Bilety MPK Poznań: Ile kosztują i gdzie kupić bilety na tramwaj i autobus? Ceny i zniżki na komunikację miejską w Poznaniu [czerwiec 2023]

AM
Do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia dzieci mogą korzystać z przejazdów na liniach ZTM bezpłatnie. Sprawdź, kto jeszcze może podróżować poznańskim MPK za darmo -->
Do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia dzieci mogą korzystać z przejazdów na liniach ZTM bezpłatnie. Sprawdź, kto jeszcze może podróżować poznańskim MPK za darmo -->Pawel F. Matysiak
Bilety na komunikację miejską w Poznaniu nie należą do najtańszych. Jest jednak kilka sposobów, by zaoszczędzić podróżując poznańskim MPK. Sprawdź, z jakich ulg i zniżek można skorzystać na bilety ZTM Poznań. Przyjechałeś do Poznania w celach turystycznych lub jesteś nowym mieszkańcem? Zobacz, gdzie kupić bilety, jak doładować t-Portmonetkę i kiedy założyć kartę PEKA. Oto ceny biletów i najważniejsze informacje o biletach na komunikację miejską w Poznaniu.

Spis treści

Rodzaje i ceny biletów na MPK w Poznaniu

Turyści oraz osoby okazjonalnie korzystające z komunikacji mogą skorzystać z biletów papierowych, które należy skasować w jednym z kasowników w pojeździe. Można także kupić bilet do późniejszego wykorzystania. Do wyboru są ulgowe lub normalne bilety:

 • czasowe obowiązujące na strefach A+B+C+D: 15-minutowe (normalny 4 zł, ulgowy 2 zł), 45-minutowe (normalny 6 zł, ulgowy 3 zł), 90-minutowe (normalny 8 zł, ulgowy 4 zł),
 • krótkookresowy 1-dniowy: na strefę A (normalny 15 zł, ulgowy 7,50 zł), na strefy A+B+C+D (normalny 20 zł, ulgowy 10 zł),
 • krótkookresowy 7-dniowy: na strefę A (normalny 50 zł, ulgowy 25 zł), na strefy A+B+C+D (normalny 80 zł, ulgowy 40 zł).

Dla osób regularnie korzystających z komunikacji miejskiej zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem są bilety okresowe, które można kupić na kartę PEKA, legitymację studencką (ELS), doktorancką (ELD) lub w Aplikacji PEKA. Bilet na sieć upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie taryfowej lub na trasie do 6 przystanków, w okresie, na jaki został zakupiony. Termin obowiązywania biletu jest elastyczny, im dłuższy, tym większy uzyskamy rabat. Należy pamiętać, że karty z biletem okresowym nie trzeba przykładać do czytnika w pojeździe.

Na podstawie ważnego biletu okresowego na sieć ze strefą A można również podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich i POLREGIO w granicach Poznania. Więcej informacji TUTAJ.

Osoby często korzystające z komunikacji miejskiej w Poznaniu mogą także skorzystać z tańszych niż bilety czasowe biletów przystankowych - tPortmonetka na karcie PEKA (imiennej lub na okaziciela). Kartę należy doładować dowolną kwotą umożliwiającą przejazd określonej liczby przystanków, a następnie przyłożyć do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu. Opłata pobierana jest z góry. Taryfa jest degresywna, oznacza to, że cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Zaletą tPortmonetki jest możliwość opłacania przejazdu za osobę towarzyszącą. Więcej informacji na jej temat można znaleźć TUTAJ.

Jak obliczyć koszt przejazdu?

Na stronie internetowej ztm.poznan.pl dostępny jest Kalkulator biletów PEKA, który umożliwia obliczenie kosztu zakupu biletu okresowego na sieć lub na trasę oraz koszt przejazdu konkretnej liczby przystanków, opłaconego z tPortmonetki.

Mapę z aktualnie obowiązującymi strefami biletowymi (A+B+C+D) można znaleźć TUTAJ.

Ulgi na tramwaje i autobusy w Poznaniu

By móc korzystać z biletów ulgowych na tPortmonetce lub skorzystać z ulgi przy zakupie biletu okresowego należy zapisać uprawnienia na karcie PEKA w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Podczas podróży wymagany jest dokument potwierdzający uprawnienie.

Do korzystania z biletów ulgowych (zniżka 50 procent) na komunikację miejską w Poznaniu uprawnieni są:

 • dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia - warunek: uczęszczanie do szkół znajdujących się na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym*
 • dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek dziecka lub (do czasu rozpoczęcia nauki w szkole) - na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
 • emeryci i renciści;
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych;
 • doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”;
 • osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 • studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych;
 • kombatanci i osoby represjonowane.

Szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

Do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia dzieci mogą korzystać z przejazdów na liniach ZTM bezpłatnie. Sprawdź w galerii, kto jeszcze może podróżować poznańskim MPK za darmo:

Bilety specjalne dla mieszkańców Poznania

Na tańsze bilety okresowe mogą liczyć także osoby płacące podatek PIT na rzecz Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym*. ZTM oferuje m.in.:

 • Bilet Metropolitalny - upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów w danej strefie taryfowej (bilet na sieć) lub na trasie do 6 przystanków, w okresie, na jaki został zakupiony (minimum 14 dni). W porównaniu do zwykłego biletu okresowego, bilet metropolitalny ma atrakcyjną cenę, np. koszt miesięcznego biletu metropolitalnego na strefę A (Poznań) wynosi 119 zł, okresowego - 149 zł.
 • Bilet dla uczniów szkół podstawowych - uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi mogą korzystać z rocznego biletu specjalnego. Bilet obowiązuje od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D i kosztuje 60 zł (5 zł na miesiąc).
 • Bilet Semestralny - jest dostępny w kilku wersjach, a skorzystać z niego mogą studenci, doktoranci i uczniowie szkół ponadpodstawowych (do ukończenia 23. roku życia) uczęszczający do szkół znajdujących się na terenie Poznania i gmin objętych porozumieniami międzygminnymi. Bilet Semestralny na 120 dni, na strefę A (Poznań) kosztuje 172 zł, natomiast na 150 dni, na strefę A (Poznań) to wydatek 202 zł.
 • Bilet dla Rodzin 4+ - tańsze opłaty za przejazd dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci mieszkający w Poznaniu lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym* pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.
 • Bilet Seniora - tańsze opłaty za przejazd dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat, ale jeszcze nie ukończyli 70. roku życia (od ukończenia 70. roku życia podróżowanie komunikacją zbiorową organizowaną przez ZTM jest bezpłatne).
 • Bilet Socjalny - tańsze opłaty za przejazd dla osób mieszkających w Poznaniu lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem transportowym*, którzy pobierają zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną.

Więcej informacji na temat biletów specjalnych oraz ceny można znaleźć TUTAJ.

Bilety weekendowe

Turyści odwiedzający Poznań i mieszkańcy mogą skorzystać z ciekawych promocji weekendowych. ZTM oferuje:

 • Weekend 24 h - bilet 1-dniowy skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę (czyli przez cały weekend).
 • Rodzina 24 h - dwa jednocześnie skasowane normalne bilety 1-dniowe upoważniają do przejazdu dwie osoby dorosłe oraz do trojga dzieci w wieku do 18 lat lub przypadku rodzin wielodzietnych - 2 osób dorosłe i dowolną liczbę dzieci - pod warunkiem posiadania przez podróżujących Kart Rodziny Dużej.
 • Weekend 24 h + Rodzina 24 h - połączenie promocji dla biletów 1-dniowych. Dwa jednocześnie skasowane bilety normalne 1-dniowe od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w sobotę, upoważniają do przejazdu 2 osoby dorosłe i do 3 dzieci w wieku do 18 lat, lub - w przypadku rodzin wielodzietnych - 2 osób dorosłe i dowolną liczbę dzieci pod warunkiem posiadania Kart Rodziny Dużej.

Istnieje dodatkowa promocja dla korzystających z Biletu Metropolitalnego w weekendy oraz święta. Od godziny 20.00 w piątek do godziny 24.00 w niedzielę oraz w dni świąteczne z posiadaczem ważnego Biletu Metropolitalnego na sieć może bezpłatnie podróżować jedna osoba towarzysząca, która wykonuje podróż wspólnie z posiadaczem biletu w granicach strefy biletowej, w której ważny jest bilet.

Gdzie kupić bilety na autobus lub tramwaj?

Bilety czasowe papierowe można kupić w biletomatach oraz Punktach Obsługi Klienta ZTM. W pojazdach MPK Poznań nie można kupić biletów u kierowcy.

Bilety na nośniku elektronicznym można kupić i skasować w wybranych aplikacjach: moBILET, mPay, SkyCash, GoPay, jakdojade.pl, zBiletem oraz w dostępnych w wybranych pojazdach terminalach. By opłacić przejazd należy zbliżyć do terminala kartę płatniczą lub telefon obsługujący technologię NFC lub HCE. W przypadku kontroli biletów należy okazać kartę płatniczą.

By skorzystać z tPortmonetki potrzebna jest karta PEKA. Wniosek o jej wydanie można złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM lub na stronie internetowej peka.poznan.pl.

Za co można otrzymać mandat?

W Poznaniu można otrzymać karę w postaci opłaty dodatkowej za:

 • przejazd bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego,
 • przejazd nieprzekraczający 5 minut ponad czas dokumentu przewozu,
 • przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego,
 • zabieranie do środka transportowego rzeczy i zwierząt wyłączonych z przewozu lub dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków,
 • spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny.

Wysokość opłat dodatkowych, sposób ich uiszczenia oraz informacje na temat reklamacji można znaleźć TUTAJ.

*Wśród 19 gmin objętych porozumieniem transportowym są: Poznań, Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

Ceny i informacje podane w aktualne na marzec 2023.

Poznań oferuje swoim mieszkańcom szereg zniżek. Na kolejnych slajdach możecie zobaczyć szereg propozycji, które pozwolą na oszczędności w domowym budżecie. Przejdź do galerii --->

Mieszkasz w Poznaniu? Zobacz z jakich zniżek możesz skorzyst...

Obserwuj nas także na Google News

Rajd Pojazdów Zabytkowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie