Nieoficjalnie: Komisja Europejska pomimo początkowej niechęci, zgodziła się na wydłużenie terminu składania przez rolników wniosków o platności obszarowe.

Podobną praktykę zastosowano rok temu, kiedy zmieniły się zasady przyznawania funduszy, m.in. obowiązującym stał się wymóg zazieleniania. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło zaledwie 429 tys. wniosków (dane do 27 kwietnia), a pierwotnie obowiązujacym terminem był 16 maja. 

 

Informacja o przedłużeniu naboru o miesiąc, czyli do połowy czerwca 2016, jest jeszcze nieoficjalna. - Czekamy na oficjalne potwierdzenie Komisji Europejskiej - odpowiada Dariusz Mamiński, radca ministra rolnictwa

 

Wiosną 2015 roku wnioski o dopłaty złożyło 1,35 mln rolników z całego kraju. Agencja wypłaca jeszcze środki na konta rolników, do tej pory przekazała ok. 10,76 mld złotych.