Loch prośnych ubyło o 16,4% w ciągu roku. To największy spadek spośród wszystkich grup trzody chlewnej. Średni spadek liczebności hodowanych w Polsce świń wyniósł w grudniu 2015 - 6%. Wówczas Główny Urząd Statystyczny przeprowadził reprezentacyjne badanie. Pogłowie trzody chlewnej liczyło w tym czasie prawi 10,6 mln szt.

Pogłowie świń spadło niemal we wszystkich województwach, wyjątkiem było dolnośląskie, gdzie hodowla zwiększyła się o 5,9%. W pozostałych regionach spadek kształtował się w granicach od 25,7% w śląskim do 0,8% w podlaskim. Najwięcej hodują rolnicy w województwach: wielkopolskim (36,7%), kujawsko-pomorskim (11,0%), łódzkim i mazowieckim (po 8,5%) 


Ponad 60% krajowego pogłowia trzody chlewnej znajdowała się na terenach czterech województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego

 

Najmniejszy procent krajowej hodowli dotyczy regionów lubuskiego (1,4%), podkarpackiego (1,5%) i małopolskiego (1,6%). "W grudniu 2015 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, stado loch na chów zmniejszyło się do poziomu 814,4 tys. szt. (o 14,8%). Redukcja pogłowia loch, podobnie jak trzody ogółem, wystąpiła we wszystkich województwach, z wyjątkiem dolnośląskiego (wzrost o 4,7%), w tym w 13 województwach o ponad 10% – najgłębszy spadek notowano w śląskim (29,0%), opolskim (23,2%) i mazowieckim (20,7%)", raportuje GUS.  

 

Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 4/2015 - GUS