Mediacja to sposób na rozwiązywanie problemów, który proponuje Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Teraz też na linii pracodawca - pracownik

Mediacja to często dużo bardziej skuteczna, szybsza i mniej kosztowna droga rozwiązywania konfliktów - również na linii pracodawca - pracownik. Choć staje się ona coraz bardziej popularna - między innymi dzięki prowadzonym systematycznie projektom społecznym zachęcającym do jej stosowania - to jednak następuje to powoli.

W miniony piątek Wojciech Kruk - prezydent WIPH (w imieniu Izby, a także organizacji Pracodawcy RP - Wielkopolska), Jarosław Lange - przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz mecenas Wojciech Celichowski, kierownik Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Mediacji Pracowniczych.

- Nie chodzi tu o rozwiązywanie sporów zbiorowych między pracodawcą a pracownikami, bo to reguluje ustawa - mówi Wojciech Kruk, prezydent WIPH. - Jest jednak szereg indywidualnych sytuacji spornych, w których pracownik ma pretensje do szefów, np. o niewłaściwe traktowanie czy uważa, że został w jakiś sposób skrzywdzony. Sądzimy, że w takich sytuacjach zanim pójdzie się do sądu, warto się spotkać i porozmawiać. Być może uda się dojść do porozumienia - dodaje.

Centrum Mediacji Pracowniczych ma się opierać na zespole specjalistów - psychologów, socjologów i innych, którzy pełniąc rolę mediatorów będą potrafili doprowadzić do pozasądowego rozwiązania konfliktu.

- To bardzo ważna kwestia - twierdzi Jarosław Lange, szef wielkopolskiej „Solidarności”. - Sądowe rozwiązanie sporu utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, dalszą współpracę. Udana mediacja pozostawia strony w przekonaniu, że doszły do porozumienia, mogą więc dalej pracować razem. To ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Jak twierdzi, powołanie i później działanie Centrum Mediacji Pracowniczych, oprócz rozwiązywania konfliktów, będzie pełniło także funkcję edukacyjną.

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce podczas konferencji pt. „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Wielkopolska Izba Adwokacka oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.