Susza dotyczy upraw zbóż jarych, krzewów owocowych oraz truskawek. Stwierdzono ją na terenie sześciu województw - dowidujemy się z raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas! Informacje dotyczą okresu od od 1 kwietnia do 31 maja.

Najgorzej przedstawi się sytucja upraw zbóż jarych. W ich przypadku odnotowano ją w sześciu województwach Polski w 76 gminach (3,07% gmin kraju) na 0,47% gruntów ornych.

 

 

Suszę odnotowano również w uprawach krzewów owocowych - w 56 gminach kraju (2,26% gmin ogółem) na 0,07 pow. gruntów ornych.

 

 

Uprawy truskawek? Według raportu, susza dotyczyła trzech województw - piętnastu gmin.

 

 

W kwietniu bardzo niskie opady poniżej 20 mm wystąpiły na Wysoczyźnie Płońskiej, na Równinie Kutnowskiej i Gorzowskiej, na Pojezierzu Krajeńskim oraz na Żuławach Wiślanych. Niskie opady wynoszące 20-30 mm wystąpiły na północno-zachodnich obszarach. Jak informuje Instytut, na pozostałym terytorium opady były wyższe, od 30 do 60 mm (100-130% normy), a w części południowo-wschodniej od 60 do 110 mm.

 

Maj?  Najniższe opady wystąpiły na Ziemi Lubuskiej - nawet poniżej 20 mm. Niskie opady odnotowano na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej na Kujawach, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Wyżynie Małopolskiej, Śląskiej, na Polesiu, Kaszubach, na Pojezierzu Zachodnio i Południowosuwalskim oraz w Kotlinie Sandomierskiej (od 20 do 40 mm). Na przeważającym terenie Polski opady wynosiły od 40 do 60 mm. Najwyższe opady w maju? Odnotowano na Przedgórzu Sudeckim i Karpackim (od 60 do powyżej 120 mm).

 

Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości terenów Polski ujemne.

 

Najniższe wartości KBW występowały we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej, na Kaszubach, na Żuławach Wiślanych, na Ziemi Lubuskiej, na Nizinie Szczecińskiej oraz na Równinie Wałeckiej (-120 do -149 mm) . Najwyższe? Odnotowano je na znacznych terenach Polski południowej.

 

Źródło: IUNG-BIP w Puławach