Programy wyborcze na wybory do Sejmu 2019. Obietnice partii: PiS, Koalicja Obywatelska PO, PSL, SLD, Konfederacja, Skuteczni, AZER, KBiS

Tomasz Dereszyński
Tomasz Dereszyński
Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 r. Z jednej strony mamy: "Piątkę Kaczyńskiego", hat-trick Kaczyńskiego czy inne hasła wyborcze partii rządzącej kontra propozycje rozproszonej opozycji. Jak wyglądają obietnice wyborcze? W Galerii wybrane zagadnienia zawarte w programach ugrupowań startujących do Sejmu, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych w kraju (listy 1-5) oraz komitetów, które zarejestrowały listy w części regionów (listy 6-9)Zobacz galerię>>>
Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 r. Z jednej strony mamy: "Piątkę Kaczyńskiego", hat-trick Kaczyńskiego czy inne hasła wyborcze partii rządzącej kontra propozycje rozproszonej opozycji. Jak wyglądają obietnice wyborcze? W Galerii wybrane zagadnienia zawarte w programach ugrupowań startujących do Sejmu, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych w kraju (listy 1-5) oraz komitetów, które zarejestrowały listy w części regionów (listy 6-9)Zobacz galerię>>>adam jankowski
Wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 r. Z jednej strony mamy: "Piątkę Kaczyńskiego", hat-trick Kaczyńskiego czy inne hasła wyborcze partii rządzącej kontra propozycje rozproszonej opozycji. Jak wyglądają obietnice wyborcze [PROGRAM WYBORCZY] dla Polaków przedstawiane przez wszystkie komitety wyborcze.

Poniżej wybrane zagadnienia zawarte w programach ugrupowań startujących do Sejmu, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych w kraju (listy 1-5) oraz komitetów, które zarejestrowały listy w części regionów (listy 6-9). Ponieważ media i sami politycy skupiają się na tych nośnych i głośnych obietnicach, poniżej znajdziecie obszerne fragmenty programów w kolejności wylosowanych list przez PKW.

Głosowanie

Wybory parlamentarne w Polsce

Wybory parlamentarne w Polsce odbywają się co cztery lata. Najbliższe odbędą się 13 października 2019 r. Do podziału jest 460 mandatów. Posłów wybiera się w 41 okręgach wyborczych. Wszystkie okręgi są wielomandatowe – wybiera się w nich od 7 do 20 posłów. W poszczególnych województwach wybieramy:

Wybory parlamentarne 2019 już w niedzielę, 13 października. Kandydaci do Sejmu i Senatu jak z przy okazji każdych wyborów nie zawodzą! Także w tegorocznej kampanii nie brakuje dziwnych i śmiesznych plakatów i ulotek. Zobacz zdjęcia. Przejdź dalej --->

Wybory 2019: Śmieszne plakaty i ulotki wyborcze. Oto prawdzi...

 • Lubuskie - 12 posłów
 • Opolskie - 12
 • Podlaskie - 12
 • Świętokrzyskie - 16
 • Warmińsko-mazurskie - 18
 • Zachodniopomorskie - 20
 • Kujawsko-pomorskie - 25
 • Podkarpackie - 26
 • Pomorskie - 26
 • Lubelskie - 27
 • Łódzkie - 31
 • Dolnośląskie - 35
 • Wielkopolskie - 40
 • Małopolskie - 41
 • Śląskie - 45
 • Mazowieckie - 63
Gospodarka i podatki, ochrona zdrowia, edukacja, stosunek do kościoła, kwestie obyczajowe, energetyka i ekologia, ustrój państwa czy polityka międzynarodowa. Sprawdź, co proponują W oparciu o ankiety wypełnione przez kandydatów wszystkich komitetów wyborczych, a także o ich programy, przygotowaliśmy niezbędnik dla wrocławskich i dolnośląskich wyborców. Nie trzeba już szukać w sieci i wgryzać się w wielostronicowe opracowania. Na kolejnych slajdach prezentujemy w dziesięciu punktach to, co proponują poszczególne partie i koalicje w najważniejszych dziedzinach naszego życia. Kolejność zgodnie numerami komitetów wyborczych.Posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019. Porównaliśmy programy partii ...

Program wyborczy PSL (wybrane fragmenty) - lista nr 1

 • Wprowadzenie ordynacji wyborczej mieszanej, w której co najmniej połowa mandatów poselskich będzie wyłaniana w jednomandatowych okręgach wyborczych.
 • Powszechne wybory Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Skrócenie o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia.
 • Bezpłatna komunikacja publiczna dla wszystkich dzieci, niezależenie od dochodu ich rodziców.
 • Gwarancja pracy na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 24 miesiące. Przez ten czas dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie.
 • Podwojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych (20 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej).
 • Każda pracująca matka będzie mogła przechodzić na emeryturę o rok wcześniej za każde urodzone dziecko. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci przez niepracującą matkę będzie uprawniać do emerytury na poziomie minimalnym.
 • Zwolnienie emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Praca dla młodych. Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Otrzymają 2-letnią gwarancję zatrudnienia na umowie o pracę.
 • „Ziemia dla młodych” to program dla osób do 35. roku, które chcą osiedlić się poza miastem. Za symboliczną złotówkę rodziny nabędą działkę budowlaną z zasobów państwowych. Wraz z pozwoleniem na budowę i planem domu energooszczędnego.
 • Nowi przedsiębiorcy zapłacą pierwszą składkę dopiero w miesiącu, w którym osiągną dochód – co najmniej 3 tys. zł netto. Do tego czasu koszty ubezpieczenia pokryje budżet państwa.
 • Proste stawki ZUS – 500 zł miesięcznie dla firm z przychodami do 250 tys. zł rocznie i 1000 zł dla pozostałych.
 • Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach.
 • Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego i poprzednie zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą.
 • Możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS.
 • Bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika.
 • Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim (teren Federacji Rosyjskiej).
 • 2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych pieców.
 • Dofinansowanie do zakupu pieców do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów.
 • Stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 20 osób.
 • Ciepły posiłek dla uczniów w szkole niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.
 • Zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 • Darmowy dentysta dla wszystkich dzieci do 18. roku życia.
 • Stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9%.
 • Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji.
 • Samorząd każdego szczebla będzie partycypował we wpływach z VAT.
 • Senat Izbą Samorządową - senatorowie pracowaliby społecznie.
 • Wpisanie powiatów do konstytucji.
 • Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozrzucenie państwowych instytucji po różnych miastach.

W przypadku propozycji PSL nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy PiS (wybrane fragmenty) - lista nr 2

PiS uwypukla w kampanii wyborczej swoje sukcesy i zapowiada kontynuowanie programów wprowadzonych w kadencji Sejmu 2015-1019 a także rozszerzenie niektórych elementów tych programów. Od kampanii wyborczej do PE ważne są te zawarte w tzw. "piątce Kaczyńskiego" czyli:

 • 500+ od pierwszego dziecka (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.)
 • „PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26. roku (obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.)
 • „Trzynastka” w kwocie 1100 złotych brutto, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi (pierwszy raz została wypłacona na wiosnę w 2019 r.)
 • Obniżka PIT-u z 18 proc na 17 proc. i z podniesieniem kosztów uzyskania przychodu (od 1 października 2019 r.) - dla wszystkich podatników
 • Przywrócenie połączeń autobusowych (niektóre z nich już zostały przywrócone, część w planach)

Szacowany koszt wprowadzenia programu to ok. 40 miliardów złotych

Do tego mamy jeszcze

 • Program 300+ (300 zł corocznego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód w rodzinie na każde uczące się dziecko do 20 roku życia lub do 24 lat w przypadku ucznia niepełnosprawnego)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich, także swoich kolegów z partii, przedstawiając w Lublinie tzw. hat-trick. To kolejne obietnice partii rządzącej:

 • 2600 zł brutto pensji minimalnej od 1 stycznia 2019 r.
 • 3000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2020 r.)
 • 4000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2023 r.)
 • Dwie trzynaste emerytury w 2021 r.

Oraz nowe elementy zawarte w programie "Polski model państwa dobrobytu":

 • Zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora.
 • Kontynuowanie programu „Mieszkanie na Start”.
 • W 2023 roku poziom życia w Polsce, mierzony poziomem PKB per capita w sile nabywczej, ma być wyższy niż w Portugalii, a w 2030 roku zbliżył się do poziomu 85%, a być może nawet do 90% średniej unijnej wobec 71% w 2018 r.
 • 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

W nowym dokumencie pojawia się temat dziennikarzy. PiS proponuje wprowadzenie ustawy o statusie zawodowym dziennikarza. Czytamy w nim, że "głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa. Możliwe byłoby wtedy zlikwidowanie art. 212 KK, bo powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny. Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza".

PiS zapowiada też konsekwentnie obronę wolności słowa i wolności mediów w Internecie. Chodzi tu o walkę z dyrektywą unijną o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (popularnie nazywanej ACTA 2). PiS przypomina, że dyrektywa została zaskarżona do TSUE, a po jej ewentualnym wejściu w życie (w 2021 r.) partia będzie chciała osłabić jej działanie.

Program wyborczy SLD (wybrane fragmenty z dokumentu zamieszczonego na oficjalnej stronie tej partii) - lista nr 3

 • Płaca minimalna 2700 zł miesięcznie.
 • Minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Zerowy ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika.
 • Walka z umowami śmieciowymi.
 • Równa płaca za równą pracę.
 • Obowiązkowa reprezentacja pracowników oraz kwota kobiet w radach nadzorczych spółek akcyjnych.
 • Obniżenie wieku emerytalnego. Pracownicy powinni mieć prawo do przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy – w przypadku mężczyzn, a w odniesieniu do kobiet – po 35 latach pracy.
 • Kwotowa waloryzacja najniższych emerytur o co najmniej 250 zł.
 • Emerytura wdowia (możliwość otrzymania po zmarłej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu – mężu, żonie, partnerze lub partnerce, bez względu na płeć – 85% jej emerytury albo zachowania emerytury własnej wraz z prawem do otrzymywania 50% świadczenia osoby zmarłej).
 • Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę.
 • Wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
 • Wprowadzenie powszechnej opieki geriatrycznej.
 • Wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB – przeciętnego poziomu w UE.
 • Refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro.
 • Prawo do darmowych lekarstw powinno przysługiwać wszystkim pacjentom, bez względu na wiek po przekroczeniu określonego kwotowo kwartalnie limitu wydatków na leki, a w przypadku osób, które ukończyły 70 rok życia – bez limitu.
 • Program „Mieszkanie za 500 zł”.
 • Pomoc dla "frankowiczów" przez unieważnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych.
 • Zakaz eksmisji na bruk.
 • Przywrócenie dużej ulgi budowlanej.
 • Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie.
 • Wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Zniesienie katechizacji przez państwo.
 • Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach i przedszkolach.
 • Zmniejszenie liczby uczniów w klasach.
 • Rzetelna edukacja seksualna.
 • Bezpłatne śniadanie i obiad dla każdego dziecka w szkole i przedszkolu.
 • Obywatelskie media publiczne.
 • Utworzenie funduszu obywatelskiego, z którego środków wspomagani byliby niezależni twórcy i dziennikarze.
 • Zniesienie art. 212 Kodeksu karnego, który mówi o zniesławieniu polityków i urzędników (dziennikarze nie powinni pracować w poczuciu zagrożenia tym przepisem).
 • Ochrona ogrodów działkowych.
 • Zmiany w programie „500 plus”: objęcie tym świadczeniem wszystkich dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców oraz wyłączenie z tego programu najzamożniejszych rodzin.
 • Zwiększenie progresji podatkowej przez wprowadzenie pięciu progów podatkowych tak, żeby zmniejszyć efektywne opodatkowanie osób najmniej zarabiających, a zwiększyć – w racjonalnych granicach – osób najzamożniejszych.
 • Kwota wolna od podatku w wysokości 24 tysięcy złotych dla każdego obywatela.
 • Podatek od spadków i darowizn przekraczających 2 miliony złotych w wysokości 2%, bez względu na pokrewieństwo ze spadkobiercą lub darczyńcą.
 • Obniżka VAT do 21 proc.
 • Wprowadzenie uzależnionego wyłącznie od decyzji kobiety prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia; po 12 tygodniu ciąży – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu.
 • Obowiązkowa edukacja seksualna od przedszkola do matury.
 • Równość małżeńska i związki partnerskie dla wszystkich.
 • Refundacja antykoncepcji od 15 roku życia.
 • Depenalizacja posiadania niewielkiej ilości marihuany.
 • Wyprowadzenie dużej części urzędów centralnych poza Warszawę.
 • Komisariat policji w każdej gminie.
 • Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.

W przypadku propozycji SLD nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy Konfederacji (wybrane fragmenty na podstawie siedmiu tez programowych oraz wypowiedzi polityków tego ugrupowania) - lista nr 4

 • Suwerenne państwo z silną armią i polską walutą.
 • Ochrona życia ludzkiego od poczęcia.
 • Proste i niskie podatki.
 • Ochrona dzieci i młodzieży przed "homo propagandą".
 • Sprzeciw wobec bezpodstawnych żydowskich roszczeń majątkowych.
 • Kara śmierci za najcięższe zbrodnie.
 • E-voting – głosowanie również przez Internet.
 • Mniejsza biurokracja.
 • Prawo rodziców do decydowania o tym czego uczy się ich dziecko w szkole.
 • Uwolnienie emerytów od podatku dochodowego.
 • Zniesienie obowiązku płacenia składek do ZUS.
 • Sprzeciw przeciwko sztucznemu ustawianiu pensji minimalnej.

W przypadku propozycji Konfederacji nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Program wyborczy Platformy Obywatelskiej (wybrane fragmenty) - lista nr 5

 • Przywrócenie konstytucyjnej zasady mówiącej o tym, że każdy w Polsce jest równy, zasługuje na szacunek, możliwości rozwoju, niezbędną ochronę i – gdy zachodzi taka potrzeba – opiekę.
 • Lepsze wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
 • Legalizacja związków partnerskich (zarówno hetero-, jak i homoseksualnych).
 • Przywrócenie sprawności i niezależności sądów.
 • Przywrócenie pełnej wolności mediów, także publicznych.
 • Uchwalenie "Aktu Odnowy Demokracji", który ma być "nie tylko zbiorem przepisów prawa znoszącym wszelkie naruszenia zasad państwa demokratycznego w ustawach i decyzjach z ostatnich czterech lat, lecz także wprowadzi mechanizmy wzmacniające przyjęty po roku 1989 demokratyczny ustrój państwa i trójpodział władzy".
 • Odbudowanie niezawisłość i niezależność polskiego sądownictwa, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócenie zapisanej w Konstytucji RP zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotnej struktury Sądu Najwyższego. Przeprowadzenie zmian, które przyspieszą rozstrzyganie spraw obywateli w sądach powszechnych oraz uniemożliwienie jakiegokolwiek wpływu polityków na podejmowane w nich decyzje.
 • Rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Wprowadzenie w prokuraturze jasnych kryteriów awansów, konkursy oraz kadencyjność funkcji.
 • Naprawienie polskiego wojska, dyplomacji, wizerunku i pozycji Rzeczypospolitej w świecie.
 • Zmiana Kodeksu karnego tak, by to sprawca bał się kary, a kara była nieuchronna.
 • Zagwarantowanie kobietom dostęp do darmowej procedury in vitro oraz prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, pełnego dostępu do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej.
 • Wprowadzenie edukację seksualną w szkołach oraz dostępną i refundowaną antykoncepcję. Przywrócenie antykoncepcji awaryjnej dostępnej bez recepty.
 • Zrównanie płac kobiet i mężczyzn mających te same kwalifikacje i pracujących na tych samych stanowiskach.
 • Wprowadzenie mechanizmu równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa.
 • Zlikwidowanie luki płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami.
 • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.
 • Wprowadzenie dwumiesięcznych urlopów ojcowskich.
 • Głosowanie przez Internet.
 • Likwidacja urzędów wojewódzkich (marszałek województwa będzie jedynym gospodarzem regionu).
 • Decentralizacja finanse państwa - podatki PIT i CIT w całości pozostaną w samorządach.
 • Program #DarmowaSiec, który obejmie obywateli w wieku od 11 do 24 lat. Darmowy jeden gigabajt dziennie czyli 365 GB rocznie.
 • Wprowadzenie możliwości elektronicznego zawiadamiania o przestępstwie.
 • Zwolnienie wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia.
 • Program Orliki 2.0.
 • Jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw.
 • Uchylenie przepisów ustaw „inwigilacyjnej” i „antyterrorystycznej”, które mogą naruszać prawa człowieka i wolności obywatelskie.
 • Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W przypadku propozycji PO nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy wyborcze w części okręgów:

Komitet Wyborczy PRAWICA - lista nr 6

 • Walka o prawa podstawowe, w tym prawa do życia i prawa rodziny.
 • Realne przeciwstawienie się ofensywie LGBT – wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej i wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.
 • Dbanie o suwerenność Rzeczypospolitej.
 • Przestrzeganie wolności politycznej.

Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów (wybrane fragmenty) - lista nr 7

 • Zlikwidowanie podatku od emerytur i rent.
 • Podwyższenie minimalnej emerytury i renty do wysokości zabezpieczającej niezbędny poziom życia dla najstarszych wiekiem.
 • Opracowanie ustawy, która pozwoli przez zasiedzenie uzyskać prawo własności ogródka działkowego przez osoby będąca na emeryturze lub rencie, a użytkujące go przez 15 lat.
 • Objęcie ustawą dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat nieodpłatnego korzystania za przejazdy środkami komunikacji publicznej na terenie całego kraju.
 • Wprowadzenie 1 godz. lekcyjnej miesięcznie w szkołach podstawowych i średnich dla wywołania należytych postaw u młodzieży i stosowania zasady szacunku, pomocy wobec ludzi starszych.
 • Przebudowa istniejącego systemu podatkowego na prosty i zrozumiały przy tym wymuszający uczciwe jego płacenie.
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających karanie urzędników wszystkich szczebli za udowodnione łamanie prawa, przekraczanie swoich uprawnień jak również za oportunistyczne prowadzenie spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców.
 • Poddanie do decyzji Polaków w referendum, czy nie przekształcić Senat w izbę gospodarczą.
 • Utrzymanie wypłat 500+ dla rodzin. Rozważyć możliwości budżetowe wprowadzenia 500+ dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko.
 • Zagwarantowanie wydawania bezpłatnego śniadania i obiadu w szkole dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.
 • Wprowadzenie na rynek przynajmniej trzech funduszy prywatnych względnie publiczno – prywatnych, które jako pełnoprawne będą konkurować z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako wyraz solidarności społecznej, płacona będzie procentowo od wszystkich dochodów.
 • Bezwzględne zachowanie KRUS-u oraz właściwa pomoc społeczna i opieka nad emerytami i rencistami rolniczymi.
 • Podwyższenie emerytur i rent w KRUS-ie do najniższej emerytury i renty w ZUS-ie.

Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy (wybrane fragmenty) - lista nr 8

 • Likwidacja kolejek do lekarza.
 • Pełne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków.
 • Likwidacja NFZ.
 • Bezpłatna komunikacja dla osób dojeżdżających do pracy lub szkoły.
 • Przywrócenie niezależności prokuratury i wymiaru sprawiedliwości.
 • Zmniejszenie progu wyborczego do 3 proc.
 • Ograniczenie liczby posłów do 300.
 • Przekształcenie Senatu w Izbę Regionów.
 • Wstrzymanie finansowania partii z budżetu państwa.
 • Możliwość wyrobienia paszportu w każdej gminie.
 • Przeniesienie urzędów centralnych do mniejszych miast.
 • Wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT.
 • Jednolita składka ZUS w wysokości 1000 zł dla przedsiębiorców.
 • Dobrowolny ZUS.
 • Elastyczny mechanizm urlopu macierzyńskiego.

Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca - lista nr 9

 • Przywrócenie biernego prawa wyborczego Obywatelom niekandydującym z list partyjnych.
 • Wprowadzenie obligatoryjnego referendum krajowego i lokalnego bez progu frekwencyjnego.
 • Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego dla obywateli w kraju i za granicą.
 • Rzeczywista reforma wymiaru sprawiedliwości: wprowadzenie instytucji sędziego pokoju i powszechnych wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Zachowanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wyższość Konstytucji nad prawem unijnym, polskiego złotego jako walutę narodową i własną armię.

UWAGA: Nazwy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW nie odzwierciedlają do końca nazw ugrupowań startujących na ich listach. Politycy postanowili nie budować koalicji z uwagi na obawę przekroczenia 8-procentowego progu wyborczego, zatem w tych wyborach do Sejmu obowiązuje ich 5-procentowy próg wyborczy.

Dowiedz się więcej

Czy weźmiesz udział w najbliższych wyborach parlamentarnych?

 1. 90.88%
 2. 5.23%
 3. 3.89%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup najtaniej

OnePlus

OnePlus 10T 5G 16/256GB Czarny

3 381,33 zł

kup najtaniej

Apple

Apple iPhone 12 Pro 128GB Grafitowy Graphite

4 149,00 zł

kup najtaniej

Xiaomi

Xiaomi 12 5G 8/128GB Szary

2 499,00 zł

kup najtaniej

Apple

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Mocny Grafit

5 569,00 zł

kup najtaniej

Apple

Apple iPhone 13 Mini 128GB Alpejska zieleń

3 290,00 zł

kup najtaniej

Motorola

Motorola G62 4/128GB Szary

895,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Nocna bitwa nad Dnieprem. Batalion Terror stoczył bój z Rosjanami

Komentarze 113

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

U mnie jabłka 2 - 3 zł kilogram. Starcza mi na tydzień. Nie panikuję. Jest dobra zmiana. Martuś i po co tak kłamać?

G
Gość

Marta??? Jabłka 200 zł za kilogram??? To nie daj Boże - jak wygra PO.

G
Gość

PIS NA BIS! Inaczej znowu zacznie się okradanie państwa. Afery paliwowa, vatowska, reprywatyzacyjna, rozdawanie kamienic znajomkom za darmo, oni mają po kilkanaście mieszkań.... to się w głowie nie mieści. Za czasów PO nie miałam podwyżki przez 8 lat...teraz miałam już dwie. Dobra zmiana - daje dobre efekty.

G
Gość
11 października, 19:57, Gość:

Komentarz do postu poniżej jest dowodem na te zapasy ze świnią

a programy mozna strescić krótko

pisowski - Bóg , honor , ojczyzna

antypisowski bób, hummus i włoszczyzna

G
Gość

Komentarz do postu poniżej jest dowodem na te zapasy ze świnią

c
cryo
5 października, 22:39, OBYWATEL:

PiS to jedyna partia która dba o obywateli,owszem niektóre sprawy jeszcze kuleją ale rządzą dopiero 4 lata.Poziom życia w Polsce w porównaniu z tym co było za platfusów podskoczył niesamowicie w górę.500 plus jest krytykowane ale popatrzcie jak ten program napędza gospodarkę i wszyscy są zadowoleni.Wiele rodzin dzięki tym pieniądzom wyjechało nad Bałtyk po raz pierwszy w życiu nie mówiąc o kupnie potrzebnych przedmiotów np.mebli dla dzieci.Mam znajomą która kupiła meble dzieciom dzięki tym pieniądzom a wcześniej nie było jej stać – miała jakieś z odzysku.Za 4-8 lat to już mało kto wyjedzie do pracy za granicę bo w Polsce wystarczająco dobrze zarobi.

Skończyły się dobre czasy dla pracodawców którzy płacili ile im się podobało dorabiając się kosztem pracownika.Pensja minimalna szybuje w górę,od nowego roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 złotych.Znam ludzi którzy za rządów PO musieli harować na budowie za 6-7 złotych jak niewolnicy po 10 godzin dziennie.

Towarzysze z PO nawet wiek emerytalny podnieśli a PiS nie dość ze obniżył z powrotem to jeszcze teraz kolejny przywilej w postaci 13 i 14 emerytury.

Wizy do USA zostaną w końcu zniesione również dzięki PiS.A przez tyle lat wmawiali nam postkomuchy jak i platfusy że „nie da się” bo za dużo Polaków chce jechać do USA a to nieprawda bo od co najmniej 15 lat czyli od czasu wejścia do UE nie ma chetnych do wyjazdu do pracy w USA.Zresztą Kanada już dawno zniosła wizy dla Polaków i co? Zalała ją fala pracowników z Polski? Nie.

Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do władzy ludzi związanych z PO (obecnie KO)

6 października, 2:21, Gość:

Wiz-y zostałe zniesione dzięki temu że tak jak np w Czechach poziom odrzuconych wiz wynosił poniżej 2 procent

9 października, 05:00, JJ.:

Litości !!! Poziom życia w Polsce podskoczył dzięki 500 ?! Ten program napędza gospodarkę ?! Kpiny !!! Tysiące osób pozwalniało się z pracy przez (lub jak wolisz dzięki 500 ). Od czasu wprowadzenia tego programu wiele małych i średnich przedsiębiorstw upadło lub musiało sciągnąć pracowników ze wschodu. Zaje..scie nam to napędza gospodarkę ! Douczcie się ludzie i otwórzcie oczy!

11 października, 14:34, Fm:

Co ty pieprzysz pelowski imbecylu!

ooo...widzę [email protected]@ja Rafallusa na dyżurze..... dzisiaj ma zadanie wpływać na wyborców poprzez zniechęcenie do opozycji .... ale ponieważ to małointeligentny imbecyl efekty są niepewne...

na tym forrum grasuje

poosrany lokalny fm Gollum

sepleni "my precioussss anusss"

istny z niego imbecilus et beanus

choć jest Rafallus

bolszewickim najmitą

zyeb uważa , że ukryje się

pod incognito

kto [email protected]@ja zyeba

na forum po mordzie klepie

temu anioły śpiewają w niebie

bo to poosraniec jakich mało

bez tego gnoya w Ojczyźnie

lepiej się będzie działo

M
Mike

Prawda jest jedna... Polak Polaka okrada, czy to pisiory czy platforma jest to bez różnicy. Najlepiej by było wszystko zrównać z powierzchnią ziemi i zacząć wszystko od nowa. I tak piszę tonja... Dwudziesto letni obywatel tego żydowskiego okradanego państwa

F
Fm
6 października, 12:38, ajwaj ajwaj:

ZA PISIOROW WSTALISMY Z KOLAN ALE UPADLISMY NA R.Y.J.A ALE EMERYCI PATOLOGIA I INNE NIEDOJDY NA NICH ZAGLOSUJĄ TEN ZYDOWSKI KRAJ KIEDYS UPADNIE ZROBIA TO PISIORY

Idiot!

F
Fm
5 października, 22:39, OBYWATEL:

PiS to jedyna partia która dba o obywateli,owszem niektóre sprawy jeszcze kuleją ale rządzą dopiero 4 lata.Poziom życia w Polsce w porównaniu z tym co było za platfusów podskoczył niesamowicie w górę.500 plus jest krytykowane ale popatrzcie jak ten program napędza gospodarkę i wszyscy są zadowoleni.Wiele rodzin dzięki tym pieniądzom wyjechało nad Bałtyk po raz pierwszy w życiu nie mówiąc o kupnie potrzebnych przedmiotów np.mebli dla dzieci.Mam znajomą która kupiła meble dzieciom dzięki tym pieniądzom a wcześniej nie było jej stać – miała jakieś z odzysku.Za 4-8 lat to już mało kto wyjedzie do pracy za granicę bo w Polsce wystarczająco dobrze zarobi.

Skończyły się dobre czasy dla pracodawców którzy płacili ile im się podobało dorabiając się kosztem pracownika.Pensja minimalna szybuje w górę,od nowego roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 złotych.Znam ludzi którzy za rządów PO musieli harować na budowie za 6-7 złotych jak niewolnicy po 10 godzin dziennie.

Towarzysze z PO nawet wiek emerytalny podnieśli a PiS nie dość ze obniżył z powrotem to jeszcze teraz kolejny przywilej w postaci 13 i 14 emerytury.

Wizy do USA zostaną w końcu zniesione również dzięki PiS.A przez tyle lat wmawiali nam postkomuchy jak i platfusy że „nie da się” bo za dużo Polaków chce jechać do USA a to nieprawda bo od co najmniej 15 lat czyli od czasu wejścia do UE nie ma chetnych do wyjazdu do pracy w USA.Zresztą Kanada już dawno zniosła wizy dla Polaków i co? Zalała ją fala pracowników z Polski? Nie.

Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do władzy ludzi związanych z PO (obecnie KO)

6 października, 2:21, Gość:

Wiz-y zostałe zniesione dzięki temu że tak jak np w Czechach poziom odrzuconych wiz wynosił poniżej 2 procent

9 października, 05:00, JJ.:

Litości !!! Poziom życia w Polsce podskoczył dzięki 500 ?! Ten program napędza gospodarkę ?! Kpiny !!! Tysiące osób pozwalniało się z pracy przez (lub jak wolisz dzięki 500 ). Od czasu wprowadzenia tego programu wiele małych i średnich przedsiębiorstw upadło lub musiało sciągnąć pracowników ze wschodu. Zaje..scie nam to napędza gospodarkę ! Douczcie się ludzie i otwórzcie oczy!

Co ty pieprzysz pelowski imbecylu!

F
Fm

Tylko PIS!

G
Gość

Nie głosuję na republikę Banasiową! Każdy kto ma choć odrobinę przyzwoitości, uczciwości i rozumu-nie zagłosuje!

G
Gość
5 października, 22:39, OBYWATEL:

PiS to jedyna partia która dba o obywateli,owszem niektóre sprawy jeszcze kuleją ale rządzą dopiero 4 lata.Poziom życia w Polsce w porównaniu z tym co było za platfusów podskoczył niesamowicie w górę.500 plus jest krytykowane ale popatrzcie jak ten program napędza gospodarkę i wszyscy są zadowoleni.Wiele rodzin dzięki tym pieniądzom wyjechało nad Bałtyk po raz pierwszy w życiu nie mówiąc o kupnie potrzebnych przedmiotów np.mebli dla dzieci.Mam znajomą która kupiła meble dzieciom dzięki tym pieniądzom a wcześniej nie było jej stać – miała jakieś z odzysku.Za 4-8 lat to już mało kto wyjedzie do pracy za granicę bo w Polsce wystarczająco dobrze zarobi.

Skończyły się dobre czasy dla pracodawców którzy płacili ile im się podobało dorabiając się kosztem pracownika.Pensja minimalna szybuje w górę,od nowego roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 złotych.Znam ludzi którzy za rządów PO musieli harować na budowie za 6-7 złotych jak niewolnicy po 10 godzin dziennie.

Towarzysze z PO nawet wiek emerytalny podnieśli a PiS nie dość ze obniżył z powrotem to jeszcze teraz kolejny przywilej w postaci 13 i 14 emerytury.

Wizy do USA zostaną w końcu zniesione również dzięki PiS.A przez tyle lat wmawiali nam postkomuchy jak i platfusy że „nie da się” bo za dużo Polaków chce jechać do USA a to nieprawda bo od co najmniej 15 lat czyli od czasu wejścia do UE nie ma chetnych do wyjazdu do pracy w USA.Zresztą Kanada już dawno zniosła wizy dla Polaków i co? Zalała ją fala pracowników z Polski? Nie.

Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do władzy ludzi związanych z PO (obecnie KO)

6 października, 2:21, Gość:

Wiz-y zostałe zniesione dzięki temu że tak jak np w Czechach poziom odrzuconych wiz wynosił poniżej 2 procent

9 października, 04:00, JJ.:

Litości !!! Poziom życia w Polsce podskoczył dzięki 500 ?! Ten program napędza gospodarkę ?! Kpiny !!! Tysiące osób pozwalniało się z pracy przez (lub jak wolisz dzięki 500 ). Od czasu wprowadzenia tego programu wiele małych i średnich przedsiębiorstw upadło lub musiało sciągnąć pracowników ze wschodu. Zaje..scie nam to napędza gospodarkę ! Douczcie się ludzie i otwórzcie oczy!

JJ. Z tymi wizami to jest prawda - poniewaz malo Polakow zostaje nielegalnie w Stanach, Polska kwalifikuje sie na zniesienie wiz. Zamiast 500 , moze lepsza opcja bylaby mozliwosc odliczenia z podatkow ustalonej kwoty za kazde dziecko (dwa plusy: nikt nie rodzilby dzieci, aby zarobic, i niektore rodziny dostawaly by "refund", ktory moglby byc wydany na wakacje, meble, itp)

J
JJ.
5 października, 22:39, OBYWATEL:

PiS to jedyna partia która dba o obywateli,owszem niektóre sprawy jeszcze kuleją ale rządzą dopiero 4 lata.Poziom życia w Polsce w porównaniu z tym co było za platfusów podskoczył niesamowicie w górę.500 plus jest krytykowane ale popatrzcie jak ten program napędza gospodarkę i wszyscy są zadowoleni.Wiele rodzin dzięki tym pieniądzom wyjechało nad Bałtyk po raz pierwszy w życiu nie mówiąc o kupnie potrzebnych przedmiotów np.mebli dla dzieci.Mam znajomą która kupiła meble dzieciom dzięki tym pieniądzom a wcześniej nie było jej stać – miała jakieś z odzysku.Za 4-8 lat to już mało kto wyjedzie do pracy za granicę bo w Polsce wystarczająco dobrze zarobi.

Skończyły się dobre czasy dla pracodawców którzy płacili ile im się podobało dorabiając się kosztem pracownika.Pensja minimalna szybuje w górę,od nowego roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 złotych.Znam ludzi którzy za rządów PO musieli harować na budowie za 6-7 złotych jak niewolnicy po 10 godzin dziennie.

Towarzysze z PO nawet wiek emerytalny podnieśli a PiS nie dość ze obniżył z powrotem to jeszcze teraz kolejny przywilej w postaci 13 i 14 emerytury.

Wizy do USA zostaną w końcu zniesione również dzięki PiS.A przez tyle lat wmawiali nam postkomuchy jak i platfusy że „nie da się” bo za dużo Polaków chce jechać do USA a to nieprawda bo od co najmniej 15 lat czyli od czasu wejścia do UE nie ma chetnych do wyjazdu do pracy w USA.Zresztą Kanada już dawno zniosła wizy dla Polaków i co? Zalała ją fala pracowników z Polski? Nie.

Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do władzy ludzi związanych z PO (obecnie KO)

6 października, 2:21, Gość:

Wiz-y zostałe zniesione dzięki temu że tak jak np w Czechach poziom odrzuconych wiz wynosił poniżej 2 procent

Litości !!! Poziom życia w Polsce podskoczył dzięki 500 ?! Ten program napędza gospodarkę ?! Kpiny !!! Tysiące osób pozwalniało się z pracy przez (lub jak wolisz dzięki 500 ). Od czasu wprowadzenia tego programu wiele małych i średnich przedsiębiorstw upadło lub musiało sciągnąć pracowników ze wschodu. Zaje..scie nam to napędza gospodarkę ! Douczcie się ludzie i otwórzcie oczy!

G
Gość

Błąd w artykule; PSL obiecuje podwyżkę z 4,9% do 6,8% a nie z 6,5 do 9!

G
Gość

W nowym programie niech jeszcze PiS zniesie immunitet wszystkim posłom i senatorom oraz zmniejszy pobory wyżej wymienionych do średniej krajowej, bez premii, ulg i innych dopłat. Również niech odetną kościół od panstwa

Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie