EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KS, SZKI, ZSN
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Rozpoczął się EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Język polski - to z nim uczniowie zmierzyli się już pierwszego dnia. Na rozwiązanie testu mieli 90 minut. U nas znajdziecie ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE.

W środę o godzinie 11 rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2018 z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 90 minut. Wypowiedź pisemna mogła być w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania.

ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2018: Przeciek w internecie. Czy egzamin zostanie unieważniony? CKE wyjaśnia

Mogła też mieć formę użytkową i gimnazjalista musiał napisać na przykład podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykację, a także list oficjalny, ogłoszenie lub zaproszenie.

ODPOWIEDZI - egzamin gimnazjalny z języka polskiego

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–6.
Barbara Skarga*
O GODNOŚCI

Człowiek godny to znaczy taki, który szanuje siebie i innych, i tą postawą wzbudza uznanie. Można nie zgadzać się z jego poglądami, nie podzielać wyznawanych przez niego wartości, ale otoczenie wie, że on nie kłamie, że takie są jego racjonalnie przemyślane wybory.

Stoi mi w oczach prosty chłop z Syberii, już stary, po życiu pełnym ciężkich chwil, tragicznych śmierci synów, przed którym ludzie ze wsi zrzucali czapki z głów. Nie miał żadnej siły, żadnych dostatków, żadnej władzy, ale powszechnie wiedziano, że zawsze mówił to, co myślał, i robił, co uważał za stosowne. Był niezłomny. O takich ludziach mówi się, że jest w nich prawość.

Cóż jednak się dzieje? Ludzie tracą swą godność nader łatwo. Niektórzy w ogóle jej nie mają. Nie chcą być odpowiedzialni za swoje działania czy wypowiedzi. Podporządkowują się siłom, które nad nimi dominują, słuchają tych, którzy zapewniają im realne korzyści. Niestety, wielu jest takich niewolników z urodzenia, głuchych na wszelkie zasady etyczne. Nie trzeba żadnych szczególnie krytycznych okoliczności, aby okazali brak godności. To rozmaitego rodzaju oportuniści*, ludzie słabi, jak to się mówi, bez charakteru.

A co może nadszarpnąć godność tych, którzy mają jej poczucie? Czy są okoliczności powodujące upadek? Bez wątpienia są. Istnieją bowiem momenty, które łamią najbardziej odpornych, najdumniejszych, silnie przywiązanych do wartości etycznych. Powodują je siły potężne, których lekceważyć nie wolno. Są nimi z pewnością: ból, głód i strach.

Mam przekonanie, że istnieją wartości bezwzględne, więc niepodważalne. Gdybyśmy ich nie uznawali, nasze życie indywidualne i społeczne pogrążyłoby się w chaosie. To one mają moc regulowania naszych uczuć, działań, a przede wszystkim stosunków z innymi. Takimi wartościami są na pewno prawda i dobro. Dla nas, którzy żyjemy w orbicie określonej kultury o głębokich korzeniach judeo-greckich i chrześcijańskich, zawsze wartością był też człowiek jako człowiek, a więc ten, który nie tylko wartości wyznaje, ale przede wszystkim usiłuje je realizować. W tej kulturze nigdy nie skrywano wiedzy o słabości człowieka, o żywionych przez niego pragnieniach poddania się siłom zapewniającym korzyści lub przyjemność. Przeciwnie, podkreślając to wszystko, co mu grozi upadkiem i małością, wskazuje się drogę ku wartościom najwyższej miary.

W sytuacji granicznej nie mamy możliwości rozważania na temat dobra i prawdy. Wszystko się zaciera, gdy przychodzi ból, głód i lęk. A jednak wciąż odzywa się w nas ten głos, którego nic zagłuszyć nie może. To on nakazuje nam zachowanie godności. Mówi do mnie: nie kłam, nie oszukuj siebie, zostań sobą. Kto tego głosu słucha, zachowuje godność, czuje, kim jest, co w nim najlepsze, najcenniejsze, i tego się wyrzec nie może, nawet w godzinie rozpaczy.
Na podstawie: Barbara Skarga, Godność w godzinie rozpaczy, „Tygodnik Powszechny” nr 50/2007.

*Barbara Skarga (1919–2009) – profesor filozofii, w czasie II wojny światowej łączniczka w AK, w 1944 r. aresztowana przez Rosjan i zesłana do obozów m.in. na Syberii; do Polski wróciła w 1955 r.
*Oportunista – człowiek bez stałych zasad, przystosowujący się do okoliczności dla osobistych korzyści.

Zadanie 1. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Według Barbary Skargi człowiek godny to taki, który wyznaje poglądy oportunistów. FAŁSZ
Według Barbary Skargi pojęcia „godność” i „prawość” wiążą się ze sobą. PRAWDA

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Barbara Skarga w 2. akapicie odwołuje się do osobistych doświadczeń, aby
A. streścić główną myśl tekstu.
B. uwiarygodnić swoje poglądy.
C. podsumować swoje rozważania.
D. podkreślić naukowy charakter wywodu.

Zadanie 3. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu Barbary Skargi wynika, że żyjemy w kulturze, w której
A. nie dostrzega się ludzkich słabości.
B. jest przyzwolenie dla ludzkich słabości.
C. ludzkie słabości nie mają żadnego znaczenia.
D. ludzkie słabości są bodźcem do doskonalenia się.

Zadanie 4. (0–1)
Odpowiedź na które z poniższych pytań znajdziesz w akapicie 5.? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Co to znaczy „człowiek godny”?
B. Jakie są przyczyny utraty godności?
C. Jakie wartości są podstawą naszej kultury?
D. Czy w obliczu niebezpieczeństwa łatwo zachować godność?

Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Głos, o którym pisze autorka w ostatnim akapicie tekstu, wiąże się z
A. pragnieniem lepszego życia.
B. lękiem przed opinią publiczną.
C. wiernością wyznawanym wartościom.
D. poczuciem odpowiedzialności za innych ludzi.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 6. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Tryb rozkazujący użyty w wypowiedzeniu Mówi do mnie: nie kłam, nie oszukuj siebie, zostań sobą służy podkreśleniu siły oddziaływania wewnętrznych nakazów. PRAWDA
2. Pytania zadane w akapicie 4. autorka pozostawia bez odpowiedzi. FAŁSZ

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.–12.

Małgorzata Musierowicz
TYGRYS I RÓŻA

Pociąg osiągnął stację Mogilno, a kiedy zatrzymał się i nastała względna cisza, współpasażer znów zagadał do Laury:
– Przepraszam… zajrzałem do twojej książki i widzę, że zakreśliłaś ten akapit u dołu… ja też tak robię, i też ołówkiem.
Akapit zakreśliła, oczywiście, mama, ale co mu do tego.
– Czy możesz mi to przeczytać? – poprosił brodacz. – Usiłowałem sam to zrobić, ale nie umiem czytać tekstu odwróconego do góry nogami.
– O ile tekst ma nogi – chłodno odparła Laura, chrząknęła i dodała: – Proszę bardzo. O, jak dobrze byłoby dla niektórych ludzi, gdyby mogli uciec od siebie samych! Cóż pomoże wyprawa zamorska czy przeprowadzka do innego miasta? Jeżeli chcesz umknąć przed tym, co cię gnębi, trzeba ci być innym, nie gdzie indziej.
– Uderzające – rzekł słuchacz i spojrzał na Laurę wymownie.
– Co takiego? – niepewnie spytała ona. Bolała ją głowa […], toteż nie najlepiej pojmowała sens przeczytanych słów.
– Seneka* urodził się dwa tysiące lat temu. Dokładnie: w czwartym roku przed Chrystusem. A ta myśl równie dobrze mogłaby się znaleźć w ustach nowoczesnego psychoanalityka. Mądrość się nie starzeje. Czy czytasz Senekę z własnego wyboru? – zainteresował się brodacz.
Laura krótko potwierdziła.
– To wspaniale! – współpasażer wpadł w entuzjazm. – Jestem zachwycony. Kiedy weszłaś, byłem pewien, że zaraz wyjmiesz z plecaka „Bravo” lub „Popcorn”*.
– No, wie pan!!! No, dziękuję bardzo!!! – obraziła się Laura, która miała wysokie mniemanie zarówno o swej unikalnej powierzchowności, jak i o swym nieskazitelnym guście oraz dostrzegalnym dla każdego wykwincie swych manier.
– Przepraszam, przepraszam – łagodził on, zbity z pantałyku* jej reakcją. – To tylko ten twój wygląd…
Jeszcze gorzej. Laura rzuciła mu druzgoczące spojrzenie, aż się skulił.
– Chciałem powiedzieć… – bąknął i urwał.
– Lepiej niech pan już nic nie mówi – doradziła mu Laura głosem jak świst szpady.
Posłuchał jej i przez chwilę milczał, ona zaś czytała, wściekła i nadęta. Rychło jednak nie wytrzymał, pokręcił się trochę na siedzeniu i chrząknął nieśmiało.
Laura podniosła z wolna rzęsy i spojrzała na niego wyniośle i odpychająco.
– Jak trafiłaś na Senekę? – wypalił.
– To nie było trudne – mruknęła, wciąż obrażona. – U nas w domu Seneka leży na każdym dosłownie krześle. – Przewróciła kartkę i znów się natknęła na akapit zakreślony ołówkiem. Brodacz aż głowę wykręcił, chcąc zajrzeć w tekst. Złapany na tym usiłowaniu stropił się, po czym poprosił:
– Przeczytaj na głos, dobrze?
Pociąg zatrzymał się na małej stacyjce, postał chwilę, potem stęknął i ruszył dalej. Ani Laura, ani jej rozmówca nie zwrócili na to najmniejszej uwagi.
– Spokojność nasza – czytała Laura – w wielkiej mierze zależy od tego, by nic nie robić niesłusznie: ludzie nieopanowani prowadzą życie niespokojne i bezładne. Ile naszkodzą, tyle się i boją i nie mają chwili odetchnienia. Trwożą się bowiem po dokonaniu czynu, wikłają się w nim: sumienie nie pozwala im zajmować się niczym innym i ustawicznie każe im odpowiadać przed sobą. Każdy ponosi karę, kto jej oczekuje. A oczekuje każdy, kto na nią zasłużył.
Małgorzata Musierowicz, Tygrys i Róża, Łódź 1999.

*Seneka – pisarz, poeta, filozof rzymski.
*„Bravo”, „Popcorn” – czasopisma dla młodzieży o tematyce rozrywkowej.
* Zbity z pantałyku – zmieszany, pozbawiony pewności siebie.

Zadanie 7. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Fragmenty książki czytane przez Laurę świadczą o tym, że Seneka snuje rozważania o naturze ludzkiej. PRAWDA
2. Z wypowiedzi brodacza wynika, że interesuje się on filozofią PRAWDA

Zadanie 8. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Z tekstu wynika, że brodacz – po wejściu Laury do przedziału – ocenił ją A/B, ponieważ kierował się C/D.
A. trafnie
B. nietrafnie
C. tytułami czasopism, które czytała
D. utartymi przekonaniami o młodzieży

Z tekstu wynika, że brodacz – po wejściu Laury do przedziału – ocenił ją B. nietrafnie, ponieważ kierował się D. utartymi przekonaniami o młodzieży.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Laura w rozmowie z brodaczem jest
A. bezmyślna i przemądrzała.
B. wyniosła i uszczypliwa.
C. ugodowa i uprzejma.
D. łagodna i zalękniona.

Zadanie 10. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Brodacz w rozmowie z Laurą wyraził pogląd, że myśli starożytnego filozofa
A. są oderwane od życia.
B. są powszechnie znane.
C. mają charakter ponadczasowy.
D. nie odnoszą się do współczesności.

Zadanie 11. (0–1)
W którym zdaniu narrator przywołuje myśli Laury? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Ona zaś czytała, wściekła i nadęta.
B. Laura rzuciła mu druzgoczące spojrzenie, aż się skulił.
C. Akapit zakreśliła, oczywiście, mama, ale co mu do tego.
D. Ani Laura, ani jej rozmówca nie zwrócili na to najmniejszej uwagi

Zadanie 12. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Użycie wykrzykników w zapisie wypowiedzi No, wie pan!!! No, dziękuję bardzo!!! służy uwydatnieniu zadowolenia Laury. FAŁSZ
2. Użycie wykrzyknika w zapisie wypowiedzi brodacza To wspaniale! służy podkreśleniu jego uznania dla Laury. PRAWDA

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 13.–15.

Jonasz Kofta
WYSPA

Kiedy się szumem, tłumem, gwarem
Ludzkie skupiska ustokrotnią
Najdroższym na świecie towarem
Będzie samotność
Tęsknotą ciszy uciekamy
W bezludność wyspy, słońce południa
Lecz kiedy na niej zamieszkamy
Wyspa przestanie być bezludna
Przybędzie z nami trud i strach
Niewola dnia, historii schemat
Jak pięknie wiatr układa piach
Tam gdzie nas nie ma
Jonasz Kofta, Wyspa, [w:] tegoż, Pamiętajcie o ogrodach, Warszawa 1991.

Zadanie 13. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. W utworze zawarta jest myśl, że człowiekowi trudno odnaleźć spokój. PRAWDA
2. Z wiersza wynika, że człowiek nieustannie dąży do kontaktu z innymi. FAŁSZ

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 14. (0–1)
Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Aby spotęgować wrażenie zgiełku panującego w świecie, poeta posłużył się sformułowaniem A/B, które jest C/D.

A. Lecz kiedy na niej zamieszkamy
Wyspa przestanie być bezludna
B. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem
Ludzkie skupiska ustokrotnią
C. przenośnią
D. porównaniem

ODPOWIEDŹ: Aby spotęgować wrażenie zgiełku panującego w świecie, poeta posłużył się sformułowaniemB. Kiedy się szumem, tłumem, gwarem, Ludzkie skupiska ustokrotnią, które jest C. przenośnią.

Zadanie 15. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Metaforyczny sens słów Jak pięknie wiatr układa piach / Tam gdzie nas nie ma najpełniej
wyraża się w sformułowaniu
A. Człowiek krytycznie ocenia marzenia innych.
B. Człowiek potrafi docenić uroki codzienności.
C. Człowiek idealizuje miejsca, w których nie przebywa.
D. Człowiek próbuje uniknąć kontaktu z naturą, która jest nieprzewidywalna.

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 16.–21.

Jan Burzyński
ROWEROWAĆ, TEATROWAĆ CZY KAWKOWAĆ

Bolesław Leśmian, najznamienitszy polski neologista*, opisywał w jednym ze swoich wierszy świerszcza, który „w chałupie skowronił, jaskólił i brzęczał”– czyli oprócz brzęczenia wydawał dźwięki charakterystyczne dla skowronków i jaskółek. Jak się okazuje, współcześni użytkownicy polszczyzny odznaczają się podobną inwencją językową, która zaowocowała całą serią nowych czasowników powstałych od polsko- i obcojęzycznych rzeczowników.
Współcześni ludzie są coraz bardziej aktywni, co na różne sposoby podkreślają. Zamiast jeździć na rowerze, często wolą rowerować, nie chodzą na kawę, lecz kawkują, a zamiast ćwiczyć na siłowni – siłkują. Mnóstwo czynności wykonują w sferze wirtualnej: skajpują, postują, mejlują i fejsbukują, w kółko lajkując i odlajkowując, a niekiedy hejtując. Dlaczego nasz język zmierza w taką stronę?
Z jednej strony, tworzenie nowych czasowników to przejaw tendencji do ekonomizacji języka: cenimy szybkość, zarówno działania, jak i komunikacji. Żyjemy w takich czasach, w których czas mamy już jedynie na używanie czasowników. Z drugiej strony, środki
komunikacji elektronicznej wymuszają skrótowość komunikatów, ale zarazem zachęcają do rozmaitych zabaw z pisownią i słowotwórstwa.
Nietrudno zauważyć, że obie wspomniane wyżej tendencje mają związek z przejęciem wzorców właściwych anglojęzycznej kulturze. Przyśpieszenie tempa życia i popularyzacja elektronicznych form komunikacji idą w parze z wpływami językowymi, których świadectwem jest nie tylko niezliczona masa zapożyczeń, lecz także nowe czasowniki odrzeczownikowe.
W żadnym języku operacja taka nie jest jednak niewinna. Znaczenia czasowników odrzeczownikowych mogą niekiedy odbiegać od znaczeń rzeczowników będących ich podstawą. Na przykład autować się to wcale nie „znajdować się za linią autu podczas meczu”,
ale „opuszczać jakieś miejsce lub izolować się”. Co więcej, ceną szybkiej i oszczędnej komunikacji nierzadko okazuje się precyzja: nowe czasowniki bywają bardziej wieloznaczne niż ich starsze odpowiedniki. O ile utrwalonego w polszczyźnie czasownika koncertować nie sposób użyć w znaczeniu „być na koncercie”, o tyle w przypadku niektórych neologizmów sprawa nie przedstawia się już tak prosto: gdy słyszymy, że ktoś ciastkuje lub burgeruje, to niekoniecznie wiemy, czy spożywa, czy przygotowuje ciastka bądź burgery; z kolei osoba, która bankuje, może być zarówno klientem, jak i pracownikiem banku. W takich przypadkach
wiele zależy od kontekstu i naszej wiedzy pozajęzykowej.
Na podstawie: Jan Burzyński, Rowerować, teatrować czy kawkować, http://nowewyrazy.uw.edu.pl

*Neologista – człowiek tworzący neologizmy.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 16. (0–1)
Co jest głównym przedmiotem rozważań autora tekstu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Popularyzacja współczesnych form komunikacji.
B. Tworzenie nowych słów we współczesnej polszczyźnie.
C. Tendencje pojawiające się we współczesnym języku poetyckim.
D. Funkcje nowo utworzonych rzeczowników we współczesnej polszczyźnie.

Zadanie 17. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.[b]

1. Zdaniem autora tekstu przejmowanie przez Polaków zachodnich wzorców kulturowych ma wpływ na zasoby językowe polszczyzny. PRAWDA
2. Autor wyraża sprzeciw wobec zmian zachodzących we współczesnym języku polskim. FAŁSZ

Zadanie 18. (0–1)
Które ze słów, zdaniem autora tekstu, służy do jednoznacznego nazwania tylko jednej czynności? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. bankuję
B. ciastkuję
C. burgeruję
D. koncertuję

Zadanie 19. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu wynika, że tworzenie czasowników pochodzących od rzeczowników to skutek dążenia użytkowników języka do
A. ujednolicania form językowych.
B. zwięzłego wyrażania komunikatów.
C. rezygnowania z wyrazów zapożyczonych.
D. utrwalania istniejących wzorców językowych.

Zadanie 20. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Formant w wyrazie neologista pełni tę samą funkcję, co formant w wyrazie
A. kosmita.
B. wyboisty.
C. rzeźbiarz.
D. neonówka.

Zadanie 21. (0–2)
Czy dążenie do skrótowości w codziennym komunikowaniu się jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? Uzasadnij swoje stanowisko dwoma argumentami, odwołując się do tekstu Rowerować, teatrować czy kawkować oraz własnych obserwacji.
Nie cytuj sformułowań z arkusza.

Zadanie 22. (0–10)
Napisz charakterystykę bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru.

Egzamin gimnazjalny 2018 na stronie Głosu Wielkopolskiego:

Po każdej części egzaminu gimnazjalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikować będzie arkusze, które rozwiązywali uczniowie. Uwaga!**CKE zawsze przygotowuje kilka wersji jednego arkusza (zadania są te same, ale zamieszone w innej kolejności, często też zmieniona jest kolejność odpowiedzi), tak by uniknąć ściągania podczas egzaminu.** Na swojej stronie internetowej opublikuje TYLKO jedną wersję. To ważne, przy sprawdzaniu odpowiedzi, które dla uczniów przygotują nasi eksperci.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

W tym roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpi ponad 349 tysięcy uczniów klas trzecich z prawie 7100 szkół w całej Polsce.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: JĘZYK POLSKI [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

Wideo

Komentarze 123

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

F
Formant

Bez sensu nie o to chodzi w formancie

k
ktoś

Tak, odpowiedzi były ułożone w różnej kolejności, aby trudniej było ściągać

A
A kuku

Ja dałem Ebenezera Scrooge'a z "Opowieść Wigilijna" xd

J
Ja

Bo to jako jedyne pasuje i jest zgodne z poleceniem xD

S
Sqlmedia

Przecieki z egzaminu gimnazjalnego na sqlmedia . pl !

S
Siema haha

Opisałam Jezusa i chuj

X
Xyz

Jakim cudem w 20 rzeźbiarz ...

H
HahaHihiHejżeHola

Charakterystyka + to zadanie 21. zaważą na wszystkim :')

o
o kurka

u nas wszyscy się łudzili że będzie rozprawaka a tu bum charakterystyka ja napisałem o ,,Rudym" z kamienie na szaniec

o
o kurka

u nas wszyscy się łudzili że będzie rozprawaka a tu bum charakterystyka ja napisałem o ,,Rudym" z kamienie na szaniec

G
Gość

85% jesst! sukces xd

G
Gość

Według mojej polonistyki poprawny jest kosmita. Formaty takie jak w neologista. Wystarczy odmienić przez przypadki
Neologista kosmita rzeźbiarz
Neologisty kosmity rzeźbiarzA
Neologiście kosmicie rzeźbiarzOWI

:(

K**** jebana, 90%

T
Typowy Janusz

Dlaczego wulgarne słowo na k  nie będą oceniane prace charakterystyki z kamieni na szaniec kiedys to kurła bylo jak się do podstawuwki chodzilo nie bylo żadnych testów a tera to je drama kurła 

 

s
stara majzla

MASNO NI TAK MO BYC 

 

Dodaj ogłoszenie