 • Wybór przedszkola wg. preferencji
  za I preferencję - 8 pkt
  za II preferencję - 3 pkt
  za III preferencję - 1 pkt
 • Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny - 2 pkt
 • W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia - 1 pkt

Sprawdź też:

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Kórnik

Harmonogram rekrutacji

 • Od 24 lutego do 12 marca:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Do 16 marca:
  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 7 kwietnia o godzinie 15.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • Od 8 do 20 kwietnia:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 24 kwietnia o godzinie 15.00:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 • Od 25 do 29 maja:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 • 19 czerwca, o godzinie 15:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 • Od 22 do 26 czerwca:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 • 30 czerwca, o godzinie 15:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

O szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w poszczególnych placówkach

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Luboń

Harmonogram rekrutacji

 • Od 2 do 13 marca:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 30 marca:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 30 marca do 3 kwietnia:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 9 kwietnia:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

 • 4 maja:
  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 • Od 4 do 11 maja:
  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 18 maja:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 18 do 22 maja:
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • 29 maja:
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

O szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w poszczególnych placówkach

Rekrutacja do przedszkoli 2020: gmina Swarzędz

Harmonogram rekrutacji

 • Od 16 do 30 marca:
  Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
 • 20 kwietnia o godzinie 15:00:
  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Od 20 do 28 kwietnia:
  Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
 • 30 kwietnia, o godzinie 9:
  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
  Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Kryteria obowiązujące w rekrutacji

Przygotowano listę kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Za każde z nich dziecko otrzyma 60 punktów.

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria dodatkowe:

 • Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) - za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. - 1 pkt (max. 6 pkt)
 • Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym - kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 15 pkt
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór - 10 pkt
 • Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat - kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 1 pkt za każdy rok (max. 5 pkt)
 • Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 5 pkt
 • Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt

Sprawdź też:

Jedna ładowarka do tabletów i smartfonów?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie