Coraz częściej firmy familijne decydują się spisać Konstytucję Firm Rodzinnych, by zapewnić spółce jedność i stabilność, a także... rozwiązać wewnętrzne konflikty

Na czym najbardziej zależy seniorom rodzinnych firm? By to ich dzieci przejęły pałeczkę i kontynuowały rodzinną tradycję oraz... biznes . Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Biznesu Rodzinnego z Poznania, tylko 6,3 procent potencjalnych sukcesorów chce przejąć fotel prezesa po swoich rodzicach. Rozwiązaniem tego problemu i rodzinnego sporu ma być Konstytucja Firm Rodzinnych. 

Zarządzająca Fabryką Ceramiki Budowlanej rodzina Kostrzewskich jako jedna z pierwszych w Wielkopolsce zdecydowała się taką konstytucje podpisać. Jak tłumaczą,  to dla nich dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość  oraz rozwiązanie wewnętrznego sporu.

Ma tworzyć ład rodzinny
Zdaniem ekspertów konstytucja ma normalizować oddziaływanie rodziny na biznes, wytyczać cele, regulować struktury własnościowe firmy, a także sposób zarządzania firmą. - Rodzina biznesowa, w miarę rozwoju firmy staje przed koniecznością stworzenia ładu rodzinnego, który następnie pełni ważną funkcję w procesie sukcesji -tłumaczy Adrianna Lewandowska, prezes poznańskiego Instytutu Biznesu Rodzinnego. 

W deklaracji rodzinnej prezentuje się wizję rodziny oraz wynikające z niej misję i wartości rodzinne. Protokół rodziny zaś wprowadza regulacje dotyczące jej samej i mające przełożenie na biznes. - Celem konstytucji firmy rodzinnej jest wspólne dobro - dodaje prezes IBR. 

Na podpisanie takiej konstytucji w Polsce zdecydowało się kilka firm. Pierwszą było przedsiębiorstwo Roleski. - To była potrzeba uregulowania współzależności pomiędzy firmą, rodziną i zarządzaniem przedsiębiorstwem tak, aby zapewnić jej wieczne trwanie - mówi Marek Roleski, właściciel firmy. 

Zażegnanie konfliktu
Za przykładem rodzinnego przedsiębiorstwa z Małopolski poszły też inne firmy. W tym także Fabryka Ceramiki Budowlanej z Ostrzeszowa, istniejąca od końca XIX wieku, a od 1989 roku znajdująca się w rękach rodziny Kostrzewskich. 

- Konstytucja  porządkuje wiele spraw rodzinnych, często niedopowiedzianych i trudnych tematów. Mówi o przyszłości biznesu - podkreśla Adam Kostrzewski, prezes Fabryki Ceramiki Budowlanej.

O możliwości podpisania takiej konstytucji familia Kostrzewskich dowiedziała się podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych, który od trzech lat odbywa się w Poznaniu. 

- Spotkania i rozmowy wymusiły podjęcie takich tematów, o których wcześniej nie chcieliśmy mówić - dodaje Julia Kostrzewska, wiceprezes zarządu. - Każdy miał inną wizję firmy, ale w efekcie okazało się, że różnymi sposobami dążyliśmy do jednego celu. 

Jak mówi Julia Kostrzewska, podpisanie konstytucji rozładowało też napięcie w domu. - To nie tylko dodatkowe zabezpieczenie, ale też sposób na zażegnanie sporu - mówi wiceprezes firmy. 

 

III Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych


  •  50 prelegentów i  panelistów z Polski i zagranicy, 6 paneli tematycznych, 300 uczestników, dwa dni w 100 procentach poświęcone przedsiębiorczości rodzinnej. Tak prezentuje się program III Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych „Między tradycją  a innowacją”, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 18-19 kwietnia w hotelu IBB Andersia. 

  •  Organizatorem jest Instytut Biznesu Rodzinnego. Zapisy: www.kongresfirmrodzinnych.pl